Uniwersytety Trzeciego Wieku

województwo
miasto
język
typ uczelni -  
status uczelni  

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ) jest pozawydziałową, integralną, jednostką organizacyjną Politechniki Łódzkiej, działającą na podstawie Uchwały Senatu PŁ z dnia 28 czerwca 2006 r.

Celem UTW PŁ jest podtrzymywanie i rozwój sprawności intelektualnej oraz psychofizycznej jego Słuchaczy - bez względu na Ich formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy i stan zatrudnienia.

Słuchaczem UTW PŁ może zostać każdy, kto ma pełnię praw obywatelskich, dysponuje wolnym czasem, bez względu na wykształcenie, zawód i stan zatrudnienia.

Słuchacze UTW PŁ są rekrutowani spośród Kandydujących w kolejności zgłoszeń w ramach limitu dostępnych miejsc.

Zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbywają się w roku akademickim obejmującym dwa semestry.