Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Uczelnie

» Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze
państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
poziom studiów
UŚ:

Wydział