Uniwersytety Trzeciego Wieku

województwo
miasto
język
typ uczelni -  
status uczelni  

Politechnika Warszawska

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zajęcia „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” na Politechnice Warszawskiej są przeznaczone dla osób, które już zakończyły okres aktywności zawodowej, chcących jednak poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności.