Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Typ uczelni: medyczne
Status: niepaństwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dietetyka
Fizjoterapia
Kosmetologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dietetyka i Ekologiczna Żywność
Dietetyka i Ekologiczna Żywność – Dietetyka kliniczna
Dietetyka i Ekologiczna Żywność – Ekologiczna żywność i dietetyka
Ekologiczna Żywność i Dietetyka
Fizjoterapia
Kosmetologia
Kosmetologia - Marketing i zarządzanie w kosmetologii
Kosmetologia - Podologia
Kosmetologia - Wellness & SPA

Studia podyplomowewięcej »
Diagnostyka dietetyczna i systemy żywienia
Diagnostyka i Terapia Manualna
Dietetyka
Dietetyka w sporcie i rekreacji
Komplementarne metody w promocji zdrowia
Kosmetologia – Medycyna Estetyczna dla lekarzy
Podologia
Rehabilitacja Sportowa
Trener Personalny

Kursy, szkoleniawięcej »
Certyfikowany kurs Kinesio Taping ®

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Samorząd Studencki
SKA Studenckie Koło Anatomiczne
SKN Studenckie Koło Naukowe

Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie pro­wadzi kie­run­ki ksz­tałcenia związa­ne z medycyną.

Uczelnię wyróżnia innowacyjny proces dydaktyczny w obszarze zdrowia i urody na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Oferowane kierunki są atrakcyjne i niszowe na rynku pracy. Każdy z kierunków studiów przygotowuje absolwenta pod względem teoretycznym
i praktycznym z udziałem wysokiej klasy specjalistów, pracowników nauki i praktyków. Studenci mają zapewnioną praktykę zawodową i zajęcia kliniczne w renomowanych placówkach medycznych sektora publicznego i niepublicznego, co wpływa na profesjonalne przygotowanie ich do wykonywania zawodu i zwiększa tym samym możliwości podjęcia pracy w wyuczonej specjalności. Dodatkowe zajęcia z zakresu zarządzania i marketingu oraz przedsiębiorczości przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wszystkie kierunki studiów wzbogacane są dodatkowymi bezpłatnymi i płatnymi szkoleniami branżowymi. Głównym założeniem Uczelni jest jak najlepsze, profesjonalne przygotowanie zawodowe studentów. Stąd szczególna koncentracja Założycieli Uczelni na ciągłym modyfikowaniu i wzbogacaniu wyposażenia pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę do wykonywania specjalistycznych ćwiczeń, zabiegów i zdobywania innych umiejętności praktycznych. W trosce o zapewnienie sprzyjających warunków do studiowania, obiekty Uczelni są rozmieszczone w centrum Krakowa, z pełną dostępnością do bibliotek, sieci komunikacyjnych, usług gastronomicznych oraz świadczeń socjalnych i sportowych.

Uczelnia stawia na rozwój związany z dostosowywaniem programów studiów do zmian zachodzących na rynku pracy, uruchamiając nowe kierunki i specjalności z uwzględnieniem obecnych trendów europejskich i światowych. Mocną stroną Uczelni jest koncentracja procesu edukacji w naukach medycznych związanych ze zdrowiem i życiem człowieka oraz promocją racjonalnych zachowań, w tym zasad zdrowego odżywiania. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia powstała jako pierwsza tego typu Uczelnia w południowo-wschodniej Polsce, która:

  • poszerza i aktualizuje programy badań naukowych oraz treści i programy studiów, kładąc szczególny nacisk na ich dostosowywanie do potrzeb rynku pracy, interdyscyplinarność i profesjonalizm,

  • zapewnia dyplom licencjata i magistra, w cenionych przez pracodawców zawodach,

  • dąży do rozwoju kapitału intelektualnego i ciągłego doskonalenia zawodowego pracowników naukowo - dydaktycznych, technicznych i administracyjnych,

  • buduje przyjazną wspólnotę akademicką studentów i pracowników,

  • przygotowuje wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych, pełnych inicjatyw absolwentów, którzy potrafią działać na konkurencyjnym, globalnym rynku pracy.


