Prezentacja uczelni
Facebook
Warszawa, Polska

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepaństwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja - Administracja Publiczna
Administracja - Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja dla bezpieczeństwa
Pedagogika - Pedagogika Dramy i Teatru
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika - Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych
Pedagogika - Wychowanie przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Praca socjalna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Pedagogika - Coaching
Pedagogika - Edukacja dla bezpieczeństwa
Pedagogika - Logopedia
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika - Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych
Pedagogika - Wychowanie przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Studia doktoranckiewięcej »
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Asystent rodziny
Neurologopedia
Oligofrenopedagogika
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Pedagogika Resocjalizacyjna - Twórcza Resocjalizacja
Profilowanie Sprawców Przestępstw
Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela
Terapia pedagogiczna i socjoterapia
Twórcza Rewalidacja

Kursy, szkoleniawięcej »
Kurs - Asystent Rodziny
Kurs specjalistyczny: bezpieczeństwo pracy kuratora sądowego
Kurs umiejętności trenerskich
Mediacje i negocjacje
Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Nauk Społecznych

Strona www uczelni: pedagogium.pl

Mapa

Facebook

Misja
Misją Uczelni - Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie jest profesjonalne kształcenie specjalistów w zakresie pracy profilaktycznej, resocjalizacyjnej, przedszkolnej, socjalnej, w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz wdrażanie w życie naukowe, edukacyjne i społeczne naszego kraju idei twórczej resocjalizacji.

pedagogium.jpg

Polega ona na metodycznym rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjałów oraz talentów tkwiących w osobach nieprzystosowanych społecznie, osobach wykluczanych społecznie i kulturowo, oraz innych jednostkach nie potrafiących samodzielnie rozwiązywać swoich problemów egzystencjalnych, w celu stymulowania ich przemiany tożsamościowej, umożliwiającej im adekwatne społecznie funkcjonowanie.


Pedagogium jest jedyną w Polsce szkołą wyższą samodzielnie zajmującą się powyższą problematyką. Żadna uczelnia nie wdraża w życie dydaktyczne, naukowe, oraz do praktyki pedagogicznej wspomnianej na wstępie koncepcji twórczej resocjalizacji. Uczelnia ściśle współdziała z powołaną przez nią Fundacją Pedagogiumktóra na co dzień prowadzi aktywną działalność edukacyjną, profilaktyczną i kulturalną.


logo_1.jpg