Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
poziom studiów
system studiów  
Prezentacja uczelni
Wrocław, Polska

Uniwersytet Wrocławski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Antiquity and ArchaeologyStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Classics and European IdentityStudia w języku angielskim
European CulturesStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Political Science - Comparative PoliticsStudia w języku angielskim
Political Science - Global SecurityStudia w języku angielskim
Political Science - Media and PoliticsStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - administracja europejska
Administracja - Administracja sektora publicznego
Administracja - Bezpieczeństwo wewnętrzne
Administracja - samorząd terytorialny
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia - biologia człowieka
Biologia - biologia eksperymentalna
Biologia - biologia ogólna
Biologia - biologia środowiska
Biologia - mikrobiologa
Biologia - specjalność nauczycielska (przyroda)
Biologia człowieka
Biotechnologia
Chemia
Chemia - analityka chemiczna
Chemia - chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia - chemia ogólna
Chemia - chemia środowiska
Chemia - informatyka chemiczna
Chemia i Toksykologia Sądowa
Chemia medyczna
Dyplomacja Europejska
Dziedzictwo Kultury Materialnej - Ochrona, Promocja, Gospodarowanie
Dziedzictwo Kultury Materialnej - Ochrona, Promocja, Gospodarowanie - gospodarowanie dziedzictwem kulturowym
Dziedzictwo Kultury Materialnej - Ochrona, Promocja, Gospodarowanie - turystyka historyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - dziennikarstwo prasowe i online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - dziennikarstwo sportowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - projektowanie komunikacji (Communication Design)
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - twórcze pisanie (creative writing) - film–teatr–telewizja
Ekonomia
Ekonomia - Economic and Sustainable Business (ekonomia i ekobiznes)
Ekonomia - prawo w biznesie
Ekonomia - rachunkowość i podatki
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - federalizm i polityka regionalna
Europeistyka - integracja gospodarcza
Europeistyka - kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
Europeistyka - media i komunikowanie społeczne na szczeblu lokalnym UE
Europeistyka - polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Europeistyka - przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
Europeistyka - sektor publiczny w Europie
Europeistyka - społeczeństwo i kultura w Europie
Europeistyka - zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Filologia
Filologia - dalekowschodnia
Filologia - Ukrainistyka z Anglistyką
Filologia angielska
Filologia Angielska - filologiczna
Filologia angielska - tłumaczeniowa
Filologia Czeska
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska - specjalności nauczycielskie
Filologia hiszpańska
Filologia indyjska i kultura Indii
Filologia indyjska i kultura Indii - bengali
Filologia indyjska i kultura Indii - hindi
Filologia indyjska i kultura Indii - sanskrycka
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna - biblijna
Filologia Klasyczna - Classic and European Identity
Filologia klasyczna - indoeuropejska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - arabska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - biblijna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - chińska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - grecka
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - italska
Filologia Klasyczna i Kultura Śródziemnomorska - koreańska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - łacińska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - nowogrecka
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - nowołacińska
Filologia Klasyczna i Kultura Śródziemnomorska - starożytny bliski wschód
Filologia niderlandzka
Filologia Niderlandzka - język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim
Filologia polska
Filologia polska - edytorstwo
Filologia polska - komunikologia
Filologia polska - lingwistyka kulturowa
Filologia polska - logopedia
Filologia polska - retoryka stosowana
Filologia Polska - specj. nauczycielska
Filologia rosyjska
Filologia serbska i chorwacka
Filologia ukraińska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Fizyka - Ekonofizyka
Fizyka - fizyka doświadczalna
Fizyka - Fizyka Komputerowa
Fizyka - fizyka teoretyczna
Genetyka i Biologia Eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka Przestrzenna
Historia
Historia - amerykanistyka
Historia - archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia - dokumentalistyka konserwatorska
Historia - regionalistyka
Historia - specj. nauczycielska
Historia Sztuki
Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Judaistyka
Komunikacja Wizerunkowa
Komunikacja Wizerunkowa - branding
Komunikacja Wizerunkowa - public relations
Komunikacja Wizerunkowa - reklama
Kultura i Praktyka Tekstu: Twórcze Pisanie i Edytorstwo
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - kultura filmowa
Kulturoznawstwo - kultura i wizerunek regionu
Kulturoznawstwo - performance - sztuka rozwoju
Matematyka
Matematyka - biomatematyka
Matematyka - matematyka teoretyczna
Matematyka - matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
Matematyka - specj. nauczycielskie
Matematyka - zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
Mikrobiologia
Militarioznawstwo
Militarioznawstwo - animacja odtwórstwa historycznego
Militarioznawstwo - popularyzacja wiedzy o militariach
Muzykologia
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Pedagogika - edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika - Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Pedagogika - organizacja edukacji i edukacja regionalna
Pedagogika - pedagogika opiekuńcza z terapią
Pedagogika - pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną
Pedagogika - poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Pedagogika - Resocjalizacja
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Politologia
Politologia - administracja publiczna
Politologia - marketing polityczny
Politologia - media i dziennikarstwo
Politologia - przywództwo polityczne
Politologia - służby zagraniczne
Politologia - specj. nauczycielska
Praca Socjalna
Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe
Socjologia
Socjologia - badanie rynku
Socjologia - Komunikacja społeczna
Socjologia - komunikacja społeczna i badanie rynku
Socjologia - socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego
Socjologia - społeczności lokalne
Socjologia ekonomiczna
Socjologia grup dyspozycyjnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach cywilnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
Stosunki międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - gospodarka i biznes międzynarodowy
Stosunki Międzynarodowe - służby zagraniczne
Stosunki Międzynarodowe - studia europejskie
Stosunki Międzynarodowe - studia niemieckie
Stosunki Międzynarodowe - studia wschodnie
Stosunki Międzynarodowe - zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych
Zarządzanie Projektami Społecznymi
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizyka Techniczna
Fizyka techniczna - dozymetria i ochrona radiologiczna
Fizyka Techniczna - fizyka medyczna
Fizyka techniczna - stosowana fizyka ciała stałego
Informatyka
Informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Inżynieria Geologiczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administration in International OrganistationsStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Chemistry - Advanced Inorganic Chemistry and CatalysisStudia w języku angielskim
Chemistry - Organic ChemistryStudia w języku angielskim
Communication ManagementStudia w języku angielskim
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
Empirical and Theoretical LinguisticsStudia w języku angielskim
EU Regional PolicyStudia w języku angielskim
Global StudiesStudia w języku angielskim
Intercultural MediationStudia w języku angielskim
Journalism and social communicationStudia w języku angielskim
LL.M. International and European LawStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Political Science - Central and East European StudiesStudia w języku angielskim
Political Science - Democracy and Development in Europe and CaucasusStudia w języku angielskim
Political Science - Political CommunicationsStudia w języku angielskim
Political Science - Public AdministrationStudia w języku angielskim
Political Science - Public PolicyStudia w języku angielskim
Theoretical PhysicsStudia w języku angielskim
TourismStudia w języku angielskim
Administracja
Antropologia Literatury, Teatru i Filmu
Archeologia
Archeologia - archeologia barbaricum
Archeologia - archeologia czasów nowożytnych i najnowszych. Archeologia sądownicza
Archeologia - archeologia epoki brązu
Archeologia - archeologia epoki kamienia
Archeologia - archeologia Nowego Świata
Archeologia - archeologia prowincji rzymskich
Archeologia - archeologia średniowiecza
Archeologia - numizmatyka
Astronomia
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Biologia
Biologia - biologia człowieka
Biologia - biologia lasu
Biologia - ekologia i różnorodność biologiczna
Biologia - genetyka i biologia eksperymentalna
Biologia - różnorodność biologiczna
Biologia - specj. nauczycielskia (biologia)
Biotechnologia
Biotechnologia - bioinformatyka i biologia systemowa
Biotechnologia - biologia molekularna
Biotechnologia - biotechnologia medyczna
Biotechnologia - biotechnologia peptydów i białek
Biotechnologia - mikrobiologia molekularna
Chemia
Chemia - analityka instrumentalna
Chemia - chemia biologiczna
Chemia - chemia fizyczna
Chemia - chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia - chemia medyczna
Chemia - chemia nieorganiczna i kataliza
Chemia - chemia obliczeniowa
Chemia - chemia organiczna
Chemia - chemia środowiska
Chemia - informatyka chemiczna i chemometria
Dyplomacja Europejska
Dyplomacja Europejska - bezpieczeństwo międzynarodowe
Dyplomacja europejska - dyplomacja lokalna i regionalna
Dyplomacja Europejska - kultura polityczna i media
Dyplomacja Europejska - polityka zagraniczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - twórcze pisanie (creative writing) - film–teatr–telewizja
Ekonomia
Ekonomia - analiza i zarządzanie w biznesie
Ekonomia - Master Managerial Economics
Ekonomia - prawo w biznesie
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
Europeistyka - europejski samorząd terytorialny
Europeistyka - federalizm i polityka regionalna
Europeistyka - Governance w Unii Europejskiej
Europeistyka - integracja gospodarcza
Europeistyka - polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Europeistyka - sektor publiczny w Europie
Europeistyka - społeczeństwo i kultura w Europie
Europeistyka - UE w stosunkach międzynarodowych
Filologia angielska
Filologia Czeska
Filologia francuska
Filologia francuska - filolog francuski w świecie cyfrowym
Filologia francuska - translatorska
Filologia germańska
Filologia germańska - glottodydaktyka
Filologia germańska - język duński
Filologia germańska - językoznawstwo
Filologia germańska - kształcenia nauczycieli
Filologia germańska - kulturoznawstwo
