Prezentacja uczelni
Facebook
Gdynia, Polska

Akademia Morska w Gdyni

Typ uczelni: morskie
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Innowacyjna Gospodarka
Innowacyjna Gospodarka - Gospodarka miejska i regionalna
Innowacyjna Gospodarka - Informatyka gospodarcza
Innowacyjna Gospodarka - Innowacyjne przedsiębiorstwo
Innowacyjna Gospodarka - Innowacyjne systemy transportowe i logistyczne
Innowacyjna Gospodarka - Rachunkowość i Podatki
Innowacyjna Gospodarka - Turystyka morska i nadmorska

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Elektronika i Telekomunikacja
Elektronika i Telekomunikacja - Elektronika Morska
Elektronika i Telekomunikacja - Systemy i Sieci Teleinformatyczne
Elektrotechnika
Elektrotechnika - Elektroautomatyka Okrętowa
Elektrotechnika - Komputerowe Systemy Sterowania
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn - Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych
Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynieria Eksploatacji Instalacji
Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynieria Produkcji
Mechanika i Budowa Maszyn - Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
Nawigacja
Nawigacja - Transport Morski
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - Organizacja Usług Turystyczno – Hotelarskich
Towaroznawstwo - Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością
Towaroznawstwo - Usługi żywieniowe i dietetyka
Transport
Transport - Transport i Logistyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Innowacyjna Gospodarka
Innowacyjna Gospodarka - Ekonomia menedżerska
Innowacyjna Gospodarka - Informatyka w Transporcie i Handlu
Innowacyjna Gospodarka - Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Innowacyjna Gospodarka - Transport i logistyka w gospodarce globalnej
Innowacyjna Gospodarka - Turystyka morska i nadmorska
Innowacyjna Gospodarka - Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn - Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2
Mechanika i Budowa Maszyn - Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych
Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynieria Eksploatacji Instalacji
Mechanika i Budowa Maszyn - Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
Nawigacja
Nawigacja - Technologie Offshorowe
Nawigacja - Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim
Nawigacja - Żegluga Arktyczna
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - Handel i Usługi – Menedżer Produktu
Towaroznawstwo - Menedżer Produktu Kosmetycznego
Towaroznawstwo - Organizacja Usług Turystyczno – Hotelarskich
Towaroznawstwo - Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością
Towaroznawstwo - Usługi żywieniowe i dietetyka
Transport
Transport - Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne

Studia doktoranckiewięcej »
Elektronika
Elektrotechnika
Towaroznawstwo

Studia podyplomowewięcej »
Dowodzenie jachtami w żegludze morskiej
Logistyka i Handel Międzynarodowy
Systemy informacji przestrzennej w nawigacji morskiej
Turystyka i Hotelarstwo - menedżerskie
Turystyka i Hotelarstwo - nauczycielskie

Kursy, szkoleniawięcej »
Morska Lokalna Akademia Cisco
Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni
Studium Doskonalenia Kadr (SDK)
Studium GMDSS
Szkolenia PLC, panele operatorskie

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Chór
Koło Naukowe Nawigator
Naukowe Koła Finansów "Hossa"
Naukowe Koło "Grupa Młodych Menedżerów"
Naukowe Koło "Morski Klub Łączności SZKUNER"
Naukowe Koło "NAUTICA"
Naukowe Koło "Rekiny Biznesu"
Naukowe Koło "SEAWAYS"
Naukowe Koło "Watchers"
Naukowe Koło Akademicki Klub Żeglarski
Naukowe Koło Badań Podwodnych "Sea Quest"
Naukowe Koło Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych
Naukowe Koło Jakości "Quality Team"
Naukowe Koło Kajakowe "Canoe"
Naukowe Koło LoGIStic
Naukowe Koło Podróżnicze "Adventure Team"
Naukowe Koło Programowalnych Układów Sterowania
Naukowe Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Naukowe Koło Stowarzyszenia Użytkowników Pojazdów Elektrycznych "EVPL"
Naukowe Koło Towaroznawstwa "CARGO"
Naukowe Koło Transportu i Logistyki "TRANSLOG"
Naukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa
Naukowe Morskie Koło Chemiczne
Naukowo Koło E-biznesu
Parlament Studentów AMG

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Elektryczny
Wydział Mechaniczny
Wydział Nawigacyjny
Wydział Przedsiębiorczości i TowaroznawstwaWydział Elektryczny

ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia

tel.: + 48 58 690 16 51, fax: +48 58 621 99 38

e–mail: wedt@am.gdynia.pl


www.we.am.gdynia.pl


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) na studiach stacjonarnych i 4 lata (8 semestrów) na niestacjonarnych.

Kierunek: Elektrotechnika

Specjalności:

 • Elektroautomatyka Okrętowa - specjalność morska (SS, SN)
 • Komputerowe Systemy Sterowania - specjalność lądowa (SS, SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalności:

 • Elektronika Morska - specjalność morska (SS, SN)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne - specjalność lądowa (SS, SN)


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) na studiach stacjonarnych i 2 lata (4 semestry) na niestacjonarnych.

Kierunek: Elektrotechnika

Specjalności:

 • Elektroautomatyka - specjalność lądowa (SS, SN)
 • Komputerowe Systemy Sterowania - specjalność lądowa (SS,SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

 • Elektronika Morska - specjalność lądowa (SS, SN)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne - specjalność lądowa (SS, SN)

SS - Studia Stacjonarne

SN - Studia Niestacjonarne


Wydział Mechaniczny

ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia,

tel.: + 48 58 690 13 21, fax: +48 58 690 13 99

e-mail: wmdt@am.gdynia.pl

www.wm.am.gdynia.pl


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Specjalności studenci wybierają po drugim roku studiów. Aby mogła być utworzona dana specjalność, musi być min. 15 studentów.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych - specjalność morska (SS, SN - 8 semestrów). Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera mechanika okrętowego na poziomie zarządzania;
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - specjalność lądowa (SS - 7 semestrów, SN - 8 semestrów );
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji - specjalność lądowa (SS - 7 semestrów, SN - 8 semestrów)
 • Inżynieria Produkcji - specjalność lądowa (SS - 7 semestrów)


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych - specjalność morska (SS - 3 semestry; SN - 4 semestry) - tylko dla absolwentów AMG po studiach I stopnia. Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania oficera mechanika okrętowego na poziomie zarządzania;
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - specjalność lądowa (SS - 3 semestry, SN - 4 semestry);
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji - specjalność lądowa (SS - 3 semestry, SN - 4 semestry);
 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 - specjalność morska (SS, SN - 4 semestry). Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym. Przyjmowani są kandydaci
  z dyplomem inżyniera nauk technicznych z całej Polski. Studenci po 3 semestrze odbywają praktyki morskie.

SS - Studia Stacjonarne

SN - Studia Niestacjonarne


Wydział Nawigacyjny

81 - 345 Gdynia, al. Jana Pawła II 3

tel.: +48 58 690 11 00 - dla studiów stacjonarnych

tel.: +48 58 690 11 05 - dla studiów niestacjonarnych

fax: +48 58 690 11 01

e-mail: wndt@am.gdynia.pl

www.wn.am.gdynia.pl

www.facebook.com/Wydzial.Nawigacyjny


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

Kierunek: Nawigacja

Absolwent otrzymuje dodatkowo dyplom oficera marynarki handlowej.

Studia trwają 4 lata (8 semestrów).

Specjalność:

 •  Transport Morski (SS, SN)

Kierunek: Transport

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów)

Specjalność:

 •  Transport i Logistyka (SS, SN)


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry).

Kierunek: Nawigacja

Specjalności:

 • Technologie Offshorowe (SS, SN)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim (SS, SN)
 • Żegluga Arktyczna (SS, SN)

Kierunek: Transport

Specjalność:

 • Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)

SS - Studia Stacjonarne

SN - Studia Niestacjonarne


Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia

www.wpit.am.gdynia.pl

www.facebook.com/WPiT.Akademia.Morska.Gdynia

Dziekanat ds. Studiów Stacjonarnych:

tel.: (+48) 58 6901 215

e-mail:wpitdts@am.gdynia.pl

Dziekanat ds. Studiów Niestacjonarnych:

tel: (+48) 58 6901 675

e-mail: wpitdtn@am.gdynia.pl

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: Zarządzanie

Absolwent otrzymuje dyplom licencjata. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Specjalności:

 • Informatyka w transporcie i handlu (SN)
 • Internet i multimedia w zarządzaniu (SS, SN)
 • Logistyka i handel morski (SS, SN)
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (SN)
 • Zarządzanie informacją w administracji publicznej (SN)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (SS, SN)

Kierunek: Towaroznawstwo

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Specjalności:

 • Handel i usługi - menedżer produktu (SS, SN)
 • Organizacja usług turystyczno - hotelarskich (SS, SN)
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością (SS, SN)
 • Usługi żywieniowe i dietetyka (SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: Zarządzanie

Absolwent otrzymuje dyplom magistra.

Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Specjalności:

 • Informatyka w transporcie i handlu (SN)
 • Logistyka i handel morski (SS, SN)
 • Nowoczesne narzędzia zarządzania (SS, SN)
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (SS, SN)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (SS, SN)
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej (SN)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (SS, SN)

Kierunek: Towaroznawstwo

Absolwent otrzymuje dyplom magistra lub magistra inżyniera. Studia dla absolwentów z tytułem licencjata trwają 2 lata (4 semestry); dla absolwentów z tytułem inżyniera trwają 1,5 roku
(3 semestry).

Specjalności:

 • Handel i usługi - menedżer produktu (SS, SN)
 • Menedżer produktu kosmetycznego (SN)
 • Organizacja usług turystyczno - hotelarskich (SS, SN)
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością (SS, SN)
 • Usługi żywieniowe i dietetyka (SS, SN)


Zapoznaj się z informatorem na rok akademicki 2013/2014, który dostępny jest tutaj….

W informatorze znajdziesz m.in. opisy poszczególnych kierunków i specjalności.

Jeśli masz pytania dotyczące Uczelni, oferty kształcenia lub zasad rekrutacji zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: promocja@am.gdynia.pl

Pytania możesz również zadawać na naszym fanpage:

www.facebook.com/Akademia.Morska.w.Gdyni


Strona www uczelni: www.am.gdynia.pl/

Mapa

Facebook

Uczelnia
uczelnia.jpg


Akademia Morska w Gdyni (AMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.


Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.


Bogatą historię Akademii Morskiej w Gdyni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę Morską. Organizatorzy pierwszej polskiej Szkoły Morskiej byli przekonani, że kształcenie przyszłych oficerów marynarki handlowej musi odbywać się przede wszystkim w trakcie rejsów pełnomorskich. Konieczne stało się zatem nabycie dla nowej placówki odpowiedniego statku. Polską banderę na jednostce szkolnej, której nadano nazwę "Lwów", podniesiono 4 września 1921 roku, a Szkoła zainaugurowała działalność na dwóch wydziałach: Nawigacyjnym i Mechanicznym.


W 1930 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły z Tczewa do Gdyni. W roku szkolnym 1930/1931 wysłużony "Lwów" został wymieniony na kolejny szkolny żaglowiec "Dar Pomorza".
W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Administracji Morskiej. Stopniowo tworzono nowe wydziały i rozszerzano specjalności, tak że u schyłku lat sześćdziesiątych w strukturze Uczelni znajdowały się wydziały: Nawigacyjny, Mechaniczny i Administracyjno - Gospodarczy.


W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W owym czasie Uczelnia dysponowała możliwościami kształcenia studentów na czterech wydziałach, w szesnastu specjalnościach. Do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne: w 1982 roku przepiękny żaglowiec "Dar Młodzieży", a w roku 2000 nowoczesny statek badawczo - szkoleniowy "Horyzont II".


Obecnie Akademię Morską w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjnyoraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w ramach, których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo - dydaktyczną w 7 kierunkach studiów, w 31 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania.

parada.jpg


W Akademii Morskiej w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 7 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców - nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny. Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001: 2000 i obejmuje całą działalność Akademii Morskiej w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).


Akademia Morska w Gdyni jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych: sławnego na całym świecie żaglowca "Dar Młodzieży" i nowoczesnego statku badawczo - szkoleniowego "Horyzont II". Na statkach tych studenci wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego odbywają praktyki morskie.


zaglowiec.jpg

statek.jpg


Akademia Morska w Gdyni dokłada wszelkich starań, aby wszyscy studenci mogli okres spędzony w murach Uczelni uznać za twórczy i pożyteczny pod każdym względem.