Prezentacja uczelni
Studia online
Facebook
Częstochowa, Polska

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Typ uczelni: inne szkoły wyższe
Status: niepaństwowe

I stopnia licencjackie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Filologia angielska
Filologia angielska - Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
Filologia angielska - Komunikacja Międzykulturowa
Filologia angielska - Komunikacja Społeczna
Filologia angielska - Lingwistyka stosowana
Filologia angielska - Mediacje i negocjacje
Filologia angielska - Multimedia i e-Komunikacja
Filologia angielska - Nauczyciel języka angielskiego
Filologia angielska - Tłumaczenia
Filologia germańska
Filologia germańska - Język niemiecki w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
Filologia germańska - Komunikacja Międzykulturowa
Filologia germańska - Komunikacja Społeczna
Filologia germańska - Mediacje i negocjacje
Filologia germańska - Multimedia i e-Komunikacja
Filologia germańska - Nauczyciel języka niemieckiego
Filologia germańska - Tłumaczenia
Filologia polskaStudia online
Filologia polska - nauczanie języka polskiego z animacją kulturyStudia online
Filologia polska - nauczanie języka polskiego z kulturą polskąStudia online
Filologia polska - nauczanie języka polskiego z wiedzą o PolsceStudia online
Media i Komunikacja SpołecznaStudia online
Media i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo i creative writingStudia online
Media i Komunikacja Społeczna - Komunikacja międzykulturowa i edukacja regionalnaStudia online
Media i Komunikacja Społeczna - Public relations i dziennikarstwoStudia online
Pedagogika
Pedagogika - Asystent i opiekun rodziny – coaching rodzinny
Pedagogika - Diagnoza i terapia pedagogiczna
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika - Guwernantka z wychowaniem przez sztukę
Pedagogika - Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim – coaching biznesowy
Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza i opieka nad seniorami
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
Pedagogika - Pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem
Pedagogika - Pedagogika sportu i promocja zdrowia
Pedagogika - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
Pedagogika - Sport, promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień

II stopnia magisterskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Filologia angielska
Filologia angielska - Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
Filologia angielska - Komunikacja Międzykulturowa
Filologia angielska - Komunikacja Społeczna
Filologia angielska - Lingwistyka stosowana
Filologia angielska - Mediacje i negocjacje
Filologia angielska - Multimedia i e-Komunikacja
Filologia angielska - Nauczyciel języka angielskiego
Filologia angielska - Tłumaczenia pisemne
Filologia angielska - Tłumaczenia ustne
Filologia germańska
Filologia germańska - Język niemiecki w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
Filologia germańska - Komunikacja Międzykulturowa
Filologia germańska - Komunikacja Społeczna
Filologia germańska - Mediacje i negocjacje
Filologia germańska - Multimedia i e-Komunikacja
Filologia germańska - Nauczyciel języka niemieckiego
Filologia germańska - Tłumaczenie pisemne
Filologia germańska - Tłumaczenie ustne
Pedagogika
Pedagogika - Asystent i opiekun rodziny – coaching rodzinny
Pedagogika - Diagnoza i terapia pedagogiczna
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika - Guwernantka z wychowaniem przez sztukę
Pedagogika - Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim – coaching biznesowy
Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza i opieka nad seniorami
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
Pedagogika - Pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem
Pedagogika - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
Pedagogika - Sport, promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień

Studia podyplomowewięcej »
Akademia Coacha
Akademia Praktyki Zarządzania
Akademia Rozwoju Osobistego
Akademia trenerów biznesu
Asystent i opiekun rodziny – coaching rodzinnyStudia online
Coach i trener w biznesie
Coaching w sporcie
Corporate Social Responsibility – odpowiedzialność społeczna biznesu
Doradca zawodowy – ekspert jobcoachingu i trener umiejętności społeczno-poznawczych
Dziennikarstwo i creative writingStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią pedagogicznąStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami resocjalizacjiStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii pedagogicznejStudia online
Edukacja informatyczna i technicznaStudia online
Efektywne przywództwo w biznesie
Guwernantka z wychowaniem przez sztukęStudia online
Human Resources – strategiczny partner w biznesie
Język angielski w biznesie – podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości – studia kwalifikacyjneStudia online
Język niemiecki w biznesie – podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości – studia kwalifikacyjneStudia online
Komunikacja międzykulturowa i edukacja regionalnaStudia online
Komunikacja wewnętrzna
Metody pozyskiwania i zarządzania informacjąStudia online
Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym – studia doskonaląceStudia online
Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym – studia kwalifikacyjneStudia online
Nauczanie języka polskiego jako obcego – studia kwalifikacyjneStudia online
Nauczanie języka polskiego z historią i wiedzą o Polsce – studia kwalifikacyjneStudia online
Nauczanie języka polskiego z kultura polską – studia kwalifikacyjneStudia online
Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim – coaching biznesowyStudia online
Pedagogika opiekuńcza i opieka nad senioramiStudia online
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczycielaStudia online
Public relations i dziennikarstwoStudia online
Resocjalizacja z elementami profilaktyki społecznejStudia online
Studia podyplomowe przygotowujące do zawodu tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Studia podyplomowe przygotowujące do zawodu tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Terapia pedagogiczna ze wspomaganiem rozwoju i edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym zespołem AspergeraStudia online
Tłumacz konferencyjny – język angielski
Tłumacz konferencyjny – język niemiecki
Tłumaczenia pisemne – język angielski
Tłumaczenia pisemne – język niemiecki
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaStudia online

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet III Wieku "Jurajska Akademia Seniora"

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AIESEC
Kino S7
Klub AZS - WSL
PortaLang
Samorząd Studencki
Studenckie Koło Tłumaczeniowe

Wydziaływięcej »
Instytut Neofilologii
Instytut Pedagogiki
Katedra Polonistyki i Komunikacji Społecznej
Uczelnia powstała w roku 1992. Specjalizujemy się w kształceniu na kierunkach filologia (angielska, germańska, rosyjska) i pedagogika. Studia na poziomie licencjackim i magisterskim prowadzimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Nasza społeczność akademicka to ponad 1600 studentów i słuchaczy oraz ponad 140 pracowników naukowych i dydaktycznych, tworzących nowoczesny i przyjazny klimat uczelni.

Stabilna i pewna pozycja WSL to efekt konsekwentnego inwestowania w rozwój pracowników naukowych i studentów, poziom dydaktyki, badania naukowe i wyposażenie techniczne.

Dzięki licznym projektom badawczym z zakresu m.in. metodyki nauczania języków obcych (również na poziomie wczesnoszkolnym), przekładoznawstwa, zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji, języków specjalistycznych, resocjalizacji oraz pedagogiki specjalnej możemy naszym studentom oferować atrakcyjne specjalności i programynauczania, dające pewność rozwoju indywidualnych talentów. Pewność odnalezienia i uwypuklenia zalet i potencjału, który w nich tkwi. Budzimy ciekawość i zaspokajamy ją.

Bardzo dbamy o to, by wysoką jakością kształcenia i nowoczesnymi metodami wprowadzać spokój studiowania i wyeliminować stres w trakcie sesji egzaminacyjnych.

Starania te doceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Obydwa prowadzone przez WSL kierunki studiów zostały ocenione pozytywnie (uchwały PKA z dnia 2 lipca i 17 września 2009).Od lat znajdujemy się w czołówce niebiznesowych uczelni niepublicznych w Polsce.

W tym roku zostaliśmy najlepszą uczelnią niepubliczną w regionie (ranking Wprost 2010).

80% naszych obecnych studentów trafia do WSL z polecenia absolwentów uczelni, którzy chwalą świetną kadrę nauczycielską, obsługę administracyjną oraz atmosferę.

Studenci zdobywają u nas wysokie kwalifikacje oraz znakomite instrumentarium praktyczne. Dzięki temu szybko i łatwo odnajdują się na rynku pracy. Jesteśmy z nich dumni. To nas największa satysfakcja.

