Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepaństwowe

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a także wyjechać na studia lub na praktyki zagraniczne.

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English StudiesStudia w języku angielskim
International Business CommunicationStudia w języku angielskim
International Business ManagementStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Tourism and RecreationStudia w języku angielskim
AdministracjaStudia online
Administracja - administracja porządku publicznego
Administracja - prawna obsługa biznesu
Administracja - prawo pracy i kadr
Administracja - specjalność samorządowa
Bezpieczeństwo narodoweStudia online
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo narodowe - Ochrona informacji niejawnych, osobowych i biznesowych
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie bezpieczeństwem,
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie kryzysowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo i media
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Komunikowanie społeczne i PR
Film i sztuki audiowizualne
Film i sztuki audiowizualne - Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamowe
Film i sztuki audiowizualne - Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa
Film i sztuki audiowizualne - Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowa
Film i sztuki audiowizualne - Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa
Filologia angielska
Filologia angielska - American Studies
Filologia angielska - Amerykańska kultura i komunikacja w biznesie
Filologia angielska - Językoznawstwo z elementami biznesu
Filologia angielska - Specjalizacja nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
Filologia angielska - Translatoryka
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość i analiza finansowa
Finanse i rachunkowość - Zarządzanie finansami
Fizjoterapia
Fizjoterapia - Rehabilitacja medyczna
Grafika
Grafika - Grafika projektowa
Grafika - Multimedia
Japonistyka
Kosmetologia
Kosmetologia - Kosmetologia estetyczna i SPA
Kosmetologia - Organizacja i zarządzanie w usługach kosmetycznych
Kosmetologia - Technologia wytwarzania kosmetyków
LogistykaStudia online
Logistyka - E-logistyka
Logistyka - Logistyka Handlu i Dystrybucji
Logistyka - Transport-Spedycja-Logistyka (TSL)
Logistyka - Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych
Nowe media
Ochrona Środowiska
Ochrona Środowiska - Gospodarowanie składnikami środowiska: powietrzem atmosferycznym, wodami, glebami
Ochrona Środowiska - Ochrona zasobów przyrodniczych środowiska oraz usługi ekosystemowe
PedagogikaStudia online
Pedagogika - Andragogika z elementami gerontologii
Pedagogika - Doradztwo zawodowe i personalne z bezpieczeństwem i ergonomią pracy
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną
Pedagogika - Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
Pedagogika - Psychopedagogika z elementami prewencji zagrożeń społecznych i wykluczenia społecznego
Pedagogika - Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
Pedagogika - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Praca socjalna
Praca Socjalna - Doradca socjalny
Praca Socjalna - Opiekun osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej
Praca Socjalna - Przeciwdziałanie problemom społecznym, terapia rodzin i mediacja (profilaktyka społeczna i rodzinna)
Praca Socjalna - Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej
Praca Socjalna - Zarządzanie projektami społecznymi
Socjologia
Socjologia - Polityka społeczna
Socjologia - Socjokryminologia
Socjologia - Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - Biznes Międzynarodowy
Stosunki międzynarodowe - Dyplomacja i stosunki polityczne
Stosunki międzynarodowe - Handel Zagraniczny
Stosunki międzynarodowe - Media i komunikowanie międzynarodowe. Media we współczesnym świecie
Stosunki międzynarodowe - Nowe centra współczesnego świata
Stosunki międzynarodowe - Polityka euroregionalna
Stosunki międzynarodowe - Polityka regionalna
Turystyka i Rekreacja
Turystyka i Rekreacja - Hotelarstwo i gastronomia
Turystyka i Rekreacja - Obsługa Ruchu Turystycznego
ZarządzanieStudia online
Zarządzanie - Marketing i Zarządzanie Logistyczne
Zarządzanie - Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
Zarządzanie - Zarządzanie Organizacjami
Zarządzanie - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zdrowie Publiczne
Zdrowie Publiczne - BHP i Toksykologia
Zdrowie publiczne - Marketing usług zdrowotnych
Zdrowie publiczne - ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Zdrowie publiczne - Zarządzanie w ochronie zdrowia

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer Science & ITStudia w języku angielskim
Architektura i Urbanistyka
Architektura i Urbanistyka - Architektura z projektowaniem terenów zieleni
Architektura i Urbanistyka - Architektura z projektowaniem wnętrz
Architektura i Urbanistyka - Urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenne
Geodezja i Kartografia
Geodezja i kartografia - Geodezja gospodarcza
Geodezja i kartografia - Kataster i gospodarka nieruchomościami
Informatyka
Informatyka - Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
Informatyka - Sieci i systemy komputerowe
Informatyka - Technologie programowania
Informatyka - Technologie społeczeństwa informacyjnego

