Prezentacja uczelni
Misja
Misją WST jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia licencjatów, inżynierów oraz magistrów odpowiadającego współczesnym europejskim standardom.
Katowice, Polska

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura Wnętrz
Wzornictwo
Wzornictwo - Projektowanie biżuterii
Wzornictwo - Projektowanie ubioru

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Budownictwo
Budownictwo - Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo - Drogi i autostrady
Budownictwo - Drogi kolejowe
Budownictwo - Nieruchomości
Budownictwo - Renowacja i modernizacja
Budownictwo - Systemy inteligentnego budynku
Budownictwo - Zarządzanie inwestycjami
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Przestrzenna - Inwestycje i Nieruchomości
Gospodarka Przestrzenna - Projektowanie Krajobrazu
Gospodarka Przestrzenna - Transport i Komunikacja
Informatyka
Informatyka - Aplikacje mobilne i platformy internetowe
Informatyka - Business inteligence
Informatyka - Cyberprzestępczość
Informatyka - Programowanie gier i multimedia
Informatyka - Projektowanie Virtual Reality
Informatyka - Sieciowe systemy operacyjne i bazy danych w chmurze
Informatyka - Symulacje i modelowanie komputerowe w biomedycynie
Informatyka - Tester oprogramowania
Informatyka - Zarządzanie projektami IT
Mechatronika
Mechatronika - automatyka i sterowanie
Mechatronika - inżynieria medyczna
Mechatronika - kontrola i sterowanie w budynkach inteligentnych
Mechatronika - mechatronika pojazdów
Mechatronika - Mechatronika przemysłowa
Mechatronika - Samochody elektryczne i hybrydowe
Mechatronika - Systemy inteligentne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Architektura Wnętrz
Budownictwo
Budownictwo - Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo - Drogi i autostrady
Budownictwo - Drogi kolejowe
Budownictwo - Nieruchomości
Budownictwo - Renowacja i modernizacja
Budownictwo - Systemy inteligentnego budynku
Budownictwo - Zarządzanie inwestycjami

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika
Grafika - Grafika multimedialna i animacja 3D
Grafika - Grafika reklamowa

Studia podyplomowewięcej »
Architektura wnętrz
Fotografia
Fotografia i grafika użytkowa
Grafika
Interoperacyjność, certyfikacja, najnowsze systemy sterowania ruchem kolejowym
Inwestycje i Instalacje Fotowoltaiczne – Teoria i Praktyka PV
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki
Konstrukcja i technologia ubioru
Mechatronika dla inżynierów
Mechatronika dla nauczycieli
Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle Modowym
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Projektowanie i Stylizacja Ubioru
Projektowanie Obiektów Opieki Zdrowotnej
Public relations
Systemy inteligentnego budynku
Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Wycena Nieruchomości
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Nowoczesnym Systemem Gospodarki Odpadami

Kursy, szkoleniawięcej »
Bezpieczeństwo Użytkowania Maszyn
Modne szycie - kurs kroju i szycia dla początkujących
Modne szycie - kurs kroju i szycia dla średniozaawansowanych
Modne szycie - kurs kroju i szycia dla zaawansowanych
Wyroby Budowlane (kurs 24h)
Wyroby Budowlane (kurs 8h)
Zasadnicze i minimalne wymagania dla maszyn nowych, modernizowanych oraz już użytkowanych przez pracowników podczas pracy wg dyrektyw europejskich 2006/42/WE i 2009/104/WE oraz ocena zgodności

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych
Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jest pierwszą na Śląsku, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno-artystyczne, która kształci inżynierów na kierunku Architektura, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Mechatronika, magistrów na kierunku Grafika; Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia; licencjatów i magistrów na kierunku Architektura Wnętrz oraz licencjatów na kierunku Wzornictwo, Reżyseria. Ponadto Uczelnia przygotowuje także studia na kierunkach: Położnictwo, Pielęgniarstwo oraz kierunek lekarski.

Wizytówką Uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, wrocławskiego, łódzkiego i krakowskiego środowiska akademickiego. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy, bogaty program studiów, przygotowuje studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie jak i praktycznie.

Celem Uczelni jest kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych, na podstawie otrzymanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu decyzji z dnia 15 grudnia 2003 roku, o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 143. Programy studiów spełniają wszystkie zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rady Głównej Szkolnictwa, a także uzyskały akceptację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (Dz. U. Nr. 52, poz. 348), aktualny numer w rejestrze Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach to 286.

Misją Uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia licencjatów, inżynierów oraz magistrów odpowiadającego współczesnym europejskim standardom.

Mając na uwadze wysokie wymagania jakie stawia inżynierom współczesny rynek pracy, studenci podczas studiów mają możliwość zapoznania się nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i technikami komputerowym.
Strona www uczelni: www.wst.com.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube

Wirtualny spacer po uczelni
Wirtualny_spacer___WST_186.jpg
« powrót - Uczelnie