Prezentacja uczelni
Facebook
Wrocław, Polska

Uniwersytet Wrocławski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Antiquity and ArchaeologyStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Classics and European IdentityStudia w języku angielskim
Comparative PoliticsStudia w języku angielskim
European CulturesStudia w języku angielskim
Global StudiesStudia w języku angielskim
LL.B.International and European LawStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - administracja europejska
Administracja - Administracja sektora publicznego
Administracja - Bezpieczeństwo wewnętrzne
Administracja - samorząd terytorialny
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia - biologia człowieka
Biologia - biologia eksperymentalna
Biologia - biologia ogólna
Biologia - biologia środowiska
Biologia - specjalizacja nauczycielska przyroda
Biotechnologia
Chemia
Chemia - chemia biologiczna
Dyplomacja Europejska
Dziedzictwo Kultury Materialnej - Ochrona, Promocja, Gospodarowanie
Dziedzictwo Kultury Materialnej - Ochrona, Promocja, Gospodarowanie - gospodarowanie dziedzictwem kulturowym
Dziedzictwo Kultury Materialnej - Ochrona, Promocja, Gospodarowanie - turystyka historyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - dziennikarstwo prasowe i online
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - dziennikarstwo sportowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - nowe technologie multimedialne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - projektowanie komunikacji (Communication Design)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - twórcze pisanie (creative writing) - film-teatr-telewizja
Ekonomia
Ekonomia - prawo w biznesie
Ekonomia - rachunkowość i podatki
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - federalizm i polityka regionalna
Europeistyka - integracja gospodarcza
Europeistyka - kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
Europeistyka - media i komunikowanie społeczne na szczeblu lokalnym UE
Europeistyka - polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Europeistyka - przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
Europeistyka - sektor publiczny w Europie
Europeistyka - społeczeństwo i kultura w Europie
Europeistyka - zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Filologia angielska
Filologia angielska - specjalności nauczycielskie
Filologia angielska - tłumaczeniowa
Filologia Czeska
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska - specjalności nauczycielskie
Filologia hiszpańska
Filologia indyjska i kultura Indii
Filologia indyjska i kultura Indii - bengali
Filologia indyjska i kultura Indii - hindi
Filologia indyjska i kultura Indii - sanskrycka
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna - biblijna
Filologia klasyczna - indoeuropejska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - arabska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - biblijna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - chińska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - dalekowschodnia
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - grecka
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - italska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - łacińska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - nowogrecka
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - nowołacińska
Filologia Klasyczna i Kultura Śródziemnomorska - starożytny bliski wschód
Filologia niderlandzka
Filologia niderlandzka - język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)
Filologia polska
Filologia polska - biblia w literaturze i kulturze polskiej
Filologia polska - edytorstwo
Filologia polska - język w komunikacji społecznej
Filologia polska - komunikologia
Filologia polska - lingwistyka kulturowa
Filologia polska - logopedia
Filologia polska - retoryka stosowana
Filologia polska - specjalności nauczycielskie
Filologia polska - warsztat pisarski, analityczny i translatologiczny
Filologia rosyjska
Filologia serbska i chorwacka
Filologia ukraińska
Filologia włoska
Filozofia
Filozofia - specjalności nauczycielskie
Fizyka
Fizyka - Ekonofizyka
Fizyka - fizyka doświadczalna
Fizyka - Fizyka Komputerowa
Fizyka - fizyka teoretyczna
Genetyka i Biologia Eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka Przestrzenna
Historia
Historia - archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia - specjalność nauczycielska
Historia Sztuki
Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Judaistyka
Komunikacja Wizerunkowa
Komunikacja Wizerunkowa - branding
Komunikacja Wizerunkowa - public relations
Komunikacja Wizerunkowa - reklama
Kultura i Praktyka Tekstu: Twórcze Pisanie i Edytorstwo
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - kultura filmowa
Kulturoznawstwo - kultura i wizerunek regionu
Kulturoznawstwo - performance – sztuka rozwoju
Matematyka
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
Mikrobiologia
Militarioznawstwo
Muzykologia
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Pedagogika - edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika - Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Pedagogika - organizacja edukacji i edukacja regionalna
Pedagogika - pedagogika opiekuńcza z terapią
Pedagogika - pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną
Pedagogika - poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Pedagogika - Resocjalizacja
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Politologia
Politologia - administracja publiczna
Politologia - marketing polityczny
Politologia - media i dziennikarstwo
Politologia - specjalność nauczycielska
Praca Socjalna
Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe
Socjologia
Socjologia - badanie rynku
Socjologia - Komunikacja społeczna
Socjologia - komunikacja społeczna i badanie rynku
Socjologia ekonomiczna
Socjologia grup dyspozycyjnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach cywilnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
Stosunki międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - gospodarka i biznes międzynarodowy
Stosunki Międzynarodowe - służby zagraniczne
Stosunki Międzynarodowe - studia europejskie
Stosunki Międzynarodowe - studia niemieckie
Stosunki Międzynarodowe - studia wschodnie
Stosunki Międzynarodowe - zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

I stopnia inżynierskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Fizyka Techniczna
Fizyka techniczna - dozymetria i ochrona radiologiczna
Fizyka Techniczna - fizyka medyczna
Fizyka techniczna - stosowana fizyka ciała stałego
Informatyka
Informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Inżynieria Geologiczna

II stopnia magisterskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
AdministracjaStudia w języku angielskim
Administracja PublicznaStudia w języku angielskim
Administration in International OrganistationsStudia w języku angielskim
Advanced Inorganic Chemistry and CatalysisStudia w języku angielskim
Central and East European StudiesStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Communication ManagementStudia w języku angielskim
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
Democracy and Development in Europe and CaucasusStudia w języku angielskim
Empirical and Theoretical LinguisticsStudia w języku angielskim
EU Regional PolicyStudia w języku angielskim
Global StudiesStudia w języku angielskim
Intercultural MediationStudia w języku angielskim
Journalism and social communicationStudia w języku angielskim
Organic ChemistryStudia w języku angielskim
Political CommunicationsStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Public PolicyStudia w języku angielskim
TourismStudia w języku angielskim
Administracja
Antropologia Literatury, Teatru i Filmu
Archeologia
Archeologia - archeologia barbaricum
Archeologia - archeologia czasów nowożytnych i najnowszych. Archeologia sądownicza
Archeologia - archeologia epoki brązu
Archeologia - archeologia epoki kamienia
Archeologia - archeologia Nowego Świata
Archeologia - archeologia prowincji rzymskich
Archeologia - archeologia średniowiecza
Archeologia - numizmatyka
Astronomia
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Biologia
Biologia - biologia człowieka
Biologia - biologia i zdrowie człowieka
Biologia - biologia lasu
Biologia - ekologia i różnorodność biologiczna
Biologia - genetyka i biologia eksperymentalna
Biologia - różnorodność biologiczna
Biologia - specjalizacja nauczycielska biologia
Biotechnologia
Biotechnologia - bioinformatyka i biologia systemowa
Biotechnologia - biologia molekularna
Biotechnologia - biotechnologia medyczna
Biotechnologia - biotechnologia peptydów i białek
Biotechnologia - biotechnology
Biotechnologia - mikrobiologia molekularna
Chemia
Chemia - analityka instrumentalna
Chemia - chemia biologiczna
Chemia - chemia fizyczna
Chemia - chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia - chemia medyczna
Chemia - chemia nieorganiczna i kataliza
Chemia - chemia obliczeniowa
Chemia - chemia organiczna
Chemia - chemia środowiska
Chemia - informatyka chemiczna i chemometria
Dyplomacja Europejska
Dyplomacja Europejska - bezpieczeństwo międzynarodowe
Dyplomacja europejska - dyplomacja lokalna i regionalna
Dyplomacja Europejska - kultura polityczna i media
Dyplomacja Europejska - polityka zagraniczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - dziennikarstwo prasowe i online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - dziennikarstwo sportowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - nowe technologie multimedialne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - projektowanie komunikacji (Communication Design)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - twórcze pisanie (creative writing) - film-teatr-telewizja
Ekonomia
Ekonomia - ekonomia menedżerska
Ekonomia - rynki finansowe
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
Europeistyka - europejski samorząd terytorialny
Europeistyka - federalizm i polityka regionalna
Europeistyka - Governance w Unii Europejskiej
Europeistyka - integracja gospodarcza
Europeistyka - polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Europeistyka - sektor publiczny w Europie
Europeistyka - społeczeństwo i kultura w Europie
Europeistyka - UE w stosunkach międzynarodowych
Filologia angielska
Filologia Czeska
Filologia francuska
Filologia francuska - filolog francuski w świecie cyfrowym
Filologia francuska - translatorska
Filologia germańska
Filologia germańska - glottodydaktyka
Filologia germańska - język duński
Filologia germańska - językoznawstwo
Filologia germańska - kształcenia nauczycieli
Filologia germańska - kulturoznawstwo
Filologia germańska - literaturoznawstwo
Filologia germańska - skandynawistyka: język–kultura–przekład
Filologia germańska - specjalności nauczycielskie
Filologia germańska - translatoryka
Filologia hiszpańska
Filologia hiszpańska - filolog hiszpański w świecie cyfrowym
Filologia hiszpańska - translatoryka
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna - neolatynistyczna
Filologia klasyczna - opracowywanie redakcyjne tekstów klasycznych
Filologia klasyczna - studia bizantyjskie i nowogreckie
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - biblijno-judaistyczna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - helleńska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - klasyczna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - neolatynistyczna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - nowogrecka
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - nowołacińska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - opracowywanie redakcyjne tekstów klasycznych
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - studia klasyczne (Master of Classics)
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - włoska
Filologia niderlandzka
Filologia polska
Filologia polska - edytorstwo
Filologia polska - folklor, literatura popularna, literatura dziecięca
Filologia polska - historia i kultura Żydów
Filologia polska - język i kultura Śląska
Filologia polska - komunikologia
Filologia polska - krytyka literacka i artystyczna
Filologia polska - lider i animator społeczny
Filologia polska - nauczanie języka polskiego jako obcego
Filologia Polska - specjalizacja nauczycielska
Filologia polska - sztuki widowiskowe
Filologia polska - teatrologia
Filologia rosyjska
Filologia serbska i chorwacka
Filologia ukraińska
Filozofia
Filozofia - komunikacja społeczna
Filozofia - specjalność nauczycielska
Fizyka
Fizyka - fizyka doświadczalna
Fizyka - Fizyka Komputerowa
Fizyka - fizyka teoretyczna
Fizyka - specjalności nauczycielskie
Geografia
Geologia
Geologia - geochemia środowiska i gospodarka odpadami
Geologia - geologia poszukiwawcza
Geologia - hydrogeologia
Geologia - petrologia i mineralogia stosowana
Historia
Historia - archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia - dokumentalistyka konserwatorska
Historia - regionalistyka
Historia - specjalność nauczycielska
Historia Sztuki
Historia w przestrzeni publicznej
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - biblioteki cyfrowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - biblioteki naukowe
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - biblioteki publiczne i szkolne
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - biblioteki w społeczeństwie wiedzy
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - edytorstwo
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - prasa w systemie komunikacji społecznej
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - sztuka książki
Informatyka
Informatyka - inteligentne przetwarzanie danych
Komunikacja Wizerunkowa
Komunikacja Wizerunkowa - branding
Komunikacja Wizerunkowa - public relations
Komunikacja Wizerunkowa - reklama
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - krytyka artystyczna
Kulturoznawstwo - kultura i media
Kulturoznawstwo - rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność
Matematyka
Matematyka - biomatematyka
Matematyka - matematyka teoretyczna
Matematyka - matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
Matematyka - specjalności nauczycielskie
Matematyka - zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
Mikrobiologia
Muzykologia
Ochrona Środowiska
Ochrona środowiska - analityka środowiskowa
Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko
Pedagogika
Pedagogika - edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika - edukacja dorosłych i marketing społeczny (nauczycielskie)
Pedagogika - marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
Pedagogika - marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie (nauczycielskie)
Pedagogika - pedagogika kultury i mediów
Pedagogika - pedagogika kultury i mediów (nauczycielskie)
Pedagogika - pedagogika opiekuńcza z terapią
Pedagogika - pedagogika opiekuńcza z terapią (nauczycielskie)
Pedagogika - pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną
Pedagogika - pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną (nauczycielskie)
Pedagogika - pedagogika wielokulturowa z intrwencją socjalną
Pedagogika - poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (nauczycielskie)
Pedagogika - poradnictwo zawodowe i coaching kariery (nauczycielskie)
Pedagogika - Resocjalizacja
Pedagogika - resocjalizacja (nauczycielskie)
Pedagogika - terapia pedagogiczna (nauczycielskie)
Pedagogika - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Politologia
Politologia - administracja publiczna
Politologia - marketing polityczny
Politologia - media i dziennikarstwo
Politologia - przywództwo polityczne
Politologia - służby zagraniczne
Polityka Publiczna
Praca Socjalna
Prawo
Socjologia
Socjologia - aktywizacja społeczna
Socjologia - badanie rynku
Socjologia - komunikacja społeczna i badanie rynku
Socjologia - socjologia przestrzeni w układach lokalnych
Socjologia - socjologia sztuki
Socjologia - stosowane badania społeczne
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - dyplomacja publiczna i media
Stosunki Międzynarodowe - gospodarka i biznes międzynarodowy
Stosunki międzynarodowe - studia nad bezpieczeństwem globalnym
Stosunki międzynarodowe - studia nad Unią Europejską
Stosunki Międzynarodowe - studia niemieckie
Stosunki Międzynarodowe - studia wschodnie
Stosunki międzynarodowe - współczesne służby dyplomatyczne
Stosunki międzynarodowe - zarządzanie bezpieczeństwem europejskim
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Studia doktoranckiewięcej »
Astronomia
Biologia
Biologia Molekularna
Chemia
Fizyka
Geografia
Geologia
Informatyka
Matematyka
Nauki Filologiczne
Nauki Historyczne
Nauki Humanistyczne
Nauki o Kulturze
Nauki o Polityce, Filozofii i Socjologii
Nauki Prawne
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Psychologia

Podwójny dyplomwięcej »
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studia w języku hiszpańskim
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studia w języku hiszpańskim
Ecole Normale Supérieure de Cachan, Francja, Cachan Studia w języku francuskim
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studia w języku francuskim
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracja Publiczna
Analityka i Diagnostyka Chemiczna
Archeologia Sądowa
Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych
Bezpieczeństwo Energetyczne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne
Biblioterapia
Biologia dla Nauczycieli
Chemia i Chemia Środowiska
Diagnoza, poradnictwa oraz systemowej pracy z rodziną
Dziennikarstwo i Public Relations
Edukacja Informatyczna
Edukacja kulturalna dla nauczycieli – wiedza o kulturze (studia kwalifikacyjne)
Edukacja Małego Dziecka
Edukacja Matematyczna z Technologią Informacyjną
Egzekucja Administracyjna
Ekspertyza Dokumentów
Europejskie Bezpieczeństwo Gospodarcze
Filologia Polska (studia kwalifikacyjne)
Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej
Geografia dla Nauczycieli
GIS i modelowanie przepływu wód podziemnych
Historia
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - I/PO – dla bibliotekarzy (studia kwalifikacyjne)
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - II/PN dla nauczycieli-bibliotekarzy (studia kwalifikacyjne)
Informatyka dla Nauczycieli
Język czeski w biznesie
Język Obcych w Zakresie Prawa i Współpracy Międzynarodowej
Język rosyjski w biznesie
Język ukraiński w biznesie
Komunikacja Marketingowa
Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego
Kryminalistyczna Rekonstrukcja Wypadków Drogowych
Kryminalistyka
Kształcenie Nauczycieli Języków Trzecich (studia kwalifikacyjne)
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego
Kształcenie Tłumaczy Języków Romańskich
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej - terapia pedagogiczna (studia kwalifikacyjne)
Legislacja
Lex Sportiva
Lobbing i Strategiczne Planowanie Społeczne
Logopedia drugi stopień - specjalność Emisja Głosu
Logopedia drugi stopień - specjalność Neurologopedia
Logopedia ogólna i kliniczna (pierwszy poziom)
Menadżer Kultury we współpracy Regionów Unii Europejskiej. Podyplomowe Studia Promocji Kultury
Międzykulturowość w Zarządzaniu
Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego (studia kwalifikacyjne)
Nauczanie Matematyki
Nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa (studia kwalifikacyjne)
Nauczyciel Fizyki w Gimnazjum
Nauczyciel Przedsiębiorczości w Szkołach Ponadgimnazjalnych
Nauczyciel Przyrody w szkole podstawowej
Nowe technologie w edytorstwie
Ocena Zasobów Środowiska i Zagrożeń Środowiskowych
Ochrona Atmosfery i Zarządzanie Jakością Powietrza
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Własności Intelektualnej
Organizacja Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego
Organizacje Pozarządowe
Pedagogiczne w zakresie Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
Pedagogika Resocjalizacyjna
Pedagogika Specjalna - Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
Podatki
Podstawy Prawa dla Nauczycieli i Pedagogów
Prawo Bankowe
Prawo Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Prawo Gospodarki Nieruchomościami
Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej, specjalizacja: stosowanie prawa wspólnotowego
Prawo Inwestycyjne
Prawo Karne Gospodarcze
Prawo Karne Skarbowe
Prawo Karne Wykonawcze
Prawo Konkurencji i Ochrony Konsumentów
Prawo Mediów Elektronicznych
Prawo Medyczne i Bioetyka
Prawo Ochrony Środowiska
Prawo Ochrony Żywności
Prawo Pracy i Prawo Socjalne
Prawo Zamówień Publicznych
Przygotowanie do zawodu nauczyciela
Psychologia Zarządzania
Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami
Rosjoznawstwo
Samorząd Terytorialny i Gospodarka Lokalna
Skarga Konstytucyjna
Studia Filozoficzne
Studia Filozoficzno-Etyczne (studia kwalifikacyjne)
Studia Przekładu
Studia Wschodnie
Studia Wydawnicze
Surowce Energetyczne i Źródła Odnawialne Energii
Szkolny Doradca Zawodowy (studia kwalifikacyjne)
Tłumacz Ustny i Pisemny Języka Czeskiego
Tłumacz Ustny i Pisemny Języka Rosyjskiego
Tłumacz Ustny i Pisemny Języka Serbskiego
Tłumacz Ustny i Pisemny Języka Ukraińskiego
Ubezpieczenia Gospodarcze
Wiedza o Społeczeństwie (studia kwalifikacyjne)
Wiedza o Śląsku
Wiedzy o Sztuce i Kulturze
Wychowanie do Życia w Rodzinie
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Wychowanie Przedszkolne i Opieka nad Małym Dzieckiem (studia kwalifikacyjne)
Zadania Publiczne Powierzane Organizacjom Pozarządowym
Zarządzanie Bezpieczeństwem
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa
Zarządzanie Dziedzictwem Kultury
Zarządzanie i Finansowanie Działalności Gospodarczej
Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym
Zarządzanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwem w Otoczeniu Międzynarodowym (Zarządzanie Międzynarodowe)
Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca" – ścieżka kształcenia: Zagospodarowanie siedlisk przyrodniczych Natura 2000
Zarządzanie, Restrukturyzacja i Przekształcenia Własnościowe w Służbie Zdrowia
Zawód Mediator