Certyfikaty i wyróżnienia:

Certyfikat "Uczelnia Liderów 2016"

Uczelnia_Lider__w_2016.jpg

Przyznanie naszej Uczelni Certyfikatu "Uczelnia Liderów" stanowi dla nas dowód uznania dla naszych działań w kierunku rozwijania edukacji praktycznej studentów, budowania silnych powiązań Uczelni z rynkiem pracy oraz wprowadzania innowacyjnych programów studiów, zapewniających studentom osiągnięcie efektów kształcenia o charakterze praktycznym. Uważamy to za wyjątkowe wyróżnienie i potwierdzenie tym samym naszych starań w tym względzie. Certyfikat uzyskany przez Uczelnię w Konkursie "Uczelnia Liderów" pozwala przyszłym kandydatom na studia odpowiednio wyłonić uczelnię z atrakcyjną ofertą dydaktyczną studiów, na odpowiednim poziomie kształcenia, gdyż stanowi wyróżnienie na tle innych uczelni. To w pewnym sensie potwierdzenie dla Nas, że dbamy o solidne przygotowanie przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy. Certyfikat "Uczelnia Liderów" to przede wszystkim informacja dla kandydatów na studia, że jesteśmy uczelnią godną zaufania.

"Wiarygodna Szkoła 2015"

Wiarygodna_Szkola_150.jpg

"Dobra Uczelnia - Dobra Praca 2015"

Logo.gif

"Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych".

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia jest jedną z nielicznych uczelni na południu Polski nagrodzonych po raz kolejny tytułem "Wiarygodna Szkoła 2015" oraz "Dobra Uczelnia - Dobra Praca 2015" w ramach programu certyfikacji uczelni wyższych realizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Dodatkowo już po raz trzeci nasza Uczelnia otrzymała wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych".Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznawany jest tym niepublicznym uczelniom wyższym, które cechuje szeroko rozumiana odpowiedzialność wobec otoczenia, które funkcjonują w zgodzie z prawem i dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniającą właściwe warunki studiowania.

Certyfikat Wyróżnienia za promowanie Medycyny Manualnej w Polsce dla KWSPZ oraz Dyplom Uznania dla Prorektora KWSPZ Profesora Tadeusza Kasperczyka za wieloletnie promowanie Medycyny Manualnej.

Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej przyznało Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia - Certyfikat Wyróżnienia za promowanie Medycyny Manualnej w Polsce poprzez wyróżniający system kształcenia wyższego w tej dziedzinie, w tym m.in. za pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie Terapii Manualnej oraz ponadstandardowy, zróżnicowany program w zakresie Medycyny Manualnej na studiach licencjackich kierunku Fizjoterapia. Dodatkowo Prorektor KWSPZ Profesor Tadeusz Kasperczyk otrzymał Indywidualny Dyplom Uznania za promowanie Medycyny Manualnej, Terapii Manualnej i Masażu Leczniczego w Polsce na gruncie praktycznym, naukowym, dydaktycznym i wydawniczym. Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej jest najstarszym i największym w Polsce Towarzystwem Społeczno-Naukowym w dziedzinie Manualnej Medycyny Mięśniowo-Szkieletowej zrzeszające ponad 160 polskich specjalistów w tym zakresie.

Prestiżowe wyróżnienie "Ekspert Urody 2011

Na 24 Międzynarodowym Kongresie i Targach Kosmetycznych LNE&SPA w Krakowie, szczególne wyróżnienie otrzymała Kanclerz (współzałożyciel Uczelni) Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia - mgr Ewa Podobińska.

Strona www uczelni: www.kwspz.pl/

Mapa

Wybrany film z YouTube

Wysoki poziom kształcenia

Prowadzenie kierunków związanych ze zdrowiem zobowiązuje Uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia, czyli odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej, nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu Uczelnia cieszy się wielką popularnością i uznaniem. Dowodem są mnożące się oferty pracy dla jej studentów i absolwentów.


Uczelnia zapewnia:


• współpracę z zespołem nauczycieli akademickich o najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach naukowych,

• znakomicie wyposażone sale do zajęć praktycznych, laboratoryjnych oraz multimedialne sale wykładowe,

• możliwość uzyskania stypendium,

• praktyki zawodowe w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach kosmetycznych oraz ośrodkach SPA i odnowy biologicznej,

• możliwość wyjazdów szkoleniowych dla najlepszych studentów do Francji (firma kosmetyczna Thalgo) i Niemiec (firma kosmetyczna Jansen Cosmetics),

• specjalistyczne kursy i szkolenia w promocyjnych cenach (wyłącznie dla studentów KWSPZ) organizowane przy współpracy z wiodącymi firmami branżowymi,

• możliwość poszerzenia wiedzy poprzez uczestnictwo w kołach naukowych,

• możliwość uczestnictwa w dodatkowych bezpłatnych warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Biuro Karier,

• bogate życie kulturalne, możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych oraz targach edukacyjnych i branżowych. Ponadto angażujemy się w działalność charytatywną na rzecz dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.