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Clark University Master's studies (American degree)Studia w języku angielskim
Computer Science & ITStudia w języku angielskim
English StudiesStudia w języku angielskim
International Business CommunicationStudia w języku angielskim
International Business ManagementStudia w języku angielskim
AdministracjaStudia online
Bezpieczeństwo narodoweStudia online
Bezpieczeństwo narodowe - Ochrona osób, mienia i imprez masowych
Bezpieczeństwo narodowe - Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
E-biznes i Marketing
Filologia angielska
Filologia angielska - American Studies
Filologia angielska - Amerykańska kultura i komunikacja w biznesie
Filologia angielska - Business Communication: Komunikacja w biznesie & Master of Science in Professional Communication
Filologia angielska - Językoznawstwo z elementami biznesu
Filologia angielska - Master of Science in Professional Communication
Filologia angielska - Specjalizacja nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
Filologia angielska - Translatoryka
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Geodezja i Kartografia
Geodezja i kartografia - Geodezja gospodarcza
Geodezja i kartografia - Kataster i gospodarka nieruchomościami
Informatyka
Informatyka - Informatyka gospodarcza
Informatyka - Informatyka społeczna
Informatyka - integracja systemów otwartych
Informatyka - Systemy wizualizacji i zarządzania informacją
Japonistyka
Kosmetologia
LogistykaStudia online
PedagogikaStudia online
Pedagogika - Doradztwo Zawodowe i Personalne
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika - Pedagogika psychomotoryczna,Andragogika z elementami pedagogiki pracy
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną
Pedagogika - Profilaktyka społeczna z prewencją kryminalną
Pedagogika - Psychopedagogika
Pedagogika - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - Biznes Międzynarodowy
Stosunki międzynarodowe - Dyplomacja i stosunki polityczne
Stosunki międzynarodowe - Handel Zagraniczny
Stosunki międzynarodowe - Media i komunikowanie międzynarodowe. Media we współczesnym świecie
Stosunki międzynarodowe - Nowe centra współczesnego świata
Stosunki międzynarodowe - Polityka euroregionalna
Stosunki międzynarodowe - Polityka regionalna
ZarządzanieStudia online
Zarządzanie - Administracja i Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie - Business Management (Master + Magister)
Zarządzanie - Dziennikarstwo, PR i Komunikacja Społeczna
Zarządzanie - E-biznes i Marketing
Zarządzanie - Logistyka w zarządzaniu
Zarządzanie - Psychologia biznesu
Zarządzanie - Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
Zarządzanie - Zarządzanie Organizacjami
Zarządzanie - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie - Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Zdrowie Publiczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia
Psychologia - Psychologii biznesu i doradztwa zawodowego
Psychologia - Psychologii zdrowia i klinicznej
Psychologia Biznesu

Studia doktoranckiewięcej »
Zarządzanie Studia w języku angielskim
Informatyka
Zarządzanie