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowanie marki samorządu terytorialnego
Ciało, płeć, seksualność - aspekty edukacyjne
Detektywistyka
Diagnozowanie potrzeb i metody aktywizacji seniorów
E-administracja
Edukacja międzykulturowa i edukacja do dialogu miedzyreligijnego
Edukacja przyjazna sześciolatkowi w szkole podstawowej
Edukacja zdrowotna w szkole: program wychowawczy, program profilaktyki, edukacja zdrowotna- razem czy osobno?
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Elementy psychologii twórczości - innowacyjne i aktywne metody pracy z dzieckiem młodszym w szkolnej przestrzeni edukacyjnej
Gotowość szkolna dzieci
Indywidualizacja pracy z dzieckiem
Integracja treści czy wiedzy? Organizacja zajęć zindywidualizowanych na I etapie kształcenia
Jak wychować zdrowe dziecko, czyli satysfakcja z macierzyństwa i ojcostwa
Kreowanie wizerunku szkoły wyższej w dobie procesu bolońskiego
Kryzysy - jako szansa dla rozwoju osobistego i zawodowego
Kurs prawa rosyjskiego
Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikacje
Metody i techniki aktywizujące w pracy z uczniami
Modele zarządzania w administracji publicznej
Nauczyciel – opiekunem praktyk studenckich w szkole
Negocjacje i mediacje w sferze publicznej
Praca w grupach różnowiekowych w szkole
Prezentacja multimedialna w pracy zawodowej nauczyciela – nowe spojrzenie
Przeszłość i przyszłość kultury obywatelskiej
Psychologia dla polityków
Psychologia jedzenie i psychodietetyka
Rozpoznawanie kompetencji dziecka w relacjach rówieśniczych, klasy 1-4
Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności logicznych i społeczno-komunikacyjnych wraz z narzędziami kształtowania tych kompetencji u uczniów
Stosowanie prawa UE przez krajowe organy
Studiuj przed maturą. Rok zerowy
Sztuka autoprezentacji
Uczeń jako badacz na zajęciach z edukacji środowiskowej
W magicznym świecie muzyki – wybrane metody edukacji muzycznej w pracy z dziećmi
Wykorzystanie metody dramy w edukacji wczesnoszkolnej
Wykorzystanie metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej
Zarządzanie kancelarią prawniczą
Zarządzanie klasą szkolną – społeczne uczenie się dzieci
Zostałem wychowawcą i co dalej? Integracja zespołu klasowego

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Erasmus Students Association (ESA) Organizacja Działająca Na Rzecz Studentów Erasmusa
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Organizacja projekt.design
Planeta Młodych
Rada Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich UWR
Samorząd Studentów UWR
Studencka Organizacja Bezpieczeństawa Narodowego I Wojskowości
Studencki Klub Esperantystów "Auroro"
Studencki Klub Turystyki Górskiej Jarosław
Studenckie Towarzystwo Geologiczne Explorer
Wolontariat Studencki (UniWroc Team)

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Strona www uczelni: www.uni.wroc.pl

Mapa

Facebook

Kontakt:

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 22 15
tel. +48 71 375 20 11
Uczelnia
logo_UW.jpg

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie.

Dziś to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 36 tysięcy studentów i doktorantów oraz 3 tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. Mury uczelni opuszcza co roku ok. 8 tysięcy absolwentów.

Nauczanie odbywa się w systemie bolońskim. Kształcenie realizowane jest w 3 trybach: stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi nabór na ok. 70 kierunków i specjalności w ramach studiów licencjackich i magisterskich, a także na ponad 20 rodzajów studiów doktoranckich i prawie 120 studiów podyplomowych.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi ponad 20 programów w języku angielskim, dzięki którym można uzyskać tytuł bachelor lub master, a także blisko 130 kursów anglojęzycznych.

Uniwersytet Wrocławski umożliwia realizowanie swoich własnych pomysłów - można podjąć studia interdyscyplinarne, stworzyć własną, unikalną ścieżkę rozwoju. Międzynarodowe, przyjazne i otwarte środowisko pozwala rozwijać różnorodne, nie tylko naukowe, pasje i zainteresowania.

Uniwersytet Wrocławski to ponad 50 budynków dydaktycznych skupionych w kilku campusach i ulokowanych w centrum miasta. Do uczelni należy także m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum w Wojsławicach, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie, Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy, Stacja Ekologiczna "Storczyk" w Karpaczu, Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej, Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu.