Prezentacja uczelni
Facebook
Warszawa, Polska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Global Business, Finance and GovernanceStudia w języku angielskim
Global Business, Finance and Governance - Global development and governanceStudia w języku angielskim
Global Business, Finance and Governance - International businessStudia w języku angielskim
Global Business, Finance and Governance - International financeStudia w języku angielskim
International EconomicsStudia w języku angielskim
International Economics - Economics of Central and Eastern EuropeStudia w języku angielskim
International Economics - International Business ManagementStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Management - EntrepreneurshipStudia w języku angielskim
Management - Project ManagementStudia w języku angielskim
Quantitative Methods in Economics and Information SystemsStudia w języku angielskim
Quantitative Methods in Economics and Information Systems - Decision AnalysisStudia w języku angielskim
Quantitative Methods in Economics and Information Systems - EconometricsStudia w języku angielskim
Ekonomia
Ekonomia - analizy makroekonomiczne
Ekonomia - Analizy mikroekonomiczne
Europeistyka
Europeistyka - europejskie media i komunikowanie
Europeistyka - gospodarka i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Europeistyka - społeczeństwo i polityka współczesnej Europy
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Bankowość
Finanse i Rachunkowość - Finanse przedsiębiorstwa
Finanse i rachunkowość - międzynarodowe rynki finansowe
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość
Finanse i rachunkowość - ubezpieczenia
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka przestrzenna - gospodarka samorządowa
Gospodarka przestrzenna - gospodarowanie przestrzenią
Metody ilościowe w Ekonomii i Systemy informacyjne
Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne - Ekonometria, Informatyka Gospodarcza
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne - ekonomia matematyczna
Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne - Metody Analizy Decyzji​
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Economics of Central and Eastern Europe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
Polityka Społeczna
Polityka społeczna - lokalna polityka społeczna
Polityka społeczna - systemy zabezpieczenia społecznego
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - bezpieczeństwo europejskie
Stosunki międzynarodowe - dyplomacja i polityka międzynarodowa
Stosunki Międzynarodowe - Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie
Zarządzanie - gospodarka nieruchomościami
Zarządzanie - Marketing
Zarządzanie - Przedsiębiorczość

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Advanced Analytics - Big DataStudia w języku angielskim
Finance and Accounting with ACCA qualificationStudia w języku angielskim
Global Business, Finance and GovernanceStudia w języku angielskim
Global Business, Finance And Governance - Globar Development and GovernanceStudia w języku angielskim
Global Business, Finance and Governance - International financeStudia w języku angielskim
Global Business, Finance And Governance - International Venture Management​Studia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
International Business - Business in Central and Eastern EuropeStudia w języku angielskim
International Business - International Business ManagementStudia w języku angielskim
International Tourism, Hotel Industry and Leisure ServicesStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja gospodarcza
Administracja - Administracja samorządowa
Administracja - administracja skarbowo-celna
Analiza danych - Big Data
Badania i analizy społeczne
E-biznes
E-biznes - marketing internetowy
E-biznes - zarządzanie firmą w e-biznesie
E-biznes - zarządzanie informacją i technologią informacyjną​
Ekonomia
Ekonomia - analizy makroekonomiczne
Ekonomia - Analizy mikroekonomiczne
Ekonomia - ekonomia teoretyczna
Ekonomiczna Analiza Prawa
Ekonomiczna Analiza Prawa - ekonomiczna analiza regulacji​
Europeistyka
Europeistyka - europejskie media i komunikowanie
Europeistyka - mechanizmy decyzyjne w Unii Europejskiej
Europeistyka - społeczeństwo i polityka współczesnej Europy
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Bankowość
Finanse i Rachunkowość - Finanse przedsiębiorstwa
Finanse i rachunkowość - międzynarodowe rynki finansowe
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość
Finanse i rachunkowość - ubezpieczenia
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka przestrzenna - gospodarka publiczna
Gospodarka przestrzenna - gospodarka regionalna
Metody ilościowe w Ekonomii i Systemy informacyjne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne - analizy statystyczne i data mining
Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne - Badania Marketingowe i Analizy Rynku,
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne - ekonometria
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne - ekonomia matematyczna
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne - informatyka gospodarcza
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne - procedury analizy decyzji
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne - statystyka stosowana
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne - systemy informatyczne w zarządzaniu
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Innovation and Competitiveness in the World Economy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym,
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Unia Europejska jako partner globalny
Polityka Społeczna
Polityka społeczna - socjologia ekonomiczna
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Bliski Wschód
Stosunki międzynarodowe - Europa Środkowa i Wschodnia
Stosunki międzynarodowe - Finanse międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Zachodnia Hemisfera
Turystyka Międzynarodowa, Hotelarstwo i usługi czasu wolnego
Zarządzanie
Zarządzanie - biznes turystyczny
Zarządzanie - gospodarka nieruchomościami
Zarządzanie - Marketing
Zarządzanie - Zarządzanie projektami
Zarządzanie - Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie - zarządzanie w transporcie i logistyce
Zarządzanie - zarządzanie wartością firmy
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia doktoranckiewięcej »
Management and Economics Studia w języku angielskim
Ekonomia
Ekonomia we współpracy z GUS
Finanse
Nauki o zarządzaniu
Polsko-Francuskie Europejskie Studia Doktoranckie
Struktury społeczno-gospodarcze w warunkach Unii Europejskiej
Ubezpieczenia

MBAwięcej »
MBA Studia w języku angielskim
Executive MBA

Podwójny dyplomwięcej »
University of Quebec at Montreal, Canada Studia w języku angielskim
Université de Cergy Pontoise, France Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie
Administrowanie funduszami unijnymi
Akademia analityka – analizy statystyczne i data mining w biznesie​
Akademia energetyki
Akademia lobbingu
Akademia spółek
Akademia ubezpieczeń – ubezpieczenia gospodarcze dla przedsiębiorstw
Alternatywne źródła kapitału na rozwój
Analityk biznesowy – profesjonalista na styku IT i biznesu
Analityka bankowa
Analiza marketingowa
Analizy społeczno-gospodarcze
Analizy statystyczne i data mining w biznesie
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Audyt, kontrola zarządcza i rachunkowość
Badania i analizy strategiczne
Bankowość
Bankowość inwestycyjna
Biznes na rynkach wschodzących Azji, Afryki i Ameryki Południowej
Business intelligence
Ceny transferowe
Cloud computing w biznesie
Coaching
Controlling finansowy
Doradztwo finansowe
Efektywne zarządzanie IT
Ekonomia innowacji
Ewaluacja, zarządzanie i kontrola funduszy UE – poziom zaawansowany
Funkcjonowanie rynku energii
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Handel energią na rynku europejskim
Handel zagraniczny
HR Biznes Partner
Informatyczne systemy zarządzania​​
Infrastruktura drogowa
Inwestycje alternatywne
Inwestycje i projekty rozwojowe firmy
Inżynieria danych – big data
Kierowanie rozwojem i coaching
Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w firmie
Kondycja finansowa przedsiębiorstwa
Lean w usługach
Liderzy zarządzania
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Marketing i strategie marketingowe
Marketing internetowy
Marketing sportu
Marketing-logistyka
Menedżer jakości
Menedżer kultury
Menedżer marketingu
Menedżer motoryzacji
Menedżer samorządu terytorialnego
Menedżer turystyki i hotelarstwa
Menedżer turystyki zdrowotnej
Menedżer zakupów
Menedżerskie
Menedżerskie – Przywództwo 2.0
Menedżerskie dla deweloperów
Menedżerskie oparte na strukturze MBA
Menedżersko-finansowe
Metody ilościowe
Metody wyceny spółki kapitałowej
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
Międzynarodowe strategie podatkowe
Nadzór bankowy w Polsce i UE
Nowoczesna praktyka zarządzania
Nowoczesna promocja
Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Podatki
Podstawy prawno-ekonomiczne
Podyplomowe studia dla edukatorów zdrowia
Pomoc publiczna
PR i komunikacja w firmach
Prawo i ekonomia konkurencji
Prawo i ekonomia rynku kapitałowego
Prawo i finanse dla menedżerów
Procedury obsługi środków europejskich
Profesjonalne inwestowanie
Projekty inwestycyjno-innowacyjne
Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego
Przywództwo w innowacjach
Public Relations
Rachunkowość
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość zarządcza i controlling
Reklama
Relacje inwestorskie
Restrukturyzacja i naprawa przedsiębiorstw
Rewitalizacja miast
Rynek dóbr i marek luksusowych
Rynek kolejowy w Polsce i UE
Służba zagraniczna
Start-up w biznesie
Stosunki azjatycko-europejskie
Studia menedżerskie w Białymstoku
Technologii mobilnych w biznesie
Transport i spedycja
Transport lotniczy
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia gospodarcze
Windykacja należności
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bankiem
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie biznesem medycznym
Zarządzanie finansami organizacji w okresie zmian (fuzje i przejęcia, reorientacja strategiczna, reorganizacja)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Zarządzanie funduszami UE 2014–2020
Zarządzanie gospodarką odpadami
Zarządzanie i kontrola funduszy UE
Zarządzanie i marketing
Zarządzanie i rachunkowość
Zarządzanie marką
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie produktami i usługami
Zarządzanie produktem
Zarządzanie projektami – project management
Zarządzanie przestrzenią kosmiczną
Zarządzanie relacjami klient-bank
Zarządzanie reputacją firmy
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie sprzedażą i wartością klienta
Zarządzanie transferem technologii
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie wartością firmy
Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem standardów europejskich
Zarządzanie zasobami pracy
Zasoby ludzkie w organizacji

Kursy, szkoleniawięcej »
Kurs przygotowawczy z wiedzy o gospodarce
Kurs przygotowujący do egzaminu LCCI German for Business
Kursy językowe (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, chińskiego, szwedzkiego, niderlandzkiego, norweskiego)
Kursy przygotowujące do egzaminu LCCI

