Prezentacja uczelni
Wrocław, Polska

Uniwersytet Wrocławski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Antiquity and ArchaeologyStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Business and AdministrationStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Classics and European IdentityStudia w języku angielskim
Comparative PoliticsStudia w języku angielskim
European CulturesStudia w języku angielskim
Global StudiesStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja europejska
Administracja - Administracja sektora publicznego
Administracja - Bezpieczeństwo wewnętrzne
Administracja - Samorząd terytorialny
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia - Nauczycielska (przyroda)
Biologia człowieka
Biotechnologia
Chemia
Chemia - Analityka chemiczna
Chemia - Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia - Chemia ogólna
Chemia - Chemia środowiska
Chemia - Informatyka chemiczna
Chemia i Toksykologia Sądowa
Chemia medyczna
Dyplomacja Europejska
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie - Gospodarowanie dziedzictwem kulturowym
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie - Turystyka historyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo prasowe i online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo sportowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Projektowanie komunikacji (Communication Design)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Twórcze pisanie (creative writing) – film–teatr–telewizja
Ekonomia
Ekonomia - Economic and Sustainable Business
Ekonomia - Prawo w biznesie
Ekonomia - Rachunkowość i podatki
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - Federalizm i polityka regionalna
Europeistyka - Integracja gospodarcza
Europeistyka - Kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
Europeistyka - Media i komunikowanie społeczne na szczeblu lokalnym UE
Europeistyka - Polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Europeistyka - Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
Europeistyka - Public and Private Management in EU
Europeistyka - Sektor publiczny w Europie
Europeistyka - Społeczeństwo i kultura w Europie
Europeistyka - Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Filologia
Filologia - Dalekowschodnia
Filologia - Ukrainistyka z Anglistyką
Filologia angielska
Filologia angielska - Filologiczna
Filologia angielska - Tłumaczeniowa
Filologia Czeska
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska - Specj. Nauczycielskie
Filologia hiszpańska
Filologia indyjska i kultura Indii
Filologia indyjska i kultura Indii - Bengali
Filologia indyjska i kultura Indii - Hindi
Filologia indyjska i kultura Indii - Sanskrycka
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna - Biblijna
Filologia Klasyczna - Classic and European Identity
Filologia klasyczna - Indoeuropejska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - Arabska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - Biblijna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - Grecka
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - Italska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - Łacińska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - Nowogrecka
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - Nowołacińska
Filologia Klasyczna i Kultura Śródziemnomorska - Starożytny bliski wschód
Filologia polska
Filologia polska - Edytorstwo
Filologia polska - Komunikologia
Filologia polska - Lingwistyka kulturowa
Filologia polska - Logopedia
Filologia polska - Retoryka stosowana
Filologia Polska - Specj. nauczycielska
Filologia Polska - Teatrologia
Filologia rosyjska
Filologia serbska i chorwacka
Filozofia
Fizyka
Fizyka - Ekonofizyka
Fizyka - Fizyka doświadczalna
Fizyka - Fizyka Komputerowa
Fizyka - Fizyka teoretyczna
Genetyka i Biologia Eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka Przestrzenna
Historia
Historia - Amerykanistyka
Historia - Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia - Archiwistyka i zarządzanie komunikacją
Historia - Dokumentalistyka konserwatorska
Historia - Regionalistyka
Historia - Specj. nauczycielska
Historia - Specjalność nauczycielska
Historia Sztuki
Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne (ISIM)
Indywidualne Studia Międzyobszarowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Italianistyka
Judaistyka
Komunikacja Wizerunkowa
Komunikacja Wizerunkowa - Branding
Komunikacja wizerunkowa - Communication Design
Komunikacja Wizerunkowa - Public relations
Kultura i Praktyka Tekstu: Twórcze Pisanie i Edytorstwo
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Kultura filmowa
Kulturoznawstwo - Kultura i wizerunek regionu
Kulturoznawstwo - Performance – sztuka rozwoju
Matematyka
Matematyka - Analiza danych
Matematyka - Matematyka aktuarialno-finansowa
Matematyka - Matematyka nauczycielska
Matematyka - Matematyka stosowana
Matematyka - Matematyka teoretyczna
Matematyka - Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
Mikrobiologia
Militarioznawstwo
Militarioznawstwo - Animacja odtwórstwa historycznego
Militarioznawstwo - Popularyzacja wiedzy o militariach
Muzykologia
Muzykologia - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Niderlandystyka
Niderlandystyka - Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika - Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Pedagogika - Organizacja edukacji i edukacja regionalna
Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza z terapią
Pedagogika - Pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną
Pedagogika - Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Pedagogika - Resocjalizacja
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Politologia
Politologia - Administracja publiczna
