Prezentacja uczelni
60 LAT !!!!!
Facebook
Lublin, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Typ uczelni: rolnicze
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Biologia
Biologia - biologia stosowana
Biologia - nauczanie biologii i chemii
Dietetyka
Ekonomia
Ekonomia - handel
Turystyka i Rekreacja

I stopnia inżynierskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Agrobiznes
Architektura Krajobrazu
Behawiorystyka Zwierząt
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo Żywności
Bioinżynieria
Biotechnologia
Gastronomia i sztuka kulinarna
Geodezja i Kartografia
Gospodarka Przestrzenna
Hipologia i Jeździectwo
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Przemysłu Spożywczego
Inżynieria Środowiska
Leśnictwo
Leśnictwo - gospodarka leśna
Leśnictwo - gospodarka łowiecka
Leśnictwo - ochrona zasobów leśnych i środowiska
Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna
Ochrona Środowiska
Ochrona środowiska - ochrona i kształtowanie krajobrazu
Ochrona środowiska - ochrona zasobów faunistycznych
Ochrona środowiska - proekologiczne systemy produkcji żywności
Ochrona środowiska - zagrożenia środowiskowe
Ochrona środowiska - zarządzanie zasobami wód i torfowisk
Ogrodnictwo
Ogrodnictwo - ekoturystyka
Ogrodnictwo - ochrona roślin i środowiska przyrodniczego
Ogrodnictwo - produkcja ogrodnicza
Ogrodnictwo - tereny zieleni i dekoracje roślinne
Ogrodnictwo - zarządzanie w ogrodnictwie
Rolnictwo
Rolnictwo - agronomia
Rolnictwo - agroturystyka
Rolnictwo - kształtowanie środowiska
Rolnictwo - rolnictwo ekologiczne
Technika Rolnicza i Leśna
Technika rolnicza i leśna - inżynieria żywności
Technika rolnicza i leśna - odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
Technika rolnicza i leśna - technika motoryzacyjna i energetyka
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - obrót towarowy i obsługa celna
Towaroznawstwo - zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych
Transport
Transport - logistyka transportu
Transport - transport żywności
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i inżynieria produkcji - inżynieria zarządzania produkcją i usługami
Zarządzanie i inżynieria produkcji - zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
Zielarstwo i Terapie Roślinne
Zootechnika
Zootechnika - doradztwo i rozwój obszarów wiejskich
Zootechnika - hodowla i użytkowanie zwierząt
Zootechnika - produkcja i marketing pasz przemysłowych
Zootechnika - towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych

II stopnia magisterskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Behawiorystyka Zwierząt
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Biologia
Biologia - biologia sądowa
Biologia - biologia stosowana
Biologia - nauczanie biologii i chemii
Inżynieria Przemysłu Spożywczego
Inżynieria Środowiska
Inżynieria Środowiska - alternatywne źródła energii
Inżynieria Środowiska - gospodarka odpadami
Nowoczesna biogospodarka
Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna
Ochrona Środowiska
Ogrodnictwo
Ogrodnictwo - doradztwo ogrodnicze
Ogrodnictwo - produkcja ogrodnicza
Ogrodnictwo - tereny zieleni i dekoracje roślinne
Rolnictwo
Rolnictwo - agronomia
Rolnictwo - agroturystyka
Technika Rolnicza i Leśna
Technika rolnicza i leśna - inżynieria żywności
Technika rolnicza i leśna - odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
Technika rolnicza i leśna - technika motoryzacyjna i energetyka
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - obrót towarowy i obsługa celna
Towaroznawstwo - zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych
Transport w inżynierii produkcji
Transport w inżynierii produkcji - logistyka transportu
Transport w inżynierii produkcji - transport żywności
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i inżynieria produkcji - inżynieria zarządzania produkcją i usługami
Zarządzanie i inżynieria produkcji - zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
Zootechnika
Zootechnika - hodowla i użytkowanie zwierząt
Żywienie człowieka i dietetyka

Magisterskie jednolite
Studiastacjonarneniestacjonarne
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia
Inżynieria rolnicza
Nauki weterynaryjne
Ochrona i kształtowanie środowiska
Ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

Studia podyplomowewięcej »
Analityka i Bezpieczeństwo Żywności
Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska
Aranżacje Florystyczne
Architektura Wnętrz Ogrodowych i Krajobrazowych
Diagnostyka Molekularna
Genetyka Sądowa
Gospodarka Społeczna na Obszarach Wiejskich
Innowacyjna Biogospodarka
Integrowana Produkcja Roślin
Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie
Ocena Jakości Agrosurowców
Pielęgniarstwo Zwierząt z Elementami Zoopsychologii
Radiologia Weterynaryjna
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności
Zarządzanie Potencjałem Turystycznym
Zarządzanie Systemami Środowiska
Zoopsychologia
Żywienie Człowieka i Dietetyka

Kursy, szkoleniawięcej »
Kurs Podstawowy Sędziego w Dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne
Kurs sędziowski w dyscyplinie ujeżdżenia i skoków
Kursy językowe: angielski, niemiecki, rosyjski
Lonżowanie Koni I i II stopnia
Masaż sportowy i relaksacyjny koni
Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Studenckich

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki związek sportowy
Chór akademicki uniwersytetu przyrodniczego
Magazyn studentów - Radar
Międzynarodowe stowarzyszenie studentów weterynarii
Rada uczelniana samorządu studenckiego
Stowarzyszenie studentów nauk przyrodniczych
Zespół pieśni i tańca "Jawor"
Związek młodzieży wiejskiej

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Agrobioinżynierii
Wydział Biogospodarki
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wydział Weterynarii

Wydziały zamiejscowe, inne ośrodki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest nowoczesną uczelnią o profilu przyrodniczo-technicznym, znaczących naukowych osiągnięciach i wysokim prestiżu w środowisku.  Jego tradycja sięga 1944 roku.
Kształci studentów w ramach 7 wydziałów, 28 kierunków (studia I i II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne) i kilkudziesięciu specjalności. Prowadzi również studia III stopnia (doktoranckie), podyplomowe oraz kursy dokształcające.

Wysoki poziom i życzliwość kadry naukowej, znakomicie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria oraz nowoczesne metody nauczania dają  gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie. Szczególny nacisk kładziony jest na sprawdzanie wiedzy w praktyce. Organizowane są  obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Studenci mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach praktyk i staży (m.in. USA, Holandia, Wielka Brytania).

Budynki uniwersyteckie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy). Studenci mają doskonałe warunki do rozwijania pasji sportowych m.in. w nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym (basenem, ścianką wspinaczkową, siłownią, salą aerobową, salą sportów walki i wiele innych). Aktywnie działają różne organizacje studenckie i koła naukowe.


UO_w_Lublinie.jpg
Strona www uczelni: www.up.lublin.pl/

Mapa

Youtube

Facebook