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Akademia Młodego Ekonomisty
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Biura Karierwięcej »
Dział Współpracy z Otoczeniem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Organizacje studenckiewięcej »
AIESEC Warszawa SGH​
Akademicki Klub Turystyczny "Oeconomicus"​
CEMS Club Warszawa​
Chór Szkoły Głównej Handlowej​
Erasmus Student Network - Warsaw School of Economics​
Europejskie Forum Studentów AEGEE​
Klub Debat SGH​ ​
Klub GoodWill​ ​
Klub Inwestora​
Klub Narodowy SGH​
Klub SGH IB League​
Klub Turystyczny Ekonomistów "TRAMP"​
Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Szkoły Głównej Handlowej​ ​
Koło Naukowe Analiz Ekonomicznych​
Koło Naukowe Badań nad Konkurencyjnością​
Koło Naukowe Bankowości​
Koło Naukowe Biznesu​ ​
Koło Naukowe Business Analytics​
Koło Naukowe Coachingu​
Koło Naukowe Cooperation franco - polonaise​ ​
Koło Naukowe Doradztwa Podatkowego​ ​
Koło Naukowe Ekonometrii​ ​
Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa​ ​
Koło Naukowe Ekonomii​ ​
Koło Naukowe Energetyki
Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych​ ​
Koło Naukowe Finansów Publicznych​
Koło Naukowe Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych​
Koło Naukowe Gospodarek Krajów Niemieckojęzycznych "Wirtschaft"​ ​
Koło Naukowe Gospodarki i Kultury Japońskiej​
Koło Naukowe Historii Gospodarczej i Społecznej​ ​
Koło Naukowe Informatyki​ ​
Koło Naukowe International Students` Business Society​ ​
Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości​
Koło Naukowe J&M Global Management​
Koło Naukowe Konsultingu​
Koło Naukowe Marketingu​
Koło Naukowe Matematyki Stosowanej​
Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych​ ​
Koło Naukowe Motoryzacji​
Koło Naukowe Negocjator ​ ​
Koło Naukowe Polityki Gospodarczej​ ​
Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych​
Koło Naukowe Public Relations i Social Media (Student`s Public Relations and Social Media Association)​
Koło Naukowe Rachunkowości​
Koło Naukowe Rozwoju Osobistego ​
Koło Naukowe ShARE SGH​
Koło Naukowe Spraw Zagranicznych​
Koło Naukowe Statystyki i Demografii​
Koło Naukowe Stosunków ze Wschodem​
Koło Naukowe Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem​
Koło Naukowe Współpracy Europejskiej ​
Koło Naukowe Wyceny Przedsiębiorstwa​
Koło Naukowe Wywiadu Gospodarczego​
Koło Naukowe Zarządzania Logistycznego​
Koło Naukowe Zarządzania Modą (Fashion Management Club)​
Koło Naukowe Zarządzania Projektami​
Koło Naukowe Zarządzania w Sporcie​
Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju – OIKOS​
Koło Terenowe Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego "Soli Deo" przy SGH​
Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej​ ​
Rada Uczelniana Zrzeszenie Studentów Polskich Szkoły Głównej Handlowej​
Stowarzyszenie Akademickie MagPress​
Stowarzyszenie Jeździeckie "Szarża"​ ​
Studencki Klub Networkingowy NetClub SGH​ ​
Taniec Amatorski - niezależna grupa okołotaneczna SGH - TANGO SGH​
Teatr Scena Główna Handlowa​
Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej​
Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej​

Akademikiwięcej »
Dom Studenta NR 1 "SABINKI"
DOM Studenta NR 3 "GROSIK"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Kolegium Gospodarki Światowej
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Kolegium Zarządzania i FinansówSzkoła Główna Handlowa w Warszawie, założona w 1906 roku, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Co roku mury uczelni opuszcza ponad 2 000 nowych absolwentów. Statystycznie co trzeci ekonomista w Polsce w XX w. był absolwentem naszej Uczelni.

Strona www uczelni: www.sgh.waw.pl/

Mapa

Facebook

Uczelnia


Najstarsza i najbardziej prestiżowa uczelnia ekonomiczna w Polsce – jej historia sięga 1906 r. SGH oferuje kształcenie dostosowane do wymagań rynku pracy – studia pod okiem najlepszych naukowców i specjalistów wszystkich dziedzin powiązanych z ekonomią, w międzynarodowym otoczeniu, z dużą dawką praktyki dzięki współpracy z firmami i instytucjami publicznymi. 

Uczelnia zdobyła renomę także za granicą; jako jedyna w Polsce należy do stowarzyszenia CEMS – Global Alliance in Management Education. Absolwenci SGH znajdują pracę m.in. w bankach, instytucjach finansowych, firmach doradczych i koncernach międzynarodowych, a według wyników badań wynagrodzeń zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich uczelni w Polsce.

SGH wyróżnia swoboda, z jaką studenci tworzą ścieżkę studiów. Każdy student decyduje nie tylko o kierunku studiów, ale też sam wybiera przedmioty i wykładowców z obszernej puli zaproponowanej przez uczelnię. Wieloletnia współpraca SGH z zagranicznymi uniwersytetami owocuje ogromną ofertą wyjazdów dla studentów, a także liczną grupą obcokrajowców studiujących w naszej uczelni.

Pożyczka na studia