Prezentacja uczelni
Facebook
Łódź, Polska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Typ uczelni: medyczne
Status: państwowe


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
NursingStudia w języku angielskim
Biotechnologia
Dietetyka
Elektroradiologia
Fizjoterapia
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo Medyczne
Techniki Dentystyczne
Zdrowie publiczne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biotechnologia
Dietetyka
Fizjoterapia
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Techniki Dentystyczne
Zdrowie publiczne
Zdrowie Publiczne specjalność epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna
Zdrowie Publiczne specjalność medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
Zdrowie Publiczne specjalność organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Zdrowie Publiczne specjalność promocja zdrowia
Zdrowie Publiczne specjalność ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
DentistryStudia w języku angielskim
MedicineStudia w języku angielskim
Analityka Medyczna
Farmacja
Lekarski
Lekarsko-Dentystyczny

Studia doktoranckiewięcej »
Biomedicine Research and Education Studia w języku angielskim
Farmacja
Lekarski
Lekarsko-dentystyczny

Studia podyplomowewięcej »
Analityka Medyczna
Diagnostyka w Systemie Ochrony Zdrowia - laboratorium diagnostyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia
Farmacja Medyczna
Komunikacja Interpersonalna i Wsparcie Psychospołeczne
Nowe Kierunki we Współczesnej Kosmetologii
Opieka Farmaceutyczna
Poradnictwo Psychospołeczne i Pomoc Terapeutyczna
Ubezpieczenia Zdrowotne i Zarządzanie Ochroną Zdrowia

Kursy, szkoleniawięcej »
Szkolenia dla farmaceutów

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS UM
Chór
IAESTE
IFMSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
Młoda Farmacja
NZS - Niezależne Zrzeszenie Studentów Regionu Łódzkiego
PTSS - Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
Samorząd Studencki
STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Lekarski
Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Wojskowo-Lekarski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

pasja nauki - pasja pomagania - pasja działania

 • jedna z największych uczelni medycznych w Polsce
 • ponad 9 000 studentów
 • w tym prawie 400 studentów zagranicznych na studiach anglojęzycznych
 • wymiana studentów (Erasmus, IAESTE, Score) z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi
 • kilkanaście tysięcy kandydatów każdego roku
 • licea patronackie - I, III, XXVI, XXXIII LO w Łodzi oraz LO w Konstantynowie Łódzkim
 • XIII LO w Łodzi - liceum patronackie Wydziału Farmaceutycznego
 •  klasa patronacka o profilu Chemia i nauki o życiu w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego
 • kilkanaście kierunków w ramach 5 wydziałów:

o Wydział Farmaceutyczny

o Wydział Lekarski

o Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

o Wydział Nauk o Zdrowiu

o Wydział Wojskowo-Lekarski

 • studia na Wydziale Lekarskim prowadzone w oparciu o program odpowiadający europejskim standardom kształcenia
 • jedyny w Polsce kierunek kształcący lekarzy dla wojskowej służby zdrowia - kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, prowadzony we współpracy z MON
 • unikatowa w skali kraju propozycja dla absolwentów ratownictwa medycznego - studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe

 • sfinansowane ze środków unijnych Centrum Dydaktyczne - jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce:
  • nowoczesna aula mieszcząca 1000 osób
  • 20 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych
  • sale komputerowe (180 stanowisk dydaktycznych)
  • najnowocześniejsze w Polsce centrum stomatologiczne
  • wyjątkowe w skali Europy laboratoria
  • systemy komputerowe oraz nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne
  • najnowsza aparatura dydaktyczna i laboratoryjna
 • baza kliniczna w postaci 4 potężnych szpitali uniwersyteckich - w tym największy i najnowocześniejszy szpital w regionie: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne, wyposażony m.in. w nowoczesną hybrydową salę operacyjną, komfortowe sale chorych oraz multimedialne zaplecze dydaktyczne
 • liczne sukcesy młodych naukowców - wyróżnienia krajowe i międzynarodowe, granty badawcze
 • 4 domy studenckie
 • 2 kluby studenckie - Medyk i Synapsa
 • obozy wakacyjne, zimowe, sportowe, obozy "roku zero"
 • Strefa Obsługi Studiów - SOS, czyli pierwsza pomoc dla studenta: w jedynym miejscu można m.in. złożyć podanie o akademik, wniosek o stypendium, porozmawiać z doradcą zawodowym
 • w ramach BOS działają:

o Dział Rekrutacji i Kształcenia

o Dział ds. Bytowych Studentów

o Dział Planowania Dydaktyki

o Akademickie Biuro Karier

o Główny Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych

 • ponad 60 kół naukowych
 • 12 organizacji studenckich
 • łódzki oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland - największa na świecie organizacja studencka
 • Młoda Farmacja - sekcja studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS)
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe - pierwszy krok do kariery naukowej
 • Chór UM w Łodzi
 • AZS - od 2010 r. najlepszy Uczelniany Klub AZS wśród uczelni medycznych
Strona www uczelni: www.umed.pl

Mapa

Youtube

Facebook