Prezentacja uczelni
Gdynia, Polska

Akademia Morska w Gdyni

Typ uczelni: morskie
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Innowacyjna Gospodarka
Innowacyjna Gospodarka - Gospodarka miejska i regionalna
Innowacyjna Gospodarka - Informatyka gospodarcza
Innowacyjna Gospodarka - Innowacyjne przedsiębiorstwo
Innowacyjna Gospodarka - Innowacyjne systemy transportowe i logistyczne
Innowacyjna Gospodarka - Rachunkowość i Podatki
Innowacyjna Gospodarka - Turystyka morska i nadmorska

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Elektronika i Telekomunikacja
Elektronika i Telekomunikacja - Systemy i Sieci Teleinformatyczne
Elektrotechnika
Elektrotechnika - Elektroautomatyka Okrętowa
Elektrotechnika - Komputerowe Systemy Sterowania
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn - Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych
Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynieria Eksploatacji Instalacji
Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynieria Produkcji
Mechanika i Budowa Maszyn - Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
Nawigacja
Nawigacja - Transport Morski
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - Handel i Usługi - Menedżer Produktu
Towaroznawstwo - Organizacja Usług Turystyczno – Hotelarskich
Towaroznawstwo - Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością
Towaroznawstwo - Usługi żywieniowe i dietetyka
Transport

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Elektronika i Telekomunikacja
Elektronika i Telekomunikacja - Elektronika Morska
Elektronika i Telekomunikacja - Systemy i Sieci Teleinformatyczne
Elektrotechnika
Elektrotechnika - Elektroautomatyka
Elektrotechnika - Komputerowe Systemy Sterowania
Innowacyjna Gospodarka - Ekonomia menedżerska
Innowacyjna Gospodarka - Informatyka w Transporcie i Handlu
Innowacyjna Gospodarka - Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Innowacyjna Gospodarka - Transport i logistyka w gospodarce globalnej
Innowacyjna Gospodarka - Turystyka morska i nadmorska
Innowacyjna Gospodarka - Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynieria Eksploatacji Instalacji
Mechanika i Budowa Maszyn - Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
Nawigacja
Nawigacja - Technologie Offshorowe
Nawigacja - Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim
Nawigacja - Żegluga Arktyczna
Towaroznawstwo - Handel i Usługi - Menedżer Produktu
Towaroznawstwo - Menedżer Produktu Kosmetycznego
Towaroznawstwo - Organizacja Usług Turystyczno – Hotelarskich
Towaroznawstwo - Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością
Towaroznawstwo - Usługi żywieniowe i dietetyka
Transport

Studia doktoranckiewięcej »
Elektronika
Elektrotechnika
Towaroznawstwo

Studia podyplomowewięcej »
Analityka biznesowa
Dowodzenie jachtami w żegludze morskiej
Logistyka i Handel Międzynarodowy
Logistyka i Transport Międzynarodowy
Modern Ship Management
Rachunkowość i podatki
Systemy informacji przestrzennej w nawigacji morskiej
Zarządzanie projektami

Kursy, szkoleniawięcej »
Morska Lokalna Akademia Cisco
Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni
Studium Doskonalenia Kadr (SDK)
Studium GMDSS
Szkolenia PLC, panele operatorskie

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Chór
Koło Naukowe Nawigator
Naukowe Koła Finansów "Hossa"
Naukowe Koło "Grupa Młodych Menedżerów"
Naukowe Koło "Morski Klub Łączności SZKUNER"
Naukowe Koło "NAUTICA"
Naukowe Koło "SEANOVATION"
Naukowe Koło "SEAWAYS"
Naukowe Koło "Watchers"
Naukowe Koło Akademicki Klub Żeglarski
Naukowe Koło Badań Podwodnych "Sea Quest"
Naukowe Koło Filmowo-Fotograficzne
Naukowe Koło Innowacyjnych Systemów Elektronicznych
Naukowe Koło Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych
Naukowe Koło Kajakowe "Canoe"
Naukowe Koło LoGIStic
Naukowe Koło Optymalizacji Technologii Przemysłowych „KAIZEN”
Naukowe Koło Podróżnicze "Adventure Team"
Naukowe Koło Programowalnych Układów Sterowania
Naukowe Koło Robotyków "Robotica"
Naukowe Koło Społecznej Odpowiedzialności Organizacji
Naukowe Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Naukowe Koło Stowarzyszenia Użytkowników Pojazdów Elektrycznych "EVPL"
Naukowe Koło Towaroznawstwa "CARGO"
Naukowe Koło Transportu i Logistyki "TRANSLOG"
Naukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa
Naukowe Morskie Koło Chemiczne
Naukowo Koło E-biznesu
Parlament Studentów AMG

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Elektryczny
Wydział Mechaniczny
Wydział Nawigacyjny
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Akademia_Morska_w_Gdyni.jpg

Akademia Morska w Gdyni (AMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego  na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. 

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Bogatą historię Akademii Morskiej w Gdyni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę Morską. Organizatorzy pierwszej polskiej Szkoły Morskiej byli przekonani, że kształcenie przyszłych oficerów marynarki handlowej musi odbywać się przede wszystkim w trakcie rejsów pełnomorskich. Konieczne stało się zatem nabycie dla nowej placówki odpowiedniego statku. Polską banderę na jednostce szkolnej, której nadano nazwę "Lwów", podniesiono 4 września 1921 roku, a Szkoła zainaugurowała działalność na dwóch wydziałach: Nawigacyjnym i Mechanicznym.

W 1930 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły z Tczewa do Gdyni. W roku szkolnym 1930/1931 wysłużony "Lwów" został wymieniony na kolejny szkolny żaglowiec "Dar Pomorza". W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Administracji Morskiej. Stopniowo tworzono nowe wydziały i rozszerzano specjalności, tak że u schyłku lat sześćdziesiątych w strukturze Uczelni znajdowały się wydziały: NawigacyjnyMechaniczny i Administracyjno - Gospodarczy.

W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W owym czasie Uczelnia dysponowała możliwościami kształcenia studentów na czterech wydziałach, w szesnastu specjalnościach. Do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne: w 1982 roku przepiękny żaglowiec "Dar Młodzieży", a w roku 2000 nowoczesny statek badawczo - szkoleniowy "Horyzont II".

Budynek_AMG.jpg

Obecnie Akademię Morską w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w ramach, których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo - dydaktyczną w 7 kierunkach studiów, w 34 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania.

Akademii Morskiej w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 7 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców - nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny. Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001: 2000 i obejmuje całą działalność Akademii Morskiej w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Akademia Morska w Gdyni jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych: sławnego na całym świecie żaglowca "Dar Młodzieży" i nowoczesnego statku badawczo - szkoleniowego "Horyzont II". Na statkach tych studenci wydziałów: ElektrycznegoMechanicznego i Nawigacyjnego odbywają praktyki morskie.

Akademia Morska w Gdyni dokłada wszelkich starań, aby wszyscy studenci mogli okres spędzony w murach Uczelni uznać za twórczy i pożyteczny pod każdym względem.

Strona www uczelni: www.am.gdynia.pl/

Mapa

Zostań studentem
Akademii Morskiej w Gdyni

Na pewno chcesz zdobyć najbardziej poszukiwany i opłacalny zawód. Marzy Ci się zostanie specjalistą w jakiejś dziedzinie, praca na wysokim stanowisku lub prowadzenie własnej firmy.  Warto dążyć do urzeczywistnienia tych marzeń.  I dlatego warto  podjąć naukę w Akademii Morskiej w Gdyni, która w swej ofercie ma prawie 50 specjalności realizowanych na czterech różnych wydziałach.


Nasza oferta jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich jak i lądowych. W naszej ofercie znajdziesz:

  • studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne,
  • studia doktoranckie,
  • studia podyplomowe,
  • kursy i szkolenia.


Akademia Morska w Gdyni stwarza możliwości niezbędne do prawidłowego studiowania i oferuje swoim studentom dobre warunki socjalno-bytowe i kulturalno-rekreacyjne. Informacje na ten temat znajdziesz w dziale Dydaktyka