Prezentacja uczelni
Facebook
Wrocław, Polska

Uniwersytet Wrocławski

Typ uczelni: duże uniwersytety
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Administracja
Administracja - Administracja europejska
Administracja - Administracja sektora publicznego
Administracja - Bezpieczeństwo wewnętrzne
Administracja - Samorząd terytorialny
Antiquity and ArchaeologyStudia w języku angielskim
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia - biologia człowieka
Biologia - biologia eksperymentalna
Biologia - biologia ogólna
Biologia - biologia środowiska
Biologia - specjalizacja nauczycielska przyroda
Biotechnologia
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Chemia
Chemia - chemia biologiczna
Chemia - chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia - chemia medyczna
Chemia - chemia ogólna
Chemia - chemia środowiska
Chemia - informatyka chemiczna
ChemistryStudia w języku angielskim
Dyplomacja Europejska
Dziedzictwo Kultury Materialnej - Ochrona, Promocja, Gospodarowanie
Dziedzictwo Kultury Materialnej - Ochrona, Promocja, Gospodarowanie - gospodarowanie dziedzictwem kulturowym
Dziedzictwo Kultury Materialnej - Ochrona, Promocja, Gospodarowanie - turystyka historyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - dziennikarstwo prasowe i online
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - dziennikarstwo sportowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - nowe technologie multimedialne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - projektowanie komunikacji (Communication Design)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - twórcze pisanie (creative writing) - film-teatr-telewizja
Ekonomia
Ekonomia - prawo w biznesie
Ekonomia - rachunkowość i podatki
Etnologia i antropologia kulturowa
European CulturesStudia w języku angielskim
Europeistyka
Europeistyka - integracja gospodarcza
Europeistyka - kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
Europeistyka - media i komunikowanie społeczne na szczeblu lokalnym UE
Europeistyka - polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Europeistyka - przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
Europeistyka - sektor publiczny w Europie
Europeistyka - społeczeństwo i kultura w Europie
Europeistyka - zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Filologia angielska
Filologia angielska - specjalności nauczycielskie
Filologia angielska - tłumaczeniowa
Filologia czeska
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska - nauczycielskie
Filologia hiszpańska
Filologia indyjska i kultura Indii
Filologia indyjska i kultura Indii - bengali
Filologia indyjska i kultura Indii - hindi
Filologia indyjska i kultura Indii - sanskrycka
Filologia Judaistyka
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna - biblijna
Filologia klasyczna - indoeuropejska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - arabska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - biblijna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - chińska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - dalekowschodnia
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - grecka
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - italska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - koreańska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - łacińska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - nowogrecka
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - nowołacińska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - Starożytny Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska specjalność Bliski Wschód
Filologia niderlandzka
Filologia niderlandzka - język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)
Filologia polska
Filologia polska - biblia w literaturze i kulturze polskiej
Filologia polska - komunikologia
Filologia polska - lingwistyka kulturowa
Filologia polska - logopedia
Filologia polska - retoryka stosowana
Filologia polska - warsztat pisarski, analityczny i translatologiczny
Filologia rosyjska
Filologia serbska i chorwacka
Filologia ukraińska
Filologia włoska (Italianistyka)
Filozofia
Filozofia - specjalności nauczycielskie
Fizyka
Fizyka - ekonofizyka
Fizyka - fizyka doświadczalna
Fizyka - fizyka komputerowa
Fizyka - fizyka teoretyczna
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia - amerykanistyka
Historia - archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia - dokumentalistyka konserwatorska
Historia - regionalistyka
Historia - specjalność nauczycielska
Historia Sztuki
Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - biblioteki cyfrowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - biblioteki naukowe
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - biblioteki publiczne i szkolne
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - biblioteki w społeczeństwie wiedzy
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - edytorstwo
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z filologią polską (nauczycielska)
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - prasa w systemie komunikacji społecznej
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - sztuka książki
Informatyka
Komunikacja Wizerunkowa
Komunikacja Wizerunkowa - branding
Komunikacja Wizerunkowa - public relations
Komunikacja Wizerunkowa - reklama
Kultura i Praktyka Tekstu: Twórcze Pisanie i Edytorstwo
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - krytyka artystyczna
Kulturoznawstwo - kultura filmowa
Kulturoznawstwo - kultura i media
Kulturoznawstwo - kultura i wizerunek regionu
Kulturoznawstwo - performance – sztuka rozwoju
Kulturoznawstwo - społeczne obrazy przeszłości
LL.B International and European LawStudia w języku angielskim
Matematyka
Matematyka - biomatematyka
Matematyka - matematyka teoretyczna
Matematyka - matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
Matematyka - specjalności nauczycielskie
Matematyka - zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
Mikrobiologia
Militarioznawstwo
Militarioznawstwo - animacja odtwórstwa historycznego
Militarioznawstwo - popularyzacja wiedzy historyczno-wojskowej
Muzykologia
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Pedagogika - edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika - organizacja edukacji i edukacja regionalna
Pedagogika - pedagogika opiekuńcza z terapią
Pedagogika - poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Pedagogika - rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
Pedagogika - resocjalizacja
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Political Science - Comparative PoliticsStudia w języku angielskim
Politologia
Politologia - administracja publiczna
Politologia - marketing polityczny
Politologia - media i dziennikarstwo
Politologia - przywództwo polityczne
Politologia - służby zagraniczne
Politologia - specjalność nauczycielska
Praca Socjalna
Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe
Socjologia
Socjologia grup dyspozycyjnych
Socjologia - komunikacja społeczna
Socjologia - komunikacja społeczna i badanie rynku
Socjologia - socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego
Socjologia - socjologia edukacji współczesnej
Socjologia - społeczności lokalne
Socjologia grup dyspozycyjnych - bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach cywilnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych
Socjologia grup dyspozycyjnych - bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
Stosunki międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - gospodarka i biznes międzynarodowy
Stosunki Międzynarodowe - służby zagraniczne
Stosunki Międzynarodowe - studia europejskie
Stosunki Międzynarodowe - studia niemieckie
Stosunki Międzynarodowe - studia wschodnie
Stosunki Międzynarodowe - zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