Politologia - Marketing polityczny
Politologia - Media i dziennikarstwo
Politologia - Nauczycielska
Politologia - Przywództwo polityczne
Politologia - Służby zagraniczne
Praca socjalna
Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe
Socjologia
Socjologia - Badanie rynku
Socjologia - Komunikacja społeczna
Socjologia - Komunikacja społeczna i badanie rynku
Socjologia - Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego
Socjologia - Społeczności lokalne
Socjologia ekonomiczna
Socjologia grup dyspozycyjnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach cywilnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - Gospodarka i biznes międzynarodowy
Stosunki Międzynarodowe - Służby zagraniczne
Stosunki Międzynarodowe - Studia europejskie
Stosunki Międzynarodowe - Studia niemieckie
Stosunki Międzynarodowe - Studia wschodnie
Stosunki Międzynarodowe - Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych
Studia środkowo-wschodnioeuropejskie
Turystyka
Zarządzanie Projektami Społecznymi
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizyka Techniczna
Fizyka techniczna - Dozymetria i ochrona radiologiczna
Fizyka Techniczna - Fizyka medyczna
Fizyka techniczna - Stosowana fizyka ciała stałego
Informatyka
Informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Inżynieria Geologiczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administration in International OrganizationStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Chemistry - Advanced Inorganic Chemistry and CatalysisStudia w języku angielskim
Chemistry - Organic ChemistryStudia w języku angielskim
Communication ManagementStudia w języku angielskim
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
Empirical and Theoretical LinguisticsStudia w języku angielskim
EU Regional PolicyStudia w języku angielskim
Global StudiesStudia w języku angielskim
Intercultural MediationStudia w języku angielskim
Journalism and social communicationStudia w języku angielskim
LL.M. International and European LawStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Political Science - Central and East European StudiesStudia w języku angielskim
Political Science - Democracy and Development in Europe and CaucasusStudia w języku angielskim
Political Science - Political CommunicationsStudia w języku angielskim
Political Science - Public AdministrationStudia w języku angielskim
Political Science - Public PolicyStudia w języku angielskim
Theoretical PhysicsStudia w języku angielskim
TourismStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Administracja - Administracja mienia publicznego
Administracja - Administracja usług publicznych
Antropologia Literatury, Teatru i Filmu
Archeologia
Archeologia - Archeologia barbaricum
Archeologia - Archeologia czasów nowożytnych i najnowszych. Archeologia sądownicza
Archeologia - Archeologia epoki brązu
Archeologia - Archeologia epoki kamienia
Archeologia - Archeologia Nowego Świata
Archeologia - Archeologia prowincji rzymskich
Archeologia - Archeologia średniowiecza
Archeologia - Numizmatyka
Astronomia
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Biologia
Biologia - Biologia człowieka
Biologia - Biologia lasu
Biologia - Ekologia i różnorodność biologiczna
Biologia - Genetyka i biologia eksperymentalna
Biologia - Specj. nauczycielskia (biologia)
Biotechnologia
Biotechnologia - Bioinformatyka i biologia systemowa
Biotechnologia - Biologia molekularna
Biotechnologia - Biotechnologia medyczna
Biotechnologia - Biotechnologia peptydów i białek
Biotechnologia - Mikrobiologia molekularna
Chemia
Chemia - Analityka instrumentalna
Chemia - Chemia biologiczna
Chemia - Chemia fizyczna
Chemia - Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia - Chemia medyczna
Chemia - Chemia nieorganiczna i kataliza
Chemia - Chemia obliczeniowa
Chemia - Chemia organiczna
Chemia - Chemia środowiska
Chemia - Informatyka chemiczna i chemometria
Chemia-Studia Międzynarodowe
Dyplomacja Europejska
Dyplomacja Europejska - Bezpieczeństwo międzynarodowe
Dyplomacja europejska - Dyplomacja lokalna i regionalna
Dyplomacja Europejska - Kultura polityczna i media
Dyplomacja Europejska - Polityka zagraniczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo specjalistyczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Fotografia i film
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Media relations
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Produkcja medialna
Ekonomia
Ekonomia - Analiza i zarządzanie w biznesie
Ekonomia - Master Managerial Economics (ekonomia menedżerska)
Ekonomia - Prawo w biznesie
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
Europeistyka - Europejski samorząd terytorialny
Europeistyka - Federalizm i polityka regionalna
Europeistyka - Governance w Unii Europejskiej
Europeistyka - Integracja gospodarcza
Europeistyka - Polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Europeistyka - Sektor publiczny w Europie
Europeistyka - Społeczeństwo i kultura w Europie
Europeistyka - UE w stosunkach międzynarodowych
Filologia angielska
Filologia angielska - Tłumaczeniowa
Filologia Czeska
Filologia francuska
Filologia francuska - Filolog francuski w świecie cyfrowym
Filologia francuska - Translatorska
Filologia germańska
Filologia germańska - Glottodydaktyka
Filologia germańska - Język duński
Filologia germańska - Językoznawstwo
Filologia germańska - Kształcenia nauczycieli
Filologia germańska - Kulturoznawstwo
Filologia germańska - Literaturoznawstwo
Filologia germańska - Skandynawistyka: język–kultura–przekład
Filologia germańska - Specjalności nauczycielskie
Filologia germańska - Translatoryka
Filologia hiszpańska
Filologia hiszpańska - Filolog hiszpański w świecie cyfrowym
Filologia hiszpańska - Translatoryka
Filologia indyjska i kultura Indii
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna - Studia bizantyjskie i nowogreckie
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - Klasyczna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - Łacińska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - Nowogrecka
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - Włoska
Filologia polska
Filologia polska - Edytorstwo
Filologia Polska - Filmoznawstwo
Filologia polska - Folklor, literatura popularna, literatura dziecięca
Filologia polska - Komunikologia
Filologia polska - Krytyka literacka i artystyczna
Filologia polska - Lider i animator społeczny
Filologia polska - Nauczanie języka polskiego jako obcego
Filologia Polska - Specj. nauczycielska
Filologia Polska - Specj. Nauczycielskie
Filologia polska - Sztuki widowiskowe
Filologia rosyjska
Filologia serbska i chorwacka
Filologia ukraińska
Filozofia
Fizyka
Fizyka - Fizyka doświadczalna
Fizyka - Fizyka Komputerowa
Fizyka - Fizyka teoretyczna
Fizyka - Specj. nauczycielska
Geografia
Geografia - Analizy regionalne i lokalne
Geografia - Geoekologia
Geografia - Geografia turystyczna
Geografia - Geoinformatyka i kartografia
Geografia - Gospodarka przestrzenna
Geografia - Klimatologia i ochrona atmosfery
Geografia - Ochrona i zarządzenie jakością powietrza, wody, gleby
Geologia
Geologia - Geochemia środowiska i gospodarka odpadami
Geologia - Geologia poszukiwawcza
Geologia - Hydrogeologia
Geologia - Petrologia i mineralogia stosowana
Historia
Historia - Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia - Dokumentalistyka konserwatorska
Historia - Regionalistyka
Historia - Specj. nauczycielska
Historia Sztuki
Historia w przestrzeni publicznej
Indywidualne Studia Międzyobszarowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - Biblioteki cyfrowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Biblioteki naukowe
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - Biblioteki w społeczeństwie wiedzy
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - Bliblioteki publiczne i szkolne
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - Edytorstwo
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - Prasa w systemie komunikacji społecznej
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - Sztuka książki
Informatyka
Informatyka - Inteligentne przetwarzanie danych
Interdyscyplinarne studia europejskie
Judaistyka
Komunikacja Wizerunkowa
Komunikacja Wizerunkowa - Branding
Komunikacja wizerunkowa - Communication Design
Komunikacja Wizerunkowa - Public relations
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Krytyka artystyczna
Kulturoznawstwo - Kultura i media
Kulturoznawstwo - Rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność
Matematyka
Matematyka - Analiza danych
Matematyka - Biomatematyka
Matematyka - Matematyka nauczycielska
Matematyka - Matematyka stosowana
Matematyka - Matematyka teoretyczna
Matematyka - Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
Matematyka - Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
Mikrobiologia
Muzykologia
Niderlandystyka
Ochrona Środowiska
Ochrona środowiska - Analityka środowiskowa
Ochrona środowiska - Ocena oddziaływania na środowisko
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika - Edukacja dorosłych i marketing społeczny (nauczycielskie)
Pedagogika - Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
Pedagogika - Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie (nauczycielskie)
Pedagogika - Pedagogika kultury i mediów
Pedagogika - Pedagogika kultury i mediów (nauczycielskie)
Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza z terapią
Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza z terapią (nauczycielskie)
Pedagogika - Pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną
Pedagogika - Pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną (nauczycielskie)
Pedagogika - Pedagogika wielokulturowa z intrwencją socjalną
Pedagogika - Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (nauczycielskie)
Pedagogika - Poradnictwo zawodowe i coaching kariery (nauczycielskie)
Pedagogika - Resocjalizacja
Pedagogika - Terapia pedagogiczna (nauczycielskie)
Pedagogika - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (nauczycielskie)
Pedagogika - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Politologia
Politologia - Administracja publiczna
Politologia - Marketing polityczny
Politologia - Media i dziennikarstwo
Politologia - Przywództwo polityczne
Politologia - Służby zagraniczne
Polityka Publiczna
Polski System Prawny
Praca socjalna
Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe
Socjologia
Socjologia - Aktywizacja społeczna
Socjologia - Badanie rynku
Socjologia - Komunikacja społeczna i badanie rynku
Socjologia - Socjologia przestrzeni w układach lokalnych
Socjologia - Socjologia sztuki
Socjologia - Stosowane badania społeczne
Socjologia grup dyspozycyjnych
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Dyplomacja publiczna i media
Stosunki Międzynarodowe - Gospodarka i biznes międzynarodowy
Stosunki międzynarodowe - Studia nad bezpieczeństwem globalnym
Stosunki międzynarodowe - Studia nad Unią Europejską
Stosunki Międzynarodowe - Studia niemieckie
Stosunki międzynarodowe - Studia regionalne i rozwojowe
Stosunki Międzynarodowe - Studia wschodnie
Stosunki międzynarodowe - Współczesne służby dyplomatyczne
Stosunki międzynarodowe - Zarządzanie bezpieczeństwem europejskim
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »
Astronomia
Biologia
Biologia Molekularna
Chemia
Filologia
Fizyka
Geografia
Geologia
Informatyka
Matematyka
Nauki Historyczne
Nauki o Kulturze
Nauki o Polityce, Filozofii i Socjologii
Nauki Prawne
Ochrona Środowiska
Pedagogika

Podwójny dyplomwięcej »
Università degli Studi di Sassari, Włochy, Sassari Studia w języku angielskim
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studia w języku hiszpańskim
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studia w języku hiszpańskim
Ecole Normale Supérieure de Cachan, Francja, Cachan Studia w języku francuskim
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studia w języku francuskim
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracja Publiczna
Analityka i Diagnostyka Chemiczna
Archeologia Sądowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje kryzysowe i stany nadzwyczajne
Biblioterapia
Diagnoza, poradnictwo oraz systemowa praca z rodziną
Dziennikarstwo i Public Relations
Edukacja kulturalna dla nauczycieli – wiedza o kulturze
Edukacja Małego Dziecka
Egzekucja administarcyjna
Ekspertyza Dokumentów
Europejskie Bezpieczeństwo Gospodarcze
Filozoficzno-Etyczne
Geografia dla Nauczycieli
GIS i modelowanie przepływu wód podziemnych
Informacja naukowa i biliotekoznawstwo - I/PO dla bibliotekarzy
Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – II/PN dla nauczycieli-bibliotekarzy
Informatyka dla Nauczycieli
Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie
Języki obce w zakresie prawa i współpracy międzynarodowej
Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego
Kryminalistyka
Kształcenie nauczycieli języków trzecich
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego
Kształcenie Tłumaczy Języków Romańskich
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – terapia pedagogiczna
Legislacja
Lex Sportiva
Logopedia ogólna i kliniczna
Menadżer Kultury we współpracy Regionów Unii Europejskiej. Podyplomowe Studia Promocji Kultury
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczanie Matematyki
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Nauczyciel Fizyki w Gimnazjum
Nauczyciel Przedsiębiorczości w Szkołach Ponadgimnazjalnych
Nauczyciel Przyrody w szkole podstawowej
Neurologopedia kliniczna
Ocena Zasobów Środowiska i Zagrożeń Środowiskowych
Ochrona Atmosfery i Zarządzanie Jakością Powietrza
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Własności Intelektualnej
Organizacja uzdrowisk i lecznictwo uzdrowiskowe
Organizacje Pozarządowe
Pedagogika Resocjalizacyjna
Podatki
Prawo Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Prawo Gospodarki Nieruchomościami
Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej, specjalizacja: stosowanie prawa wspólnotowego
Prawo Inwestycyjne
Prawo Karne Gospodarcze
Prawo Karne Skarbowe
Prawo Karne Wykonawcze
Prawo Konkurencji i Ochrony Konsumentów
Prawo Mediów Elektronicznych
Prawo medyczne i bioetyki
Prawo Ochrony Środowiska
Prawo Ochrony Żywności
Prawo Pracy i Prawo Socjalne
Prawo Zamówień Publicznych
Przekład (filologia angielska)
Przygotowanie do zawodu nauczyciela
Psychogerontologia: asystent seniora
Psychologia Zarządzania
Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami
Rehabilitacja dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Samorząd Terytorialny i Gospodarka Lokalna
Studia Wschodnie
Surowce Energetyczne i Źródła Odnawialne Energii
Szkolny Doradca Zawodowy
Ubezpieczenia Gospodarcze
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o Sztuce i Kulturze
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Wydawca produktów cyfrowych
Zadania publiczne powierzane organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom
Zarządzania finansami – odpowiedzialność finansowa
Zarządzanie Bezpieczeństwem
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa
Zarządzanie i Finansowanie Działalności Gospodarczej
Zarządzanie jakością i ryzykiem w podmiotach leczniczych
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej
Zarządzanie projektami (project management)
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca"
Zarządzanie, Restrukturyzacja i Przekształcenia Własnościowe w Służbie Zdrowia
Zawód mediatora

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowanie marki samorządu terytorialnego
Ciało, płeć, seksualność - aspekty edukacyjne
Detektywistyka
Diagnozowanie potrzeb i metody aktywizacji seniorów
E-administracja
Edukacja międzykulturowa i edukacja do dialogu miedzyreligijnego
Edukacja przyjazna sześciolatkowi w szkole podstawowej
Edukacja zdrowotna w szkole: program wychowawczy, program profilaktyki, edukacja zdrowotna- razem czy osobno?
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Elementy psychologii twórczości - innowacyjne i aktywne metody pracy z dzieckiem młodszym w szkolnej przestrzeni edukacyjnej
Gotowość szkolna dzieci
Indywidualizacja pracy z dzieckiem
Integracja treści czy wiedzy? Organizacja zajęć zindywidualizowanych na I etapie kształcenia
Jak wychować zdrowe dziecko, czyli satysfakcja z macierzyństwa i ojcostwa
Kreowanie wizerunku szkoły wyższej w dobie procesu bolońskiego
Kryzysy - jako szansa dla rozwoju osobistego i zawodowego
Kurs prawa rosyjskiego
Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikacje
Metody i techniki aktywizujące w pracy z uczniami
Modele zarządzania w administracji publicznej
Nauczyciel – opiekunem praktyk studenckich w szkole
Negocjacje i mediacje w sferze publicznej
Praca w grupach różnowiekowych w szkole
Prezentacja multimedialna w pracy zawodowej nauczyciela – nowe spojrzenie
Przeszłość i przyszłość kultury obywatelskiej
Psychologia dla polityków
Psychologia jedzenie i psychodietetyka
Rozpoznawanie kompetencji dziecka w relacjach rówieśniczych, klasy 1-4
Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności logicznych i społeczno-komunikacyjnych wraz z narzędziami kształtowania tych kompetencji u uczniów
Stosowanie prawa UE przez krajowe organy
Studiuj przed maturą. Rok zerowy
Sztuka autoprezentacji
Uczeń jako badacz na zajęciach z edukacji środowiskowej
W magicznym świecie muzyki – wybrane metody edukacji muzycznej w pracy z dziećmi
Wykorzystanie metody dramy w edukacji wczesnoszkolnej
Wykorzystanie metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej
Zarządzanie kancelarią prawniczą
Zarządzanie klasą szkolną – społeczne uczenie się dzieci
Zostałem wychowawcą i co dalej? Integracja zespołu klasowego

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Erasmus Students Association (ESA) Organizacja Działająca Na Rzecz Studentów Erasmusa
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Organizacja projekt.design
Planeta Młodych
Rada Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich UWR
Samorząd Studentów UWR
Studencka Organizacja Bezpieczeństawa Narodowego I Wojskowości
Studencki Klub Esperantystów "Auroro"
Studencki Klub Turystyki Górskiej Jarosław
Studenckie Towarzystwo Geologiczne Explorer
Wolontariat Studencki (UniWroc Team)

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Strona www uczelni: www.uni.wroc.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube

Uczelnia
logo_UW.jpg

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie.

Dziś to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 36 tysięcy studentów i doktorantów oraz 3 tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. Mury uczelni opuszcza co roku ok. 8 tysięcy absolwentów.

Nauczanie odbywa się w systemie bolońskim. Kształcenie realizowane jest w 3 trybach: stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi nabór na ok. 70 kierunków i specjalności w ramach studiów licencjackich i magisterskich, a także na ponad 20 rodzajów studiów doktoranckich i prawie 120 studiów podyplomowych.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi ponad 20 programów w języku angielskim, dzięki którym można uzyskać tytuł bachelor lub master, a także blisko 130 kursów anglojęzycznych.

Uniwersytet Wrocławski umożliwia realizowanie swoich własnych pomysłów - można podjąć studia interdyscyplinarne, stworzyć własną, unikalną ścieżkę rozwoju. Międzynarodowe, przyjazne i otwarte środowisko pozwala rozwijać różnorodne, nie tylko naukowe, pasje i zainteresowania.

Uniwersytet Wrocławski to ponad 50 budynków dydaktycznych skupionych w kilku campusach i ulokowanych w centrum miasta. Do uczelni należy także m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum w Wojsławicach, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie, Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy, Stacja Ekologiczna "Storczyk" w Karpaczu, Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej, Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu.