Uczelnie

» Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze
państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa w Warszawie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepaństwowe

I stopnia licencjackie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Administracja
Administracja - administracja gospodarką turystyczną
Administracja - administracja sądowa
Administracja - administracja w przedsiębiorstwie
Administracja - komunikacja społeczna
Administracja - samorząd terytorialny
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - detektywistyka
Bezpieczeństwo wewnętrzne - ochrona porządku i bezpieczństwa publicznego (ogólna)
Bezpieczeństwo wewnętrzne - wywiad gospodarczy
Bezpieczeństwo wewnętrzne - zarządzanie kryzysowe
Filologia angielska
Filologia chińska (sinologia)
Filologia germańska (germanistyka)
Filologia hiszpańska (iberystyka)
Finanse i rachunkowość
Język rosyjski
Pedagogika
Pedagogika - edukacja dla rynku pracy
Pedagogika - opieka gerontologiczna
Pedagogika - opieka i edukacja małego dziecka
Pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień
Pedagogika - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika - terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne - organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
Zdrowie publiczne - promocja antiageingu z kosmetologią
Zdrowie publiczne - promocja zdrowego żywienia z dietetyką

II stopnia magisterskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia angielska
Filologia hiszpańska (iberystyka)
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Finanse i rachunkowość - finanse publiczne
Język rosyjski
Pedagogika
Pedagogika - edukacja dla rynku pracy - zarządzanie kadrami
Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika - komunikacja społeczna
Pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika - terapia pedagogiczna

Studia podyplomowewięcej »

Biura Karierwięcej »

Organizacje studenckiewięcej »

Wydziały, jednostkiwięcej »


WSZECHNICA POLSKA to uczelnia o szerokim profilu kształcenia, która została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniu 2 lutego 2001r., wpisana do rejestru niepaństwowych Uczelni zawodowych Ministerstwa pod numerem 56, działająca na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz na podstawie statutu zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W swojej działalności kieruje się: potrzebami i oczekiwaniami studentów, wymaganiami rynku pracy oraz najwyższymi standardami etycznymi życia publicznego i gospodarczego. Oferta dydaktyczna obejmuje możliwość podjęcia studiów I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie).


UCZELNIA wydaje dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich opatrzone godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

WSZECHNICA POLSKA

Szkoła Wyższa w Warszawie

Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

00-901 Warszawa

Pl. Defilad 1

Dział Rekrutacji

Pałac Kultury i Nauki, X piętro, pok. 1044A

poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00

tel. 22 656 62 56, tel./fax 22 827 76 71

e-mail: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

www.wszechnicapolska.edu.pl


Mapa

Facebook

Studia - artykuły najczęściej czytane
W sieci pojawiła się nowa możliwość szukania kierunków i uczelni. Na podstawie zaznaczonych przedmiotów z matury można odnaleźć odpowiednie kierunki studiów. Kryteria przyjęć dość znacznie różnią się w rekrutacji na poszczególne uczelnie, więc ich ujednolicenie bardzo się przyda.
Rozpoczął się kolejny etap rekrutacji na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na kilkunastu kierunkach studiów są jeszcze wolne miejsca. Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia kandydaci mogą dokonywać ponownego wyboru kierunku w internetowym Systemie Obsługi Kandydatów.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie otwiera nowy kierunek "Zielarstwo i terapie roślinne". To pierwszy w Polsce kierunek obejmujący tak szeroko zagadnienia dotyczące zielarstwa i ziołolecznictwa.