Filologia germańska - literaturoznawstwo
Filologia germańska - skandynawistyka: język–kultura–przekład
Filologia germańska - specjalności nauczycielskie
Filologia germańska - translatoryka
Filologia hiszpańska
Filologia hiszpańska - filolog hiszpański w świecie cyfrowym
Filologia hiszpańska - translatoryka
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna - studia bizantyjskie i nowogreckie
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - klasyczna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - łacińska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - nowogrecka
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - włoska
Filologia niderlandzka
Filologia polska
Filologia polska - edytorstwo
Filologia polska - folklor, literatura popularna, literatura dziecięca
Filologia polska - komunikologia
Filologia polska - krytyka literacka i artystyczna
Filologia polska - lider i animator społeczny
Filologia polska - nauczanie języka polskiego jako obcego
Filologia Polska - specj. nauczycielska
Filologia polska - sztuki widowiskowe
Filologia rosyjska
Filologia serbska i chorwacka
Filologia ukraińska
Filozofia
Fizyka
Fizyka - fizyka doświadczalna
Fizyka - Fizyka Komputerowa
Fizyka - fizyka teoretyczna
Fizyka - specj. nauczycielska
Geografia
Geografia - analizy regionalne i lokalne
Geografia - geoekologia
Geografia - geografia turystyczna
Geografia - geoinformatyka i kartografia
Geografia - gospodarka przestrzenna
Geografia - klimatologia i ochrona atmosfery
Geografia - ochrona i zarządzenie jakością powietrza, wody, gleby
Geologia
Geologia - geochemia środowiska i gospodarka odpadami
Geologia - geologia poszukiwawcza
Geologia - hydrogeologia
Geologia - petrologia i mineralogia stosowana
Historia
Historia - archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia - dokumentalistyka konserwatorska
Historia - regionalistyka
Historia - specj. nauczycielska
Historia Sztuki
Historia w przestrzeni publicznej
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - biblioteki cyfrowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - biblioteki naukowe
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - biblioteki w społeczeństwie wiedzy
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - bliblioteki publiczne i szkolne
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - edytorstwo
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - prasa w systemie komunikacji społecznej
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - sztuka książki
Informatyka
Informatyka - inteligentne przetwarzanie danych
Komunikacja Wizerunkowa
Komunikacja Wizerunkowa - branding
Komunikacja Wizerunkowa - public relations
Komunikacja Wizerunkowa - reklama
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - krytyka artystyczna
Kulturoznawstwo - kultura i media
Kulturoznawstwo - rynek kultury - globalizacja, regionalność, lokalność
Matematyka
Matematyka - biomatematyka
Matematyka - matematyka teoretyczna
Matematyka - matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
Matematyka - specj. nauczycielskie
Matematyka - zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
Mikrobiologia
Muzykologia
Ochrona Środowiska
Ochrona środowiska - analityka środowiskowa
Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko
Pedagogika
Pedagogika - edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika - edukacja dorosłych i marketing społeczny (nauczycielskie)
Pedagogika - marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
Pedagogika - marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie (nauczycielskie)
Pedagogika - pedagogika kultury i mediów
Pedagogika - pedagogika kultury i mediów (nauczycielskie)
Pedagogika - pedagogika opiekuńcza z terapią
Pedagogika - pedagogika opiekuńcza z terapią (nauczycielskie)
Pedagogika - pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną (nauczycielskie)
Pedagogika - pedagogika wielokulturowa z intrwencją socjalną
Pedagogika - poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (nauczycielskie)
Pedagogika - poradnictwo zawodowe i coaching kariery (nauczycielskie)
Pedagogika - Resocjalizacja
Pedagogika - resocjalizacja (nauczycielskie)
Pedagogika - terapia pedagogiczna (nauczycielskie)
Pedagogika - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (nauczycielskie)
Pedagogika - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Politologia
Politologia - administracja publiczna
Politologia - marketing polityczny
Politologia - media i dziennikarstwo
Politologia - przywództwo polityczne
Politologia - służby zagraniczne
Polityka Publiczna
Polski System Prawny
Praca Socjalna
Socjologia
Socjologia - aktywizacja społeczna
Socjologia - badanie rynku
Socjologia - komunikacja społeczna i badanie rynku
Socjologia - socjologia przestrzeni w układach lokalnych
Socjologia - socjologia sztuki
Socjologia - stosowane badania społeczne
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - dyplomacja publiczna i media
Stosunki Międzynarodowe - gospodarka i biznes międzynarodowy
Stosunki międzynarodowe - studia nad bezpieczeństwem globalnym
Stosunki międzynarodowe - studia nad Unią Europejską
Stosunki Międzynarodowe - studia niemieckie
Stosunki Międzynarodowe - studia wschodnie
Stosunki międzynarodowe - współczesne służby dyplomatyczne
Stosunki międzynarodowe - zarządzanie bezpieczeństwem europejskim
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »

Podwójny dyplomwięcej »

Studia podyplomowewięcej »

Kursy, szkoleniawięcej »

Uniwersytety III Wiekuwięcej »

Biura Karierwięcej »

Organizacje studenckiewięcej »

Wydziały, jednostkiwięcej »
Strona www uczelni: www.uni.wroc.pl

Mapa

Facebook