Prezentacja uczelni
Facebook
Łódź, Polska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Typ uczelni: medyczne
Status: państwowe
)

I stopnia licencjackie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Biotechnologia
Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna
Dietetyka
Fizjoterapia
Kosmetologia
NursingStudia w języku angielskim
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo Medyczne
Techniki Dentystyczne
Zdrowie publiczne

II stopnia magisterskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Biotechnologia
Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna
Dietetyka
Fizjoterapia
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Zdrowie publiczne
Zdrowie Publiczne specjalność epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna
Zdrowie Publiczne specjalność medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
Zdrowie Publiczne specjalność organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Zdrowie Publiczne specjalność promocja zdrowia
Zdrowie Publiczne specjalność ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne

Magisterskie jednolite
Studiastacjonarneniestacjonarne
Analityka Medyczna
DentistryStudia w języku angielskim
Farmacja
Lekarski
Lekarsko-Dentystyczny
MedicineStudia w języku angielskim

Studia doktoranckiewięcej »
Farmacja
Lekarski
Lekarsko-dentystyczny
Medycyna

Studia podyplomowewięcej »
ANALITYKA MEDYCZNA
DIAGNOSTYKA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA
FARMACJA MEDYCZNA
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE
NOWE KIERUNKI WE WSPÓŁCZESNEJ KOSMETOLOGII
PORADNICTWO PSYCHOSPOŁECZNE I POMOC TERAPEUTYCZNA RODZINIE
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA

Kursy, szkoleniawięcej »
Szkolenia dla farmaceutów

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS UM
Chór
IAESTE
IFMSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
Młoda Farmacja
NZS - Niezależne Zrzeszenie Studentów Regionu Łódzkiego
PTSS - Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
Samorząd Studencki
STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Lekarski
Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Wojskowo-Lekarski

Recepta na sukces, czyli jak zostać studentem UM?

 • zarejestruj się on-line
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 • przyjdź na egzaminy wstępne (dla "starych maturzystów")
 • uzupełnij wyniki matury (dla "nowych maturzystów")
 • poczekaj na listy rankingowe
 • złóż dokumenty wraz z wynikami badań lekarskich w Dziale Rekrutacji
 • poczekaj na pisemną decyzję o przyjęciu na studia, która przyjdzie pocztą
 • odbierz indeks UM w Łodzi!
Uniwersytet_Medzyczny_w__odzi_m_odzie_.jpg

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Dział Rekrutacji
pl. gen. J. Hallera 1, parter, pok. 14
90-647 Łódź

Terminarz rekrutacji dostępny na www.rekrutacja.umed.lodz.pl


Zasady rekrutacji - ważne informacje


Rejestracja

Po zalogowaniu się w systemie rekrutacyjnym należy uregulować opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (wszystkie kierunki z wyłączeniem technik dentystycznych, na które opłata wynosi 150 zł). Pieniądze należy wpłacić na indywidualne konto rekrutacyjne kandydata.
UWAGA! Konto jest indywidualne dla każdego kandydata, oraz na każdy wybrany kierunek studiów.

Kandydat może składać dokumenty na dowolną liczbę kierunków. Wymagana jest oddzielna rejestracja on-line na każdy z wybranych kierunków oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej na wszystkie wybrane kierunki studiów.


Wyniki matur

W wyznaczonym czasie kandydat ma obowiązek uzupełnić wyniki matury ze wskazanych w warunkach rekrutacji przedmiotów. Procenty z egzaminu maturalnego "nowa matura" są przeliczane na punkty rekrutacyjne według przelicznika:

Procenty z poziomu podstawowego w procesie rekrutacji liczone są pojedynczo 1%=1 pkt. Procenty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie tj. 1%=2 pkt.


Złożenie dokumentów

Następuje po zakwalifikowaniu się kandydata do przyjęcia. Kandydat od momentu ogłoszenia progu punktowego ma obowiązek złożenia wskazanych dokumentów w terminie 5 dni roboczych. Nie złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na dany kierunek.


Badania lekarskie

Podczas składania dokumentów w Dziale Rekrutacji kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Od momentu otrzymania skierowania na badania, kandydat ma obowiązek złożenia zaświadczenia od lekarza w terminie 5 dni roboczych.


Kierunek lekarski w ramach limitu MON

Rejestracja na kierunek Lekarski w ramach limitu MON jest podwójna.
Należy zalogować się w WSOWL we Wrocławiu  oraz  wykonać drugą rejestrację na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Decydując się na ten kierunek, podpisuje się umowę z wojskiem. Po skończeniu studiów jest się zobowiązanym do odbycia służby wojskowej w wymiarze podwójnego czasu trwania studiów, czyli 12 lat (+6 lat studiów).

W razie przerwania studiów na kierunku lekarskim w ramach limitu MON, z jakiejkolwiek przyczyny, student ponosi pełne koszty jakie do czasu przerwania studiów poniosło Ministerstwo z powodu utrzymania studenta.Mapa

Youtube

Facebook

Kontakt:

al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
tel. 42 272 51 77, 78, 79, 80

Uczelnia
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Pasja nauki !

pasja_nauki_UM.jpg


O NAS

 • jedna z największych uczelni medycznych w Polsce - powstała 1 października 2002 r. z połączenia Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

 • 8 300 studentów
 • w tym prawie 300 studentów zagranicznych na studiach anglojęzycznych
 • 73% z nich to kobiety
 • ponad 1 800 nauczycieli akademickich

 • 17 kierunków w ramach 5 wydziałów:

            o Wydział Farmaceutyczny

            o Wydział Lekarski

            o Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia

               Podyplomowego     

            o Wydział Nauk o Zdrowiu

            o Wydział Wojskowo-Lekarski

 • wymiana studencka (Erasmus, IAESTE, Score) z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi

 • kilkanaście tysięcy kandydatów każdego roku
 • 4 łódzkie licea objęte patronatem - I, III, XXVI oraz XXXIII LO
 • I miejsce w rankingu szkół wyższych Wprost
 • III miejsce wśród uczelni medycznych wg rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej
 • pierwsze miejsce Wydziału Lekarskiego na Lekarskim Egzaminie Państwowym LEP


INNOWACJE

 • już wkrótce zostanie otwarte nowoczesne Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
 • sfinansowane ze środków unijnych Centrum Dydaktyczne to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce
 • w ramach CDUM działa wyjątkowe w skali Europy laboratorium ruchu - Dynamolab
 • posiadamy nowoczesne Centralne Laboratorium
laboratorium_1.jpg
 • nasza bazę kliniczną tworzą 4 potężne szpitale kliniczne
 • w ramach uczelni działa Centrum Innowacji i Transferu Technologii - wspiera współpracę nauki i biznesu, chroni własność intelektualną, promuje innowacyjne projekty badawcze, pomaga walczyć o patenty
 • Centrum aktywności dla zdrowia - nowa inwestycja Uniwersytetu Medycznego w ŁodziKSZTAŁCENIE

 • jako jedyna uczelnia w Polsce kształcimy oficerów lekarzy dla wojskowej służby zdrowia w ramach kierunku lekarskiego na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, prowadzonego we współpracy z MON
 • studia na Wydziale Lekarskim prowadzone są w oparciu o program odpowiadający europejskim standardom kształcenia
 • posiadamy w ofercie wyjątkowe specjalności socjologii: socjologia medycyny oraz komunikacja społeczna, media, reklama
 • oferujemy unikatową w skali kraju propozycję dla absolwentów ratownictwa medycznego - studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe


STUDENCI

 • 4 domy studenckie
 • 2 kluby studenckie - Medyk i Synapsa
 • obozy "roku zero"
 • obozy wakacyjne, zimowe, sportowe
 • Medykalia - największa impreza studentów UM
 • Akademickie Biuro Karier - szkolenia, warsztaty, fachowa pomoc w rozwoju kariery

koniec_nauki.jpg