I stopnia inżynierskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Fizyka Techniczna
Fizyka techniczna - dozymetria i ochrona radiologiczna
Fizyka techniczna - fizyka medyczna
Fizyka techniczna - stosowana fizyka ciała stałego
Informatyka

II stopnia magisterskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Administracja
Administration in International OrganizationsStudia w języku angielskim
Antropologia Literatury, Teatru i Filmu
Archeologia
Archeologia - archeologia barbaricum
Archeologia - archeologia czasów najnowszych i archeologia sądowa
Archeologia - archeologia epoki brązu
Archeologia - archeologia epoki kamienia
Archeologia - archeologia Nowego Świata
Archeologia - archeologia prowincji rzymskich
Archeologia - archeologia średniowiecza
Archeologia - numizmatyka
Astronomia
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Biologia
Biologia - biologia człowieka
Biologia - biologia i zdrowie człowieka
Biologia - biologia lasu
Biologia - ekologia i różnorodność biologiczna
Biologia - genetyka i biologia eksperymentalna
Biologia - różnorodność biologiczna
Biologia - specjalizacja nauczycielska biologia
Biotechnologia
Biotechnologia - bioinformatyka i biologia systemowa
Biotechnologia - biologia molekularna
Biotechnologia - biotechnologia medyczna
Biotechnologia - biotechnologia peptydów i białek
Biotechnologia - mikrobiologia molekularna
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Chemia
Chemia - analityka instrumentalna
Chemia - chemia biologiczna
Chemia - chemia fizyczna
Chemia - chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia - chemia medyczna
Chemia - chemia nieorganiczna i kataliza
Chemia - chemia obliczeniowa
Chemia - chemia organiczna
Chemia - chemia środowiska
Chemia - informatyka chemiczna i chemometria
ChemistryStudia w języku angielskim
Chemistry - advanced inorganic chemistry and catalysisStudia w języku angielskim
Chemistry - organic chemistryStudia w języku angielskim
Communication ManagementStudia w języku angielskim
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
Dyplomacja Europejska
Dyplomacja Europejska - bezpieczeństwo międzynarodowe
Dyplomacja europejska - dyplomacja lokalna i regionalna
Dyplomacja Europejska - kultura polityczna i media
Dyplomacja Europejska - polityka zagraniczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - dziennikarstwo prasowe i online
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - dziennikarstwo sportowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - nowe technologie multimedialne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - projektowanie komunikacji (Communication Design)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - twórcze pisanie (creative writing) - film-teatr-telewizja
Ekonomia
Ekonomia - ekonomia menedżerska
Ekonomia - rynki finansowe
Etnologia i antropologia kulturowa
EU Regional PolicyStudia w języku angielskim
Europeistyka
Europeistyka - europejski samorząd terytorialny
Europeistyka - federalizm i polityka regionalna
Europeistyka - media i komunikowanie społeczne na szczeblu lokalnym UE
Europeistyka - polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Europeistyka - sektor publiczny w Europie
Europeistyka - społeczeństwo i kultura w Europie
Europeistyka - UE w stosunkach międzynarodowych
Europeistyka - zarządzanie sektorem publicznym na poziomie loklanym UE
Filologia angielska
Filologia czeska
Filologia francuska
Filologia francuska - filolog francuski w świecie cyfrowym
Filologia francuska - translatorska
Filologia germańska
Filologia germańska - germanistyczne studia europejskie
Filologia germańska - glottodydaktyka
Filologia germańska - język duński
Filologia germańska - językoznawstwo
Filologia germańska - kształcenia nauczycieli
Filologia germańska - kulturoznawstwo
Filologia germańska - literaturoznawstwo
Filologia germańska - skandynawistyka: język–kultura–przekład
Filologia germańska - specjalności nauczycielskie
Filologia germańska - translatoryka
Filologia hiszpańska
Filologia hiszpańska - filolog hiszpański w świecie cyfrowym
Filologia hiszpańska - translatoryka
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna - neolatynistyczna
Filologia klasyczna - opracowywanie redakcyjne tekstów klasycznych
Filologia klasyczna - studia bizantyjskie i nowogreckie
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - biblijno-judaistyczna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - helleńska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - klasyczna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - neolatynistyczna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - nowogrecka
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - nowołacińska
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - opracowywanie redakcyjne tekstów klasycznych
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - studia klasyczne (Master of Classics)
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska - włoska
Filologia niderlandzka
Filologia polska
Filologia polska - edukacja nieformalna, polonista jako lider i animator społeczności lokalnej
Filologia polska - edytorstwo
Filologia polska - folklor, literatura popularna i dziecięca
Filologia polska - historia i kultura Żydów
Filologia polska - język i kultura Śląska
Filologia polska - krytyka literacka i artystyczna
Filologia polska - nauczanie języka polskiego jako obcego
Filologia polska - specjalizacja nauczycielska
Filologia polska - sztuki widowiskowe
Filologia rosyjska
Filologia serbska i chorwacka
Filologia ukraińska
Filozofia
Filozofia - komunikacja społeczna
Filozofia - specjalności nauczycielskie
Fizyka
Fizyka - fizyka doświadczalna
Fizyka - fizyka komputerowa
Fizyka - fizyka medyczna
Fizyka - fizyka teoretyczna
Fizyka Techniczna
Fizyka techniczna - fizyka materiałów wielofunkcyjnych
Fizyka techniczna - fizyka medyczna
Geografia
Geografia - analizy regionalne i lokalne
Geografia - geoekologia
Geografia - geografia turystyczna
Geografia - geoinformatyka i kartografia
Geografia - gospodarka przestrzenna
Geografia - klimatologia i ochrona atmosfery
Geografia - ochrona i zarządzanie jakością powietrza, wody, gleby
Geografia - specjalność nauczycielska
Geologia
Geologia specjalność geochemia środowiska i gospodarka odpadami
Geologia specjalność geologia poszukiwawcza
Geologia specjalność hydrogeologia
Geologia specjalność petrologia i mineralogia stosowana
Historia
Historia Sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - biblioteki cyfrowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - biblioteki naukowe
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - biblioteki publiczne i szkolne
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - biblioteki w społeczeństwie wiedzy
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - edytorstwo
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - prasa w systemie komunikacji społecznej
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - sztuka książki
Informatyka
Informatyka - inteligentne przetwarzanie danych
Intercultural MediationStudia w języku angielskim
Journalism and social communicationStudia w języku angielskim
Komunikacja Wizerunkowa
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - komunikacja międzykulturowa
Kulturoznawstwo - krytyka artystyczna
Kulturoznawstwo - kultura i media
Kulturoznawstwo - kultura i wizerunek regionu
Kulturoznawstwo - performance – sztuka rozwoju
Kulturoznawstwo - rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność
Kulturoznawstwo - społeczne obrazy przeszłości
Master Managerial EconomiscStudia w języku angielskim
Matematyka
Matematyka - biomatematyka
Matematyka - matematyka teoretyczna
Matematyka - matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
Matematyka - specjalności nauczycielskie
Matematyka - zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
Mikrobiologia
Muzykologia
Ochrona Środowiska
Ochrona środowiska - analityka środowiskowa
Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko
Pedagogika
Pedagogika - edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika - pedagogika dla absolwentów kierunków inne niż pedagogiczne i nauczycielskie
Pedagogika - pedagogika dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich
Pedagogika - pedagogika kultury i mediów
Pedagogika - pedagogika ogólna
Pedagogika - pedagogika opiekuńcza z terapią
Pedagogika - pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną
Pedagogika - poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Pedagogika - poradnictwo zawodowe i coaching kariery
Pedagogika - resocjalizacja
Pedagogika - wychowanie przedszolne i edukacja wczesnoszkolna
Political ScienceStudia w języku angielskim
Political Science - Central and East European StudiesStudia w języku angielskim
Political Science - Democracy and development in Europe and CaucasusStudia w języku angielskim
Political Science - Political CommunicationStudia w języku angielskim
Political Science - Public AdministrationStudia w języku angielskim
Political Science - Public PolicyStudia w języku angielskim
Politologia
Politologia - administracja publiczna
Politologia - marketing polityczny
Politologia - media i dziennikarstwo
Politologia - przywództwo polityczne
Politologia - służby zagraniczne
Polityka publiczna
Prawo
Socjologia
Socjologia - badanie rynku
Socjologia - socjologia edukacji współczesnej
Socjologia - socjologia przestrzeni w układach lokalnych
Socjologia - socjologia sztuki
Socjologia techniki i ekologii
Stosunki międzynarodowe
TourismStudia w języku angielskim
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Magisterskie jednolite
Studiastacjonarneniestacjonarne
Prawo
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »
Astronomia
Biologia
Biologia Molekularna
Chemia
Fizyka
Geografia
Geologia
Informatyka
Matematyka
Nauki Filologiczne
Nauki Historyczne
Nauki Humanistyczne
Nauki o Kulturze
Nauki o Polityce, Filozofii i Socjologii
Nauki Prawne
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Psychologia

Podwójny dyplomwięcej »
Ecole Normale Supérieure de Cachan, Francja, Cachan Studia w języku francuskim
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studia w języku francuskim
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studia w języku hiszpańskim
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studia w języku francuskim
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studia w języku hiszpańskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracja Publiczna
Archeologia Sądowa
Bezpieczeństwo Energetyczne
Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych
Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne
Biblioterapia
Biologia dla Nauczycieli
Chemia i Chemia Środowiska
Dziennikarstwo i Public Relations
Edukacja Informatyczna
Edukacja kulturalna dla nauczycieli – wiedza o kulturze (studia kwalifikacyjne)
Edukacja Małego Dziecka (studia kwalifikacyjne)
Edukacja Matematyczna z Technologią Informacyjną
Egzekucja Administracyjna
Ekspertyza Dokumentów
Europejskie Bezpieczeństwo Gospodarcze
Filologia Polska (studia kwalifikacyjne)
Finansowanie Działalności Gospodarczej
Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej
Geografia dla Nauczycieli
GIS i modelowanie przepływu wód podziemnych
Historia
Historia i Społeczeństwo – Dziedzictwo Epok (studia kwalifikacyjne)
Hiszpania i Ameryka Łacińska: kultura, społeczeństwo, gospodarka
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - I/PO – dla bibliotekarzy (studia kwalifikacyjne)
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo - II/PN dla nauczycieli-bibliotekarzy (studia kwalifikacyjne)
Informatyka dla Nauczycieli
Język czeski w biznesie
Język rosyjski w biznesie
Język ukraiński w biznesie
Komunikacja Marketingowa
Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego
Kryminalistyczna Rekonstrukcja Wypadków Drogowych
Kryminalistyka
Kształcenie Nauczycieli Języków Trzecich (studia kwalifikacyjne)
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego
Kształcenie Tłumaczy Języków Romańskich
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej - terapia pedagogiczna (studia kwalifikacyjne)
Legislacja
Lobbing i Strategiczne Planowanie Społeczne
Logopedia – pierwszy stopień
Logopedia drugi stopień - specjalność Emisja Głosu
Logopedia drugi stopień - specjalność Neurologopedia
Matematyka z Informatyką
Menadżer Kultury we współpracy Regionów Unii Europejskiej. Podyplomowe Studia Promocji Kultury
Międzykulturowość w Zarządzaniu
Międzywydziałowe Archeologii Sądowej
Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego (studia kwalifikacyjne)
Nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa (studia kwalifikacyjne)
Nauczyciel Fizyki w Gimnazjum
Nauczyciel Przedsiębiorczości w Szkołach Ponadgimnazjalnych
Nauczyciel Przyrody (studia kwalifikacyjne)
Nauki Prawno-Polityczne
Nowe technologie w edytorstwie
Ocena Zasobów Środowiska i Zagrożeń Środowiskowych
Ochrona Atmosfery i Zarządzanie Jakością Powietrza
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Własności Intelektualnej
Organizacja Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego
Pedagogika Resocjalizacyjna
Pedagogika Specjalna - Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
Podatki
Podstawy Prawa dla Nauczycieli i Pedagogów
Prawo Bankowe
Prawo Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Prawo Gospodarki Nieruchomościami
Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej, specjalizacja: stosowanie prawa wspólnotowego
Prawo Inwestycyjne
Prawo Karne Gospodarcze
Prawo Karne Wykonawcze
Prawo Konkurencji i Ochrony Konsumentów
Prawo Mediów Elektronicznych
Prawo Medyczne i Bioetyka
Prawo Ochrony Środowiska
Prawo Pracy i Prawo Socjalne
Prawo Zamówień Publicznych
Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne)
Psychologia Zarządzania
Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych - pedagogiczne
Rosjoznawstwo
Samorząd Terytorialny i Gospodarka Lokalna
Skarga Konstytucyjna
Studia Filozoficzne
Studia Filozoficzno-Etyczne (studia kwalifikacyjne)
Studia Przekładu
Studia Wschodnie
Studia Wydawnicze
Surowce Energetyczne i Źródła Odnawialne Energii
Szkolny Doradca Zawodowy (studia kwalifikacyjne)
Techniki Informacyjne i Multimedialne
Tłumacz Ustny i Pisemny Języka Czeskiego
Tłumacz Ustny i Pisemny Języka Rosyjskiego
Tłumacz Ustny i Pisemny Języka Serbskiego
Tłumacz Ustny i Pisemny Języka Ukraińskiego
Ubezpieczenia Gospodarcze
Wiedza o Społeczeństwie (studia kwalifikacyjne)
Wiedza o Sztuce
Wiedza o Śląsku
Współczesne Metody Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego
Wychowanie do Życia w Rodzinie
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Wychowanie Przedszkolne i Opieka nad Małym Dzieckiem (studia kwalifikacyjne)
Zadania Publiczne Powierzane Organizacjom Pozarządowym
Zarządzanie Bezpieczeństwem
Zarządzanie Dziedzictwem Kultury
Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym
Zarządzanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwem w Otoczeniu Międzynarodowym (Zarządzanie Międzynarodowe)
Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi
Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca" – ścieżka kształcenia: Zagospodarowanie siedlisk przyrodniczych Natura 2000
Zarządzanie, Restrukturyzacja i Przekształcenia Własnościowe w Służbie Zdrowia