MBAwięcej »
MBA + Master Studia w języku angielskim

Podwójny dyplomwięcej »
Clark University Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie funduszami oraz zarządzanie projektami Unii Europejskiej
Agile Commerce
Agrologistyka
Akademia Bezpieczeństwa Sieci Komputerowych
Akademia Biznesu Rodzinnego
Akademia Cisco CCNA
Akademia Cisco CCNP
Akademia Linux Cloud
Akademia Menedżera Sprzedaży
Akademia Microsoft Private Cloud
Akademia zdrowego stylu życia
Analityk finansowy ryzyka kredytowego
Andragogika - edukacja dorosłych z elementami e-learningu i coachingu
Aplikacje multimedialne i ich zastosowanie
Badania ilościowe i jakościowe w biznesie
Badanie lokalnych rynków pracy
Bankowość usługowa
BIM - Modelowanie cyfrowe i zarządzanie cyklem życia budynków
Coaching narzędziowy i warsztat pracy coacha
Coaching w zarządzaniu i biznesie
Doradztwo zawodowe i polityka personalna
Efektywne komunikowanie w organizacji
Grafika komputerowa i aplikacje multimedialne
Infologistyka - Info-logistics
Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej
Komunikacja i Języki Obce w Technologii Informacyjnej (Foreign Language Communication In Information Technology) - FUJITSU SAN ACADEMY
Logopedia
Menedżer strumienia wartości
Menedżer w ochronie zdrowia
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Nowoczesne techniki programowania współbieżnego i transakcyjnego
Ochrona informacji niejawnych
Odnawialne źródła energii
Oligofreonopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną
Organizacja pomocy społecznej
Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Pedagogika szkolna z profilaktyką agresji, przemocy i uzależnień
Prawo medyczne w ochronie zdrowia
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Profesjonalny Menedżer Biznesu - IntroMBA po polsku
Profesjonalny/a Asystent /ka Zarządu
Professional Business Communication
Projektowanie i implikacja dziedzinowych języków programowania
Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Kurs
Przygotowania obronne w administracji
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość z elementami analizy finansowej
Ratownictwo i komunikacja społeczna
Socjoterapia
Specjalista z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i medycznych środków pomocniczych
Spółdzielczość w aspekcie prawnym i ekonomicznym
Trener Biznesu
Wizerunek i etykieta w biznesie
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Zamówienia publiczne
Zarządzanie BHP
Zarządzanie działem HR
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie placówką oświatową
Zarządzanie projektami - Certyfikowany Kierownik Projektu
Zarządzanie zespołami międzynarodowymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Studenckich

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Fotograficzne
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Dziennikarskie
Koło Naukowe Finansów i Bankowości
Koło Naukowe Fizjoterapeutów
Koło Naukowe Grafików-Programistów
Koło Naukowe Katedry Anglistyki
Koło Naukowe Logistyki
Koło Naukowe Marketingu
Koło Naukowe Programistów
Koło Naukowe Przedsiębiorczości Rodzinnej
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
Koło Retoryki Toastmasters
Koło Żeglarskie

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Clark UniversityŁódź
Polska Akademia OtwartaŁódź
Społeczna Akademia Nauk - KrakówKraków
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Społeczna Akademia Nauk Filia w WarszawieWarszawa
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BełchatowieBełchatów
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BrodnicyBrodnica
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w GarwolinieGarwolin
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KołobrzeguKołobrzeg
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w LondynieLondyn
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Ostrowie WielkopolskimOstrów Wielkopolski
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w RadomskuRadomsko
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Skarżysku KamiennejSkarżysko-Kamienna
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SzczecinkuSzczecinek
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w ŚwidnicyŚwidnica
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej WoliZduńska Wola

Strona www uczelni: www.lodz.san.edu.pl/

Mapa

Wybrany film z YouTube

Społeczna Akademia Nauk
Społeczna Akademia Nauk jest jedną z największych Uczelni w Polsce. Oferuje różnorodne studia pierwszego i drugiego stopnia, proponuje studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia przez internet oraz studia po angielsku. Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Dlatego w porozumieniu z pracodawcami i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz kandydatów na studia, stale rozwija swoją ofertę edukacyjną oraz udoskonala jakość kształcenia. Sukcesywnie zdobywa także prestiżowe uprawnienia akademickie.

Społeczna Akademia Nauk prowadzi studia licencjackie i magisterskie, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie, Uczelnia oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier.

Atutem Społecznej Akademii Nauk jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą - równolegle do studiów polskich - uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki zagranicę.

Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

Dla Społecznej Akademii Nauk bardzo istotne jest także utrzymanie i doskonalenie odpowiedniej marki poprzez nieustanne dbanie o jakość i standardy kształcenia oraz badania naukowe i współpracę z przedsiębiorstwami. Dzięki temu Uczelnia może utrzymać i rozwijać szeroką ofertę edukacyjną, co pozwala w konfrontacji z konkurencją przygotować bardzo dobrze wykształconych absolwentów, którzy staną się pożądanymi pracownikami na bardzo konkurencyjnym polskim, europejskim i światowym rynku pracy.

Kluczową kwestią w kontekście zmieniającego się rynku uczelni niepublicznych w Polsce jest zdobywanie przez nie uprawnień akademickich. Kryteria przyznawania tego zaszczytnego tytułu to m.in. uprawnienia do nadawania stopni naukowych w sześciu dyscyplinach. Społeczna Akademia Nauk, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce uzyskała dotychczas prawa doktoryzowania w aż trzech dyscyplinach naukowych i dąży do otrzymania kolejnych uprawnień, by awansować do chlubnego grona uczelni, które mają status Uniwersytetu.

Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanne dbanie o jakość kształcenia.