Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
poziom studiów
UŚ:

Wydział Filologiczny (Katowice, Sosnowiec) - logoWydział Filologiczny (Katowice, Sosnowiec)

Pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
tel. (32) 2009 263

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 3640 828
Początki Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Śląskim sięgają roku 1973, kiedy powstał Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia, mające na celu dopasowanie organizacji Wydziału do potrzeb życia społecznego i posiadanego potencjału intelektualnego.

Obecnie Wydział Filologiczny obejmuje kilka instytutów i katedr (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej; Instytut Języka Polskiego; Katedra Dydaktyki Języka Polskiego; Instytut Nauk o Kulturze; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej; Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Literatury Porównawczej; Instytut Języka Angielskiego; Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej; Instytut Filologii Romańskiej; Instytut Filologii Germańskiej; Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej; Instytut Filologii Słowiańskiej). Filologie obce mają swoją siedzibę w Sosnowcu, natomiast polonistyka, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, filologia klasyczna i komparatystyka - w Katowicach. Wydział posiada prawo do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz doktora w zakresie bibliologii.
UczelniaUniwersytet Śląski w Katowicach
logo_WSZOP___podpis_140.gif
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
5 kierunków studiów:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Zarządzanie
Kulturoznawstwo
Filologia angielska i rosyjska
Atrakcyjne specjalności m.in.: BHP, bezpieczeństwo i porządek publiczny, reklama i PR.

Więcej: www.wszop.edu.pl

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jest pierwszą w regionie, niepubliczną wyższą uczelnią, która kształci inżynierów na kierunku Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Wzornictwo - Projektowanie mody, Gospodarka Przestrzenna  oraz Architektura Wnętrz.
logo_us_140.gif
Uniwersytet Śląski w Katowicach:
46 kierunków, ponad 130 specjalności;
12 Wydziałów oraz Jednostki Ogólnouczelniane;
●  blisko 40 tys. studentów i doktorantów z kraju i zagranicy;
ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej;
Więcej: www.us.edu.pl