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowanie marki samorządu terytorialnego
Detektywistyka
E-administracja
Edukacja przyjazna sześciolatkowi w szkole podstawowej
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Kreowanie wizerunku szkoły wyższej w dobie procesu bolońskiego
Kurs prawa rosyjskiego
Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikacje
Modele zarządzania w administracji publicznej
Nauczyciel – opiekunem praktyk studenckich w szkole
Negocjacje i mediacje w sferze publicznej
Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności logicznych i społeczno-komunikacyjnych wraz z narzędziami kształtowania tych kompetencji u uczniów
Stosowanie prawa UE przez krajowe organy
Studiuj przed maturą. Rok zerowy
Zarządzanie kancelarią prawniczą

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Erasmus Students Association (ESA) Organizacja Działająca Na Rzecz Studentów Erasmusa
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
organizacja projekt.design
Planeta Młodych
Rada Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich UWR
Samorząd Studentów UWR
Studencka Organizacja Bezpieczeństawa Narodowego I Wojskowości
Studencki Klub Esperantystów "Auroro"
Studencki Klub Turystyki Górskiej Jarosław
Studenckie Towarzystwo Geologiczne Explorer
Wolontariat Studencki (UniWroc Team)

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Mapa

Youtube

Facebook

Kontakt:

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 22 15
tel. +48 71 375 20 11
Uczelnia
logo_UW.jpg

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie.

Dziś to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 36 tysięcy studentów i doktorantów oraz 3 tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. Mury uczelni opuszcza co roku ok. 8 tysięcy absolwentów.

Nauczanie odbywa się w systemie bolońskim. Kształcenie realizowane jest w 3 trybach: stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi nabór na ok. 70 kierunków i specjalności w ramach studiów licencjackich i magisterskich, a także na ponad 20 rodzajów studiów doktoranckich i prawie 120 studiów podyplomowych.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi ponad 20 programów w języku angielskim, dzięki którym można uzyskać tytuł bachelor lub master, a także blisko 130 kursów anglojęzycznych.

Uniwersytet Wrocławski umożliwia realizowanie swoich własnych pomysłów - można podjąć studia interdyscyplinarne, stworzyć własną, unikalną ścieżkę rozwoju. Międzynarodowe, przyjazne i otwarte środowisko pozwala rozwijać różnorodne, nie tylko naukowe, pasje i zainteresowania.

Uniwersytet Wrocławski to ponad 50 budynków dydaktycznych skupionych w kilku campusach i ulokowanych w centrum miasta. Do uczelni należy także m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum w Wojsławicach, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie, Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy, Stacja Ekologiczna "Storczyk" w Karpaczu, Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej, Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu.