Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Typ uczelni: inne szkoły wyższe
Status: niepaństwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Finance and Accounting - Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwStudia w języku angielskim
Finance and Accounting - Finanse publiczneStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracji w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach państwowych
Administracja - Administracji w przedsiębiorstwie
Administracja - Administrowania funduszami UE
Administracja - Administrowania turystyką krajową i międzynarodową
Administracja - Zarządzanie w administracji
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Służby ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Zagrożenia terrorystyczne
Filologia angielska
Filologia angielska - Specjalistyczne odmiany języka obcego
Filologia angielska - Specjalizacja nauczycielska
Filologia angielska od podstaw
Filologia angielska od podstaw - Specjalistyczne odmiany języka obcego
Filologia angielska od podstaw - Specjalizacja nauczycielska
Filologia hiszpańska
Filologia hiszpańska - Specjalistyczne odmiany języka obcego
Filologia hiszpańska - Specjalizacja nauczycielska
Filologia hiszpańska od podstaw
Filologia hiszpańska od podstaw - Specjalistyczne odmiany języka obcego
Filologia hiszpańska od podstaw - Specjalizacja nauczycielska
Filologia niemiecka
Filologia niemiecka - Specjalistyczne odmiany języka obcego
Filologia niemiecka - Specjalizacja nauczycielska
Filologia niemiecka od podstaw
Filologia niemiecka od podstaw - Specjalistyczne odmiany języka obcego
Filologia niemiecka od podstaw - Specjalizacja nauczycielska
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska - Specjalistyczne odmiany języka obcego
Filologia rosyjska - Specjalizacja nauczycielska
Filologia rosyjska od podstaw
Filologia rosyjska od podstaw - Specjalistyczne odmiany języka obcego
Filologia rosyjska od podstaw - Specjalizacja nauczycielska
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Finanse i Rachunkowość - Finanse publiczne
Finanse i rachunkowość - Obsługa finansowa przedsiębiorstw
Kosmetologia
Kosmetologia - Odnowy biologicznej
Kosmetologia - Wizażu i kreowania wizerunku
Pedagogika
Pedagogika - Opieki nad osobami starszymi z j. angielskim lub j. niemieckim
Pedagogika - Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Pedagogika - Pedagogiki resocjalizacyjnej
Pedagogika - Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Pedagogika - Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim
Zdrowie Publiczne
Zdrowie publiczne - Specjalność ogólna z przedmiotami obieralnymi
Zdrowie publiczne - Zdrowego żywienia i dietetyki

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Budownictwo - Konstrukcje i remonty
Budownictwo - Rekonstrukcja i konserwacja zabytków architektury

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Finance and Accounting - Doradztwo finansoweStudia w języku angielskim
Finance and Accounting - Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwStudia w języku angielskim
Finance and Accounting - Zarządzanie finansami przedsiębiorstwStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Analizy bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Zarządzania kryzysowego
Filologia angielska
Filologia angielska - Specjalistyczne odmiany języka obcego
Filologia angielska - Specjalizacja nauczycielska
Filologia hiszpańska
Filologia hiszpańska - Specjalistyczne odmiany języka obcego
Filologia hiszpańska - Specjalizacja nauczycielska
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska - Specjalistyczne odmiany języka obcego
Filologia rosyjska - Specjalizacja nauczycielska
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - doradztwo finansowe
Finanse i Rachunkowość - Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Finanse i Rachunkowość - Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
Pedagogika
Pedagogika - Edukacji dla rynku pracy
Pedagogika - Pedagogiki dorosłych - trening psychoedukacyjny
Pedagogika - Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Pedagogika - Pedagogiki resocjalizacyjnej
Pedagogika - Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Pedagogika - Terapii pedagogicznej

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja przedszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Interdyscyplinarne podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych
Język hiszpański - profesjonalne biuro tłumaczeń w praktyce
Metodyka nauczania języków obcych
Oligofrenopedagogika
Opieka nad osobami starszymi z elementami gerontologii i geriatrii
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Podyplomowe studia dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka rosyjskiego
Podyplomowe studia przygotowywania pedagogicznego
Podyplomowe studia wczesnego nauczania języka angielskiego
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Technika, informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli
Terapia pedagogiczna
Wycena nieruchomości
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie szkodami łowieckimi

Kursy, szkoleniawięcej »
KURS dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Grendel
Klub Naukowy Służb Mundurowych PAX AQUILA
Koło Literacko-Naukowe ”Addenda”
Koło Naukowe Edukacja dla Bezpieczeństwa
Koło Naukowe ENE CON BIGOTE
Koło Naukowe MIBER
Koło Naukowe Tłumaczy
Samorząd Studencki
Tłumaczeniowe Koło Naukowe Anglistów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Administracji i Finansów
Instytut Filologii i Pedagogiki
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie powstała w 2001 roku. Priorytetem Uczelni jest jak najlepsze przygotowanie studentów do podjęcia przyszłego zawodu przy uwzględnieniu potrzeb rynku oraz zainteresowań studentów. Programy nauczania oparte są na doświadczeniach wykładowców i współpracy z ośrodkami akademickimi oraz opiniowane przez potencjalnych pracodawców. Każdy student Wszechnicy Polskiej może wyjechać na praktyki lub odbyć część studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ i FSS.Wszechnica Polska Szkoła Wyższa
oferuje studia I i II stopnia oraz podyplomowe w ramach Instytutu Administracji i Finansów oraz Instytutu Filologii i Pedagogiki. Zajęcia odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki na VIII piętrze oraz w budynku edukacyjnym przy ul. Karmelickiej 10, gdzie znajduje się również Biblioteka Uczelni. Rekrutację na studia prowadzimy praktycznie przez cały rok. Studia można rozpocząć w marcu - semestr letni lub w październiku - semestr zimowy. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


REKRUTACJA NA STUDIA

Rekrutację na studia I i II stopnia oraz podyplomowe prowadzi Dział Rekrutacji - praktycznie przez cały rok. Można rozpocząć studia w marcu, tj. w semestrze letnim, albo w październiku, w semestrze zimowym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty wymagane na studia I stopnia:

  • 4 zdjęcia legitymacyjne
  • kserokopia dowodu osobistego
  • świadectwo dojrzałości
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni w wysokości 150 zł
  • poprawnie wypełnione podanie o przyjęcie na studia.

Osoby, które chcą podjąć studia II stopnia (magisterskie), składają również dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem.


Szansa na równy start dla studentów obcokrajowców.

Chcesz studiować w Polsce? Ale nie znasz języka, boisz się, że nie dasz rady na wykładach, że nie poradzisz sobie w sytuacjach codziennych… Mamy dla Ciebie dobre rozwiązanie. Proponujemy semestr 0, który jest odpowiedzią na częste problemy studentów zagranicznych wynikające z obaw przed rozpoczęciem nowego rozdziału życia w obcym kraju. W tym czasie nauczysz się języka polskiego, co pozwoli Ci efektywnie uczestniczyć w wykładach i zajęciach na Uczelni oraz ułatwi integrację. Skorzystasz również na dodatkowej nauce języka angielskiego, która umożliwi Ci podjęcie studiów na filologii angielskiej lub na aktywny udział w lektoratach na innym kierunku. Po zakończeniu semestru 0 będziesz w pełni przygotowany do podjęcia studiów w j. polskim na wybranym kierunku.

Pamiętaj!

W czasie semestru 0 posiadasz status studenta.

Przez cały okres studiów gwarantujemy pomoc opiekuna, dotyczącą również spraw pozauczelnianych.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dział Rekrutacji Wszechnicy Polskiej

Pałac Kultury i Nauki

VIII piętro

tel. +48 22 656 62 56

rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

www.wszechnicapolska.edu.pl


Strona www uczelni: www.wszechnicapolska.edu.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube

O Uczelni
Wszechnica Polska od ponad czternastu lat kształci w atrakcyjnych obszarach bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej, procesami gospodarczymi i społecznymi - szczególnie w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pomocy społecznej.

Aktualnie proponuje studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe.

UCZELNIA ściśle współpracuje z prestiżowymi instytucjami naukowymi, administracyjnymi, i społecznymi.


ABSOLWENCI naszej Uczelni kontynuują studia w najbardziej renomowanych szkołach wyższych. Cenieni są w swojej samodzielnej pracy.


WSZECHNICA POLSKA stosuje najbardziej nowoczesne techniki przekazywania wiedzy. Do dyspozycji studentów i pedagogów jest biblioteka naukowa z wielotysięcznym katalogiem tytułów.


AMBICJĄ, a przede wszystkim MISJĄ naszej Uczelni jest nie tylko nauka, ale także wychowywanie młodych ludzi, by stawali się świadomymi obywatelami, by przekształcali nasze życie w kierunku lepszej jego jakości i nowoczesności.