Prezentacja uczelni
Facebook
Łódź, Polska

Uniwersytet Łódzki

Typ uczelni: duże uniwersytety
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Administracja
Analityka Chemiczna
Analityka Gospodarcza
Analityka Społeczna
Analiza i Zarządzanie w Biznesie
Archeologia
Asian StudiesStudia w języku angielskim
Biologia
Biologia - Nauczanie Przyrody
Biotechnologia
Business ManagementStudia w języku angielskim
Chemia
Chemia - Chemia i Nanotechnologia Nowoczesnych Materiałów
Chemia - Chemia Środowiska
Chemia - Chemia w Nauce i Gospodarce
Chemia Kosmetyczna
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo z Językiem i Kulturą Francuską
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo z Językiem i Kulturą Niemiecką
EconomicsStudia w języku angielskim
Economics - Advanced Economic and Financial AnalysisStudia w języku angielskim
Economics - Business on International MarketStudia w języku angielskim
Economics - European StudiesStudia w języku angielskim
Ekonomia
Ekonomia - Ekobiznes
Ekonomia - Ekonomia Sektora Publicznego
Ekonomia - Rynek Kapitałowy
English StudiesStudia w języku angielskim
Etnologia
Europeistyka
Filologia
Filologia - Filologia romańska z drugim językiem obcym
Filologia - Filologia hiszpańska i język angielski
Filologia - Filologia klasyczna i Studia Śródziemnomorskie
Filologia - Filologia Romańska z Drugim Językiem Romańskim (Włoskim lub Hiszpańskim)
Filologia - Filologia rosyjska
Filologia - Filologia słowiańska
Filologia - Filologia słowiańska z drugim językiem obcym
Filologia - Filologia włoska
Filologia angielska
Filologia angielska - z drugim językiem obcym
Filologia angielska - anglistyczna
Filologia angielska - nauczycielska
Filologia angielska - translatorska
Filologia germańska
Filologia germańska - z drugim językiem obcym
Filologia polska
Filozofia
Finanse i inwestycje
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Fizyka - Bezpieczeństwo Radiacyjne w Medycynie i Energetyce Jądrowej
Fizyka - Ekonofizyka
Fizyka - Fizyka Komputerowa
Fizyka - Fizyka Medyczna
Fizyka - Fizyka Nauczycielska
Fizyka - Nanotechnologia
Geografia
Geoinformacja (Wydział Matematyki i Informatyki)
Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych)
Geomonitoring
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Przestrzenna - Regionalistyka (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Historia
Historia Sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka - Bazy danych (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Informatyka - Grafika Komputerowa i Projektowanie Gier (Wydział Matematyki i Informatyki)
Informatyka - Informatyczne wspomaganie decyzji (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Informatyka - Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
Informatyka - Informatyka w Biznesie (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Informatyka - Logistyka z Systemami Informatycznymi (Wydział Matematyki i Informatyki)
Informatyka - Projekt InfoGeoLog (Wydział Matematyki i Informatyki)Studia w języku angielskim
Informatyka - Sieci Komputerowe i Przetwarzanie Danych(Wydział Matematyki i Informatyki)
Informatyka i Ekonometria
International Encounters in CultureStudia w języku angielskim
International MarketingStudia w języku angielskim
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Filmoznawstwo
Kulturoznawstwo - Literaturoznawstwo Międzykulturowe
Kulturoznawstwo - Nowe Media
Kulturoznawstwo - Teatrologia
Kulturoznawstwo - Twórcze Pisanie
LawStudia w języku francuskim
Lingwistyka Dla Biznesu
Lingwistyka Stosowana
Literaturoznawstwo Stosowane
Logistyka
Logistyka - Eurologistyka (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Logistyka - Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Logistyka - Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Logopedia z Audiologią
Management and FinanceStudia w języku angielskim
Marketing
Matematyka
Matematyka - Analiza Finansowa
Matematyka - Matematyka Finansowa
Matematyka - Matematyka Finansowa i Aktuarialna
Matematyka - Nauczanie Matematyki i Informatyki
Matematyka - Nauczanie Matematyki i Języka Angielskiego
Matematyka - Ogólna i Teoretyczna
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Biznes Międzynarodowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Finanse Międzynarodowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Handel Zagraniczny
Międzynarodowe Studia Kulturowe
Międzynarodowe Studia Kulturowe - Człowiek w Kulturach Świata
Międzynarodowe Studia Kulturowe - Intertekstualność w Badaniach nad Kulturą
Międzynarodowe Studia Kulturowe - Media i Zarządzanie Kulturą
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
Mikrobiologia
Ochrona Środowiska
Okcydentalistyka
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja przez Sztukę
Pedagogika - Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Pedagogika - Pedagogika Kultury Fizycznej i Zdrowotnej
Pedagogika - Pedagogika Resocjalizacyjna
Pedagogika - Pedagogika Społeczna w Zakresie Pracy Opiekuńczej i Socjalno-Wychowawczej
Pedagogika - Pedagogika w Zakresie Edukacji Dorosłych
Pedagogika - Pedagogika w Zakresie Edukacji Regionalnej
Pedagogika - Pedagogika w Zakresie Opieki i Terapii Pedagogicznej
Pedagogika - Pedagogika Wieku Dziecięcego
Pedagogika - Pedagogika Wspierająca z Profilaktyką Niedostosowania Społecznego
Politologia
Politologia - Bezpieczeństwo Międzynarodowe
Politologia - Kultura Polityczna i Decydowanie Polityczne
Politologia - Współczesne Systemy Polityczne. Praktyka i Dynamika Zmian
Polityka Społeczna
Praca Socjalna
Rachunkowość
Regionalistyka Kulturowa
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - Komunikowanie Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - Niemcoznawstwo
Stosunki Międzynarodowe - Polityka Międzynarodowa i Dyplomacja
Stosunki Międzynarodowe - Regiony Świata i Regionalizm
Studia Polsko-Niemieckie
Studia Regionalne
Technologie Informatyczne w Logistyce (Projekt InfoGeoLog)Studia w języku angielskim
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie - Analityka Systemowa i Technologie E-biznesu
Zarządzanie - Projektowanie i Doskonalenie Organizacji
Zarządzanie - Przedsiębiorczość i Zarządzanie Innowacjami
Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Informatyka - Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

II stopnia magisterskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Administracja
AdministracjaStudia w języku angielskim
American Studies and Mass MediaStudia w języku angielskim
Analityka Chemiczna
Analityka Gospodarcza
Archeologia
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia - Chemia i Nanotechnologia Nowoczesnych Materiałów
Chemia - Chemia w Nauce i Gospodarce
Chemia - Nauczycielska w Zakresie Chemii
Chemia Kosmetyczna
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Cultura-Sociedad-PoliticaStudia w języku hiszpańskim
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
EconomicsStudia w języku angielskim
Ekonomia
Ekonomia - Ekobiznes
English StudiesStudia w języku angielskim
Environmental Protection - EcohydrologyStudia w języku angielskim
Etnologia
Europeistyka
Filologia
Filologia - Filologia Hiszpańska - Język Hiszpański i Amerykanistyka Filologiczna
Filologia - Filologia romańska - francuska z traduktologią francuską lub edytorstwem
Filologia - Filologia romańska - francuska z drugim językiem romańskim i elementami traduktologii
Filologia - Filologia romańska - francuska z językiem angielskim i elementami tłumaczeń
Filologia - Filologia rosyjska
Filologia - Filologia słowiańska
Filologia - Filologia włoska
Filologia angielska
Filologia angielska - anglistyczna
Filologia angielska - translatoryka (MATIS - MA in Translation and Interpreting Studies)
Filologia germańska
Filologia germańska - z drugim językiem obcym
Filologia germańska - z literaturą i kulturą niemiecką europy wschodniej
Filologia polska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Doradca Finansowy (Wydział Zarządzania)
Finanse i Rachunkowość - Rachunkowość i Zarządzanie Finansami (Wydział Zarządzania)
Fizyka
Genetyka
Geografia
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Przestrzenna - Regionalistyka (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Governance For Sustainability – GAVAStudia w języku angielskim
Historia
Historia Sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka - Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
Informatyka - Interaktywne Media (Wydział Matematyki i Informatyki)
Informatyka - Projekt InfoGeoLog (Wydział Matematyki i Informatyki)Studia w języku angielskim
Informatyka - Systemy Informatyczne (Wydział Matematyki i Informatyki)
Informatyka i Ekonometria
Informatyka i EkonometriaStudia w języku angielskim
International Gender StudiesStudia w języku angielskim
International MarketingStudia w języku angielskim
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Filmoznawstwo
Kulturoznawstwo - Krytyka Teatralna
Kulturoznawstwo - Kultura w Przestrzeni Publicznej
Kulturoznawstwo - Literaturoznawstwo Międzykulturowe
Kulturoznawstwo - Produkcja Teatralna
Kulturoznawstwo - Promocja Sztuki
Kulturoznawstwo - Twórcze Pisanie
LawStudia w języku francuskim
Logistyka
Logistyka - Informatyka w Logistyce (Wydział Zarządzania)
Logistyka - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Wydział Zarządzania)
Matematyka
Matematyka - Analiza Finansowa
Matematyka - Matematyka Finansowa i Aktuarialna
Matematyka - Nauczycielska w Zakresie Matematyki
Matematyka - Teoretyczna
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Studia Kulturowe
Międzynarodowe Studia Kulturowe - Kultura w świecie/świat w kulturze
Międzynarodowe Studia Kulturowe - Społeczeństwa i Cywilizacje Współczesnego Świata
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
Mikrobiologia
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja przez Sztukę
Pedagogika - Pedagogika Kultury Fizycznej i Zdrowotnej
Pedagogika - Pedagogika Resocjalizacyjna
Pedagogika - Pedagogika Społeczna w Zakresie Pracy Opiekuńczej i Socjalno-Wychowawczej
Pedagogika - Pedagogika Twórczości i Animacji Kultury
Pedagogika - Pedagogika w Zakresie Edukacji Dorosłych
Pedagogika - Pedagogika w Zakresie Opieki i Terapii Pedagogicznej
Pedagogika - Pedagogika Wieku Dziecięcego
Pedagogika - Pedagogika Wspierająca z Profilaktyką Niedostosowania Społecznego
Political ManagementStudia w języku angielskim
Political ManagementStudia w języku rosyjskim
Politologia
Politologia - Bezpieczeństwo Strategiczne
Politologia - Diagnozowanie i Prognozowanie Polityczne
Politologia - Doradztwo i Zarządzanie Polityczne
Polityka Społeczna
Praca Socjalna
Prawo Podatkowe i Rachunkowość
Prawo Zatrudnienia - Kadry i Płace
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - American Studies and Mass Media
Stosunki Międzynarodowe - Brytyjska i Krajów Wspólnoty Narodów
Stosunki Międzynarodowe - Dziennikarstwo Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - Europejska
Stosunki Międzynarodowe - Iberoamerykańska
Stosunki Międzynarodowe - International Marketing
Stosunki Międzynarodowe - Niemcoznawstwo
Stosunki Międzynarodowe - Orientalna
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie - Marketing
Zarządzanie - Zarządzanie Biznesem (dla nieekonomistów)
Zarządzanie - Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie - Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
Zarządzanie - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studiastacjonarneniestacjonarne
Prawo
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »
Chemia
Ekologia i Ochrona Środowiska
Ekonomia
Fizyka
Genetyka Molekularna, Cytogenetyka i Biofizyka Medyczna
Informatyka
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo i Kulturoznawstwo
Mikrobiologia, Biotechnologia i Biologia Eksperymentalna
Nauki Geograficzne
Nauki Humanistyczne
Nauki o Zarządzaniu
Prawo
Socjologia
Studium Biochemiczno-Biofizyczne

Podwójny dyplomwięcej »
Université Jean Moulin Lyon 3, Francja, Lyon Studia w języku angielskim
Universités de Tours, Francja, Tours Studia w języku francuskim
Uniwersytet w Ratyzbonie, Niemcy, Ratyzbona Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej - finansowane przez EFS
Akademia Business Intelligence
Akademia profesjonalnego trenera
Akademia Technologii Sieciowych
Akademia ubezpieczeń majątkowych
Analiza Danych i Data Mining
Asystetnt rodziny
Audyt i kontrola wewnętrzna
Audyt wewnętrzny i rachunkowość
Awans dla anglisty Studia w języku angielskim
Bankowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi
Biologia
Biologia sądowa
Biomonitoring wód powierzchniowych w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej
Broker informacji
Coaching i mentoring organizacyjny
Coaching zrównoważonego stylu życia
Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej
Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą
Dziennikarstwo sportowe i marketing sportu
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edytorstwo tekstów literackich
Ekonomia społeczna
Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej
Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczycieli
Europejskie studia problematyki przestępczości
Filologia polska
Filologia polska (dla polonistów)
Finanse i strategie spółek
Finansowanie i zarządzanie projektami
Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski - studia II stopnia
Gender Studies
Gender Studies - polityka równych szans w procesie kształcenia
Geoinformacja - systemy informacji geograficznej w praktyce
Gerontologia społeczna
Grafika komputerowa Adobe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka w biznesie
Innowacje w marketingu i finansach międzynarodowych
Interdyscyplinarne Studia Antropologiczne (ISA)
International Hotel Management Studia w języku angielskim
International Marketing Management Studia w języku angielskim
Język rosyjski w biznesie i turystyce Studia w języku rosyjskim
Kadry i płace
Kognitywistyczne zagadnienia umysłu i procesów myślowych
Komercjalizacja nauki i technologii
Kompetencje psychologiczne w biznesie
Komunikacja w biznesie
Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego
Liderzy w środowisku lokalnym. Psychospołeczne i systemowe podstawy działania
Liderzy zmian edukacyjnych
Logopedia medialna z logopedią ogólną
Logopedia z emisją głosu
Marketing międzynarodowy
Marketingowe zarządzanie firmą
Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro
Mediacja społeczna. Studia dla kadry oświaty.
Menadżer sportu
Menedżerowie organizacji pozarządowych
Metody statystyczne w medycynie, technice i finansach
Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy
Metody wspierania rozwoju kompetencji społecznych. Coaching, menitoring i konsulting personalny
MPA Master of Public Administration
Nauczanie fizyki i matematyki
Nauczanie historii
Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej Studia w języku angielskim
Nauczanie języka polskiego jako obcego / drugiego
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Nowoczesne usługi turystyczne
Ocena potencjału rynkowego prac badawczych
Ochrona danych osobowych
Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnych
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Organizacja i zarządzanie centrum usług wspólnych BPO (Business Process Outsourcing/ Offshoring)
Organizacja pomocy społecznej
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
Polityka i administracja podatkowa
Polsko-Amerykański Program Studiów Executive MBA
Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA
Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery
Prawa człowieka – konteksty społeczno – kulturowe i polityczne
Prawna obsługa przedsiębiorców
Prawnokarna ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
Prawo finansowe i gospodarcze
Prawo karne skarbowe
Prawo karne skarbowe i gospodarcze
Prawo konstytucyjne dla sędziów
Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne
Prawo podatkowe
Prawo podatkowe II stopnia
Prawo pracy
Prawo rodzinne dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach wszyskich szczebli
Prawo rynku pracy, specjalnosci: Pośrednictwo pracy; Doradztwo zawodowe
Prawo samorządu terytorialnego
Prawo spółek
Prawo wyborcze
Produkcja teatralna
Promocja miasta i regionu
Przekład filmowy
Przygotowanie nauczycielskie - geografia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda - studia dla nauczycieli
Psychologia kontaktu z klientem
Psychologia w oświacie
Psychologia w zarządzaniu
Public Relations
Rachunkowość i zarządzanie finansowe
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Rachunkowość zarządcza i controlling
Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych
Retoryka praktyczna
Rynek nieruchomości - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Rynek nieruchomości - wycena
Rynek nieruchomości - zarządzanie nieruchomościami
Rzeczoznawstwo uzbrojenia
Skarga konstytucyjna, wnioski organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz pytania prawne
Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Stanowienie aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych generalnych
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie drugiego przedmiotu - informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz posługiwania się nowymi technologiami ICT i językiem obcym
Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000. Specjalizacja: Menedżer Jakości
Szkoła prawa amerykańskiego
Szkoła prawa francuskiego - studia I stopnia
Technologie Microsoft BI Developer
Technologie Microsoft DB Administrator
Technologie Microsoft DB Developer
Technologie Microsoft Web Developer
Ubezpieczenia - w zakresie ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej dla osób podejmujących działalność zarobkową w państwach członkowskich; ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne, prawa pacjenta, prawo medyczne) oraz ubezp
User Experience Design
Usługi i doradztwo finansowe
Zamówienia publiczne
Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań
Zarządzanie emocjami
Zarządzanie finansami podmiotów leczniczych
Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego
Zarządzanie instytucjami publicznymi
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie oświatą w praktyce
Zarządzanie procesami logistycznymi
Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku kapitałowym
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie wartością i wycena przedsiębiorstwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes
Żydzi polscy - kultura, język , historia

Uniwersytety Otwartewięcej »
Uniwersytet Zawsze Otwarty

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Łódzki dla Dzieci

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier Zawodowych

Organizacje studenckiewięcej »
Dialektologiczne Koło Naukowe
IAESTE - The International Association for The Exchange of Students for Technical Experience
Koło Amerykanistyki i Mediów
Koło Ameryki Łacińskiej
Koło Azji Wschodniej i Pacyfiku
Koło Naukowe Antropologów Literatury
Koło Naukowe Bliskiego Wschodu Al-Maszrik
Koło Naukowe Edytorów
Koło Naukowe Filmoznawców
Koło naukowe filozofów
Koło Naukowe Germanistów UŁ "Mehr Licht!"
Koło Naukowe Glottodydaktyków
Koło Naukowe Innowatorzy WSMiP
Koło Naukowe Młodych Geografów - Geoholicy
Koło Naukowe ONZ
Koło Naukowe Pedagogiki
Koło Naukowe Politologów
Koło Naukowe Praw Człowieka
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Slawistów im. Św. Św. Cyryla i Metodego (gazetka)
Koło Naukowe Studentów Fizyki NABLA
Koło Naukowe Studiów Brytyjskich
Międzywydziałowe Koło Naukowe Teoretyków Kultury UŁ
Międzywydziałowe Studenckie Koło UE "Europejczyk"
Radiowe Laboratorium Reportażystów
Sekcja Sztuki Współczesnej Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego
SKN Centrum Nauk Informatycznychh
Stowarzyszenie Fascynatow Matematyki
Studenckie Centrum Informatyczne
Studenckie Kolo Naukowe Historyków
Studenckie Kolo Naukowe Pedagogiki "Paradygmat"
Studenckie Koła Naukowe Geografów Turyzmu "Włóczykije"
Studenckie Koło Kryminalistyków
Studenckie Koło Naukowe "Globalni"
Studenckie Koło Naukowe "Integra"
Studenckie Koło Naukowe "Uni-Logistics"
Studenckie Koło Naukowe Razem Możemy Więcej
Studenckie Koło Naukowe AIDA
Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego "4Future"
Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologiczno-Mikrobiologiczne UŁ
Studenckie Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Łódzkiego
Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes
Studenckie Koło Naukowe Etnologów
Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości PROGRESS
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM
Studenckie Koło Naukowe im. Geoffreya Chaucera
Studenckie Koło Naukowe Informatyki "Wirtualni"
Studenckie Koło Naukowe INWESTOR
Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji "LOGIN"
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii
Studenckie Koło Naukowe Młodych Prawników
Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnej Ekonomii EKSPERT
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody
Studenckie Koło Naukowe OPTEAM
Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego
Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego
Studenckie Koło Naukowe Public Relations
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "SIGMA"
Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji
Studenckie Koło Naukowe Socjologii (gazetka)
Studenckie Koło Naukowe Teatrologów
Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech
Studenckie Koło Naukowe TRiADA
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw "SCM"
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Personelem "Personalni"
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Strategicznego "Stratolog"
Studenckie Koło Prawa Karnego Międzynaraodowego
Studenckie Koło Prawa Podatkowego
Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych TIAL
Studenckie Naukowe Koło Marketingu "MarkeTEAM"
Studencko-Doktoranckie Dziennikarskie Koło Naukowe

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk o Wychowaniu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Wydział Zarządzania

Wydziały zamiejscowe, inne ośrodki
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Mapa

Youtube

Facebook

Kontakt:

ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
tel. (42) 635 40 00
fax: (42) 665 57 71
O uczelni
Uniwersytet Łódzki kształci na ponad 40. kierunkach studiów i ponad 150. specjalnościach. Prowadzi także studia doktoranckie i ponad 60 studiów podyplomowych, w tym studia typu MBA oraz finansowane przez EFS.

Uczelnia prowadzi także 3 kierunki w języku francuskim: http://www.uni.lodz.pl/index.php/studia/studiesinfrench

Podwójny dyplom

Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi w Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów 2 uczelni:

Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie zarządzania typu MBA (WZ i Uniwersytet Jean Moulin Lyon 3)

Polsko-Amerykański program Studiów Menedżerskich Executive MBA (Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania oraz Towson University wraz z University of Baltimore)

Podyplomowe studia I stopnia: "Szkoła Prawa Francuskiego" (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours)

Podyplomowe studia II stopnia: Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours)

Zajęcia w ramach "Szkoły Prawa Niemieckiego" (WPiA i Uniwersytet Wilhelma w Münster)

Polsko-Amerykańskie studia w zakresie Komercjalizacji Innowacyjnych Przedsięwzięć i Nowych Technologii (Centrum Innowacji UŁ wraz z University of Texas w Austin
USA).

Jakość

Kierunki studiów posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA), wiele z nich otrzymało pozytywną opinię jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).
Uniwersytet w liczbach


Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim studiuje ok. 43 tys. osób.

Na ponad 60 studiach podyplomowych dokształca się ponad 2,5 tys. osób, w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców co roku uczy się ok. 350 obcokrajowców.

Na studiach doktoranckich kształci się ponad 900 słuchaczy (na stacjonarnych studiach doktoranckich - ok. 700 słuchaczy, na niestacjonarnych zaocznych doktoranckich - 210 osób).

Od początku istnienia Uczelni studia w UŁ ukończyło ponad 140.801 osób (bez studiów podyplomowych i doktoranckich).

W uczelni zatrudnionych jest 3.983 pracowników, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem Uczelni, w tym 2.355 nauczycieli akademickich (222 profesorów tytularnych) i 1.628 pracowników administracji, naukowo-technicznych i bibliotecznych oraz pracowników obsługi.

Od 1952 roku w Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, którego dyplom uzyskało już ponad 15 000 studentów. Studium prowadzi kursy języka polskiego: miesięczne, 5-miesięczne, 9-miesięczne przygotowujące kandydatów na studia w Polsce (humanistyczne, medyczne, techniczne, ekonomiczne, rolnicze itp), oraz dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie

Biblioteka Uniwersytecka - jedna z największych oraz najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce - posiada ok. 3 milionów woluminów. Przy BUŁ funkcjonuje American Corner - Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji, które poprzez programy edukacyjne i kulturalne promuje wśród mieszkańców Polski Stany Zjednoczone Ameryki.

Uniwersytet Łódzki realizuje 97 międzynarodowych umów o współpracy z wyższymi uczelniami. Z tej liczby 35 to umowy ogólnouniwersyteckie, a 62 to umowy wydziałowe. Pracownicy UŁ biorą udział w wielu programach międzynarodowych m.in.: Jean Monnet, SOCRATES/ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, CAMPUS EUROPAE, Program Uniwersytetu Bałtyckiego.

Uniwersytet Łódzki jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: European University Association EUA, Alliance of Universities for Democracy (AUDEM), INTER-University Dubrovnik, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Association of European Schools of Planning (AESOP), COPERNICUS-CAMPUS University Alliance for Sustainability.

Działa także w ramach europejskich sieci uniwersytetów: Grupo Compostela de Universidades, European Universities Continuing Education Network (EUCEN), Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Scientific Information for Policy Support in Europe (SINAPSE), Akademicka Sieć dla Europy Środkowej i Wschodniej (ANforCEE).
Pracownicy Uniwersytetu realizują liczne projekty badawcze w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej i inne projekty w ramach różnych innych grantów badawczych.

Dzięki wprowadzeniu systemu ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu Socrates/Erasmus studenci UŁ mogą kontynuować naukę w 23 krajach Europy.