Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Uniwersytet Łódzki

Typ uczelni: uniwersytety
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AmerykanistykaStudia w języku angielskim
Asian StudiesStudia w języku angielskim
Business ManagementStudia w języku angielskim
ClimatologyStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
Economics - Advanced economic and financial analysisStudia w języku angielskim
Economics - Business on international marketStudia w języku angielskim
Estudios latinoamericanosStudia w języku angielskim i hiszpańskimStudia w języku angielskim i hiszpańskim
GeographyStudia w języku angielskim
Intercultural CommunicationStudia w języku angielskim
International MarketingStudia w języku angielskim
Management and FinanceStudia w języku angielskim
NanotechnologyStudia w języku angielskim
Security StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka Biznesu
Analityka Chemiczna
Analityka Gospodarcza
Analityka Społeczna
Analityka społeczna - Analiz zjawisk życia społecznego
Analityka społeczna - Doradcze
Analityka społeczna - Interdyscyplinarne
Analityka społeczna - Metodologiczne
Analityka społeczna - Warsztatowe w zakresie narzędzi pracy analitycznej
Archeologia
Bankowość i finanse cyfrowe
Bankowość i Finanse Cyfrowe - Bankowość 3.0
Bankowość i Finanse Cyfrowe - IT w finansach
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia - Nauczycielska w zakresie nauczania przyrody
Biomonitoring
Biotechnologia
Chemia
Chemia - Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
Chemia - Chemia w nauce i gospodarce
Chemia Kosmetyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską
Dziennikarstwo międzynarodowe
Dziennikarstwo międzynarodowe - Dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką
Dziennikarstwo międzynarodowe - Dziennikarstwo z językiem i kulturą rosyjską
Ekonomia
Ekonomia - Ekonomika i finansowanie działalności gospodarczej
Ekonomia - Inwestycje i nieruchomości
Ekonomia - Inwestycje kapitałowe
Ekonomia - Kierowanie małą i średnią firmą
Ekonomia - Kreowanie kompetencji menedżerskich
Ekonomia - Zaawansowana analiza ekonomiczna i finansowa
Ekonomia - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ekonomia Ekobiznes
Ekonomia miasta zrównoważonego
Ekonomika kultury
Etnologia
Europeistyka
Filmoznawstwo
Filmoznawstwo - Krytyka filmowa i promocja kultury filmowej
Filmoznawstwo - Scenariopisarstwo
Filologia angielska
Filologia Angielska - Anglistyczna
Filologia Angielska - Filologia Angielska z drugim językiem obcym
Filologia Angielska - Wiedza o kulturze
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie
Filologia polska
Filologia Romańska
Filologia Romańska - Filologia romańska z drugim językiem obcym
Filologia Romańska - Filologia romańska z drugim językiem romańskim
Filologia rosyjska
Filologia Słowiańska
Filologia słowiańska - Językowa
Filologia Słowiańska - Turystyczna
Filologia włoska
Filologia włoska - Nauczycielska
Filologia włoska - Translatorska
Filozofia
Finanse i inwestycje
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - Audyt i kontrola wewnętrzna
Finanse i Rachunkowość - Bankowość
Finanse i rachunkowość - Strategie podatkowe
Finanse i rachunkowość - ubezpieczenia
Finanse i rachunkowość - Usługi i doradztwo finansowe
Finanse i Rachunkowość - Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
Finanse międzynarodowe
Fizyka
Geografia
Geoinformacja
Geomonitoring
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Przestrzenna - Inwestycje i Nieruchomości
Grupa Kierunków Finanse i Rachunkowość
Grupa Kierunków Zarządzanie
Historia
Historia - Nauczycielskiej
Historia - Ogólnohistorycznej
Historia Sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Nauczycielska
Informacja w Środowisku Cyfrowym
Informacja w Środowisku Cyfrowym - Wirtualne instytucje książki
Informacja w Środowisku Cyfrowym - Zarządzanie informacją
Informatyka
Informatyka - Bazy danych
Informatyka - Informatyczne wspomaganie decyzji
Informatyka - Informatyka w biznesie
Informatyka i Ekonometria
Informatyka i ekonometria - Ekonometria
Informatyka i ekonometria - Informatyka ekonomiczna i multimedia
Informatyka i ekonometria - Optymalizacja decyzji menedżerskich
Informatyka i ekonometria - Statystyka w zarządzaniu ryzykiem
Inwestycje i Nieruchomości
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Teatrologia
Kulturoznawstwo - Twórcze pisanie
Lingwistyka dla Biznesu
Logistyka
Logistyka - Eurologistyka
Logistyka - Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych
Logistyka - Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Logopedia z Audiologią
Marketing
Matematyka
Matematyka - Matematyka finansowa
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Biznes na rynku międzynarodowym
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Przedsiębiorstwo na międzynarodowych rynkach finansowych
Międzynarodowe Studia Kulturowe
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Mikrobiologia
Nowe media i kultura cyfrowa
Nowe media i kultura cyfrowa - Gry komputerowe
Nowe media i kultura cyfrowa - Media społeczne
Nowe media i kultura cyfrowa - Sztuka nowych mediów
Ochrona Środowiska
Okcydentalistyka
Pedagogika
Politologia
Politologia - Bezpieczeństwo międzynarodowe
Politologia - Kultura polityczna i polityka historyczna
Politologia - Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych
Polityka Społeczna
Polityka społeczna - Instytucjach międzynarodowych
Polityka społeczna - Instytucjach państwowych
Polityka społeczna - Instytucjach samorządowych
Polityka społeczna - Organizacjach pozarządowych
Polityka społeczna - Przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego
Praca socjalna
Praca socjalna - Praca z rodziną i asystentura rodzinna
Praca socjalna - Praca ze społecznością lokalną
Praca socjalna - Zarządzanie pomocą w cyklu życia
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Rachunkowość
Regionalistyka Kulturowa
Religioznawstwo
Rynek Finansowy
Rynek Finansowy - Analityka finansowa
Rynek finansowy - Doradca inwestycyjny
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Studia azjatyckie
Studia polsko-niemieckie/deutsch-polnische studien
Studia Regionalne
Turystyka i Rekreacja
Turystyka i rekreacja - Organizacja hotelarstwa i gastronomii
Turystyka i rekreacja - Organizacja rekreacji
Turystyka i rekreacja - Organizacja turystyki
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie - Analityka systemowa i technologie e-biznesu
Zarządzanie - Zarządzanie projektami
Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Analiza Danych
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Przestrzenna - Kapitał ludzki w regionie
Gospodarka Przestrzenna - Regionalne analizy ekonomiczne
Gospodarka Przestrzenna - Samorząd terytorialny
Gospodarka Przestrzenna - Zarządzanie miastem i regionem
Informatyka
Informatyka - Informatyka Stosowana

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkohydrologiaStudia w języku angielskim
EuropeistykaStudia w języku angielskim
Gospodarka przestrzennaStudia w języku angielskim
InformatykaStudia w języku angielskim
American Studies and Mass MediaStudia w języku angielskim
Asian StudiesStudia w języku angielskim
Business ManagementStudia w języku angielskim
GeographyStudia w języku angielskim
Intercultural CommunicationStudia w języku angielskim
International MarketingStudia w języku angielskim
Political ManagementStudia w języku angielskim
Cultura-Sociedad-PoliticaStudia w języku hiszpańskim
Administracja
Administracja - Administracja gospodarcza
Administracja - Administracja społeczna
Administracja - Bezpieczeństwo, porządek publiczny, wymiar sprawiedliwości
Administracja - Finanse publiczne
Analityka Chemiczna
Analityka Gospodarcza
Analityka Społeczna
Archeologia
Biologia
Biologia - Biochemia i biologia molekularna
Biologia - Biofizyka medyczna z bioinformatyką
Biologia - Biologia eksperymentalna
Biologia - Biologia stosowana i molekularna
Biologia - Biologia środowiskowa
Biotechnologia
Biotechnologia - Biotechnologia medyczna
Biotechnologia - Biotechnologia mikrobiologiczna
Biotechnologia - Biotechnologia roślinna
Chemia
Chemia - Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
Chemia - Chemia w nauce i gospodarce
Chemia Kosmetyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Economics and international business
Ekonomia
Ekonomia Ekobiznes
Etnologia
Europeistyka
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia Romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - doradca finansowy
Finanse i rachunkowość - Finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
Finanse i rachunkowość - Finanse korporacyjne
Finanse i rachunkowość - Instytucje i produkty finansowe
Finanse i rachunkowość - Inżynieria finansowa
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość i zarządzanie finansami
Finanse i rachunkowość - Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego
Finanse i rachunkowość - Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
Fizyka
Genetyka
Geografia
Geografia - Geoekologia z ekofizjografią
Geografia - Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne
Geografia - Geografia społeczna i rozwoju regionalnego
Geografia - Geografia urbanistyczna
Geografia - Klimatologia i ochrona atmosfery
Geografia - Monitoring i kształtowanie środowiska
Geografia - Studia ludnościowe i badania nad usługami
Geoinformacja
Gospodarka Przestrzenna
Historia
Historia - Nauczycielskiej
Historia - Ogólnohistorycznej
Historia Sztuki
Historia sztuki - Krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki
Historia sztuki - Ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka - Informatyka Stosowana
Informatyka - Interaktywne media
Informatyka - Superkomputery i symulacje
Informatyka - Systemy informatyczne
Informatyka i Ekonometria
Informatyka i ekonometria - Badania zjawisk demo-społecznych i ekonomicznych
Informatyka i ekonometria - Informatyka w biznesie
Informatyka i ekonometria - Inwestycje na rynkach finansowych
Informatyka i ekonometria - Optymalizacja decyzji w praktyce
Informatyka i ekonometria - Procesy zarządzania logistycznego
Informatyka i ekonometria - Rynki finansowe w teorii i praktyce
Informatyka i ekonometria - Statystyka ubezpieczeniowa
Informatyka i ekonometria - Teoria i praktyka badań demograficznych i analiz rynku
Informatyka i ekonometria - Zaawansowane metody analizy danych
Informatyka i ekonometria - Zastosowania metod optymalizacyjnych
Inwestycje i Nieruchomości
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Filmoznawstwo
Kulturoznawstwo - Nowe media
Kulturoznawstwo - Produkcja teatralna
Kulturoznawstwo - Promocja sztuki
Kulturoznawstwo - Twórcze pisanie
Logistyka
Logistyka - Informatyka w Logistyce
Logistyka - Zarządzanie łańcuchem dostaw
Logopedia
Matematyka
Matematyka - Matematyka finansowa
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Regiony w gospodarce globalnej
Międzynarodowe Studia Kulturowe
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Mikrobiologia
Mikrobiologia - Immunologia i diagnostyka laboratoryjna
Mikrobiologia - Mikrobiologia medyczna
Nauczanie Chemii
Ochrona Środowiska
Ochrona środowiska - Biotechnologie ekologiczne
Ochrona środowiska - Diagnostyka skażeń środowiska
Ochrona środowiska - Ekologia człowieka
Ochrona środowiska - Ekologia i ochrona wód
Ochrona środowiska - Ochrona przyrody
Pedagogika
Politologia
Polityka Społeczna
Praca socjalna
Prawo Medyczne
Prawo ochrony danych osobowych
Prawo Podatkowe i Rachunkowość
Prawo zatrudnienia- kadry i płace
Religioznawstwo
Rynek Finansowy
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - American studies and mass media
Stosunki międzynarodowe - Brytyjska i krajów wspólnoty narodów
Stosunki międzynarodowe - Dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka
Stosunki międzynarodowe - Iberoamerykańska
Stosunki międzynarodowe - International marketing
Stosunki międzynarodowe - Modern german studies
Stosunki międzynarodowe - Orientalna
Turystyka i Rekreacja
Turystyka i rekreacja - Zarządzanie przestrzenią rekreacyjną
Turystyka i rekreacja - Zarządzanie przestrzenią turystyczną
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie - Marketing
Zarządzanie - Zarządzanie Biznesem
Zarządzanie - Zarządzanie publiczne
Zarządzanie - Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »

MBAwięcej »

Podwójny dyplomwięcej »

Studia podyplomowewięcej »

Uniwersytety Otwartewięcej »

Uniwersytety Dziecięcewięcej »

Biura Karierwięcej »

Organizacje studenckiewięcej »

Akademikiwięcej »

Wydziały, jednostkiwięcej »

Inne ośrodki
Uniwersytet Łódzki - Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie MazowieckimTomaszów Mazowiecki
Strona www uczelni: www.uni.lodz.pl/

Mapa

Youtube

Facebook


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura