Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Uczelnie

» Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze
państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
poziom studiów
Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa w Warszawie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepaństwowe

I stopnia licencjackie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Administracja
Administracja - administracja gospodarką turystyczną
Administracja - administracja sądowa
Administracja - administracja w przedsiębiorstwie
Administracja - komunikacja społeczna
Administracja - samorząd terytorialny
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - detektywistyka
Bezpieczeństwo wewnętrzne - ochrona porządku i bezpieczństwa publicznego (ogólna)
Bezpieczeństwo wewnętrzne - wywiad gospodarczy
Bezpieczeństwo wewnętrzne - zarządzanie kryzysowe
Filologia angielska
Filologia chińska (sinologia)
Filologia germańska (germanistyka)
Filologia hiszpańska (iberystyka)
Finanse i rachunkowość
Język rosyjski
Pedagogika
Pedagogika - edukacja dla rynku pracy
Pedagogika - opieka gerontologiczna
Pedagogika - opieka i edukacja małego dziecka
Pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień
Pedagogika - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika - terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne - organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
Zdrowie publiczne - promocja antiageingu z kosmetologią
Zdrowie publiczne - promocja zdrowego żywienia z dietetyką

II stopnia magisterskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia angielska
Filologia hiszpańska (iberystyka)
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Finanse i rachunkowość - finanse publiczne
Język rosyjski
Pedagogika
Pedagogika - edukacja dla rynku pracy - zarządzanie kadrami
Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika - komunikacja społeczna
Pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika - terapia pedagogiczna

Studia podyplomowewięcej »

Biura Karierwięcej »

Organizacje studenckiewięcej »

Wydziały, jednostkiwięcej »


WSZECHNICA POLSKA to uczelnia o szerokim profilu kształcenia, która została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniu 2 lutego 2001r., wpisana do rejestru niepaństwowych Uczelni zawodowych Ministerstwa pod numerem 56, działająca na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz na podstawie statutu zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W swojej działalności kieruje się: potrzebami i oczekiwaniami studentów, wymaganiami rynku pracy oraz najwyższymi standardami etycznymi życia publicznego i gospodarczego. Oferta dydaktyczna obejmuje możliwość podjęcia studiów I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie).


UCZELNIA wydaje dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich opatrzone godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

WSZECHNICA POLSKA

Szkoła Wyższa w Warszawie

Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

00-901 Warszawa

Pl. Defilad 1

Dział Rekrutacji

Pałac Kultury i Nauki, X piętro, pok. 1044A

poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00

tel. 22 656 62 56, tel./fax 22 827 76 71

e-mail: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

www.wszechnicapolska.edu.pl


Mapa

Facebook

Studia - artykuł najczęściej czytany
W sieci pojawiła się nowa możliwość szukania kierunków i uczelni. Na podstawie zaznaczonych przedmiotów z matury można odnaleźć odpowiednie kierunki studiów. Kryteria przyjęć dość znacznie różnią się w rekrutacji na poszczególne uczelnie, więc ich ujednolicenie bardzo się przyda.
Na UJ - jak podaje przedstawiciel uczelni Maciej Rogala - na studiach stacjonarnych uczelnia przygotowała 9046 miejsc, a liczba kandydatów wyniosła ponad 27 tys. Kandydaci mogli aplikować na dowolną liczbę kierunków, jednak warunek wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł za każdą rejestrację powoduje, że większość osób dokonuje przemyślanych wyborów (większość ubiega się o przyjęcie na maksymalnie trzy kierunki, choć zdarzają się pojedyncze osoby, które dokonują rejestracji na 12 kierunków).
Na przyszłych studentów w Łodzi wciąż czekają miejsca w publicznych szkołach wyższych, m.in. Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Łódzkiej i Akademii Sztuk Pięknych.
Rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Jolanta Nowacka uważa, że o taką możliwość latami bezskutecznie zabiegali studenci legitymujący się doświadczeniem zawodowym. „Dla przykładu, dzięki takiemu rozwiązaniu osoba pracująca jako księgowy zaoszczędzi siły i czas niezbędne do studiowania podstaw rachunkowości, a posiadacz zagranicznej matury nie będzie musiał uczestniczyć w zajęciach z danego języka obcego. Program uwzględnia różne przedmioty i sposoby dojścia do odpowiadających im efektów kształcenia" - tłumaczy Nowacka.