Prezentacja uczelni
Facebook
Łódź, Polska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Typ uczelni: medyczne
Status: państwowe


I stopnia licencjackie
Studiastacjonarneniestacjonarne
NursingStudia w języku angielskim
Biotechnologia
Dietetyka
Fizjoterapia
Higiena Dentystyczna
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo Medyczne
Techniki Dentystyczne
Zdrowie publiczne

II stopnia magisterskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Biotechnologia
Dietetyka
Fizjoterapia
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Zdrowie publiczne
Zdrowie Publiczne specjalność epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna
Zdrowie Publiczne specjalność medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
Zdrowie Publiczne specjalność organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Zdrowie Publiczne specjalność promocja zdrowia
Zdrowie Publiczne specjalność ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne

Magisterskie jednolite
Studiastacjonarneniestacjonarne
DentistryStudia w języku angielskim
MedicineStudia w języku angielskim
Analityka Medyczna
Farmacja
Lekarski
Lekarsko-Dentystyczny

Studia doktoranckiewięcej »
Biomedicine Research and Education Studia w języku angielskim
Farmacja
Lekarski
Lekarsko-dentystyczny

Studia podyplomowewięcej »
Analityka Medyczna
Diagnostyka w Systemie Ochrony Zdrowia - laboratorium diagnostyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia
Farmacja Medyczna
Komunikacja Interpersonalna i Wsparcie Psychospołeczne
Nowe Kierunki we Współczesnej Kosmetologii
Opieka Farmaceutyczna
Poradnictwo Psychospołeczne i Pomoc Terapeutyczna
Ubezpieczenia Zdrowotne i Zarządzanie Ochroną Zdrowia

Kursy, szkoleniawięcej »
Szkolenia dla farmaceutów

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS UM
Chór
IAESTE
IFMSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
Młoda Farmacja
NZS - Niezależne Zrzeszenie Studentów Regionu Łódzkiego
PTSS - Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
Samorząd Studencki
STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Lekarski
Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Wojskowo-Lekarski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

pasja nauki - pasja pomagania - pasja działania

 • jedna z największych uczelni medycznych w Polsce
 • ponad 9 000 studentów
 • w tym prawie 400 studentów zagranicznych na studiach anglojęzycznych
 • wymiana studentów (Erasmus, IAESTE, Score) z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi
 • kilkanaście tysięcy kandydatów każdego roku
 • licea patronackie - I, III, XXVI, XXXIII LO w Łodzi oraz LO w Konstantynowie Łódzkim
 • XIII LO w Łodzi - liceum patronackie Wydziału Farmaceutycznego
 •  klasa patronacka o profilu Chemia i nauki o życiu w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego
 • kilkanaście kierunków w ramach 5 wydziałów:

o Wydział Farmaceutyczny

o Wydział Lekarski

o Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

o Wydział Nauk o Zdrowiu

o Wydział Wojskowo-Lekarski

 • studia na Wydziale Lekarskim prowadzone w oparciu o program odpowiadający europejskim standardom kształcenia
 • jedyny w Polsce kierunek kształcący lekarzy dla wojskowej służby zdrowia - kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, prowadzony we współpracy z MON
 • unikatowa w skali kraju propozycja dla absolwentów ratownictwa medycznego - studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe

 • sfinansowane ze środków unijnych Centrum Dydaktyczne - jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce:
  • nowoczesna aula mieszcząca 1000 osób
  • 20 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych
  • sale komputerowe (180 stanowisk dydaktycznych)
  • najnowocześniejsze w Polsce centrum stomatologiczne
  • wyjątkowe w skali Europy laboratoria
  • systemy komputerowe oraz nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne
  • najnowsza aparatura dydaktyczna i laboratoryjna
 • baza kliniczna w postaci 4 potężnych szpitali uniwersyteckich - w tym największy i najnowocześniejszy szpital w regionie: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne, wyposażony m.in. w nowoczesną hybrydową salę operacyjną, komfortowe sale chorych oraz multimedialne zaplecze dydaktyczne
 • liczne sukcesy młodych naukowców - wyróżnienia krajowe i międzynarodowe, granty badawcze
 • 4 domy studenckie
 • 2 kluby studenckie - Medyk i Synapsa
 • obozy wakacyjne, zimowe, sportowe, obozy "roku zero"
 • Strefa Obsługi Studiów - SOS, czyli pierwsza pomoc dla studenta: w jedynym miejscu można m.in. złożyć podanie o akademik, wniosek o stypendium, porozmawiać z doradcą zawodowym
 • w ramach BOS działają:

o Dział Rekrutacji i Kształcenia

o Dział ds. Bytowych Studentów

o Dział Planowania Dydaktyki

o Akademickie Biuro Karier

o Główny Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych

 • ponad 60 kół naukowych
 • 12 organizacji studenckich
 • łódzki oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland - największa na świecie organizacja studencka
 • Młoda Farmacja - sekcja studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS)
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe - pierwszy krok do kariery naukowej
 • Chór UM w Łodzi
 • AZS - od 2010 r. najlepszy Uczelniany Klub AZS wśród uczelni medycznych
Strona www uczelni: www.umed.pl

Mapa

Youtube

Facebook