Jeżeli uważają Państwo, że studia to spokojna i pewna droga do wiedzy i kompetencji — nasza uczelnia gwarantuje Wam sprawdzoną kadrę nauczycieli akademickich i administracji, wysoki poziom kształcenia, atrakcyjne specjalności, otwartość, kreatywną i pogodną atmosferę oraz doskonałe warunki studiowania.

Dla nas ważni są ludzie.
 Razem uczymy się zmieniać rzeczywistość na lepszą.

Mapa

Youtube

Facebook

Kontakt:

ul. Nadrzeczna 7
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02
fax: +48 (34) 365 48 59
WSL w liczbach

Gwarancją, że oferowane przez nas studia dadzą Ci społeczne kompetencje miękkietwarde liczby i fakty.


WSL to:

 • 20 lat doświadczeń i skutecznego funkcjonowania na rynku usług edukacyjnych;
 • 1600 studentów;
 • 6000 absolwentów, w tym 700 w roku akademickim 2009/2010;
 • 140 pracowników naukowych i dydaktycznych: znanych w swoim środowisku specjalistów, autorytetów uznawanych w dyscyplinach filologicznych i pedagogicznych, członków Polskiej Akademii Nauk i Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ale zarazem ludzi z poczuciem humoru, potrafiących przekazać wiedzę i zaszczepić w Tobie pasję;
 • kilkadziesiąt tysięcy filologiczno-pedagogicznych woluminów w bibliotece uczelnianej, w formie tradycyjnych książek i zbiorów elektronicznych, dostępnych na miejscu i przez Internet;
 • 3 internetowe centra informacyjne, które zapewniają szybki kontakt na drodze wykładowca-student i dział spraw studenckich-student;
 • 2015 - rok, do którego obowiązuje akredytacja przyznana nam przez Państwową Komisję Akredytacyjną;
 • 22 partnerskie uczelnie w Europie;
 • 10 projektów unijnych;
 • 95% ankietowanych studentów podkreślających, że siłą WSL są ludzie, którzy tworzą uczelnię; ludzie, którzy budzą ciekawość i zaspokajają ją. Zajęcia w WSL są niesamowitą podróżą w świat umiejętności i wiedzy;
 • 100% zaangażowania, pasji i wiary w sukces.


Tajemnica sukcesu WSL

Efektywnie dostosowujemy kierunki kształcenia do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.


Prowadzimy autentyczną dydaktykę XXI wieku. Jesteśmy ekspertami w kształceniu na odległość, dzięki czemu zajęcia w formie tradycyjnej skutecznie łączymy z wygodnym systemem e-learningowym.


Oszczędzamy Twój czas i pieniądze. E-lerning w systemie online umożliwia Ci nowoczesne kształcenie i ogranicza wizyty w Uczelni do 2 w semestrze. Masz okazję aby pracować i studiować jednocześnie. Bez ograniczeń związanych z miejscem w którym mieszkasz.


Świadomie dokonujesz wyboru dziedziny, w której chcesz się rozwijać.

Już w trakcie rekrutacji i zaraz po rozpoczęciu roku jako jedyni oddajemy Ci do dyspozycji Coach'a (osobę, będzie towarzyszyć Ci w osiągnięciu Twojego zawodowego sukcesu).


Kształtujemy osobowość. Nikt nie zna przyszłości i tego co ze sobą niesie. Z umiejętnością nawiązywania trwałych relacji handlowych, współpracy opartej na WIN-WIN, oraz tym wszystkim co kryje się pod pojęciem przedsiębiorczości nie będzie miało znaczenia jakim zmianom po skończeniu Twoich studiów ulegnie rynek. Twoje kwalifikacje będą zawsze najwyższej próby.


Inspirujemy zamiast instruować: uczymy korzystania z dostępnej wiedzy, analizy, syntezy i krytycznego myślenia. Pracujemy w oparciu o rzeczywiste sytuacje.


Budujemy prawdziwą społeczność akademicką: umożliwiamy budowanie relacji pomiędzy ludźmi ucząc pracy w zespole, komunikacji, empatii.


Przygotowujemy Cię w ten sposób do funkcji leadera lub innej roli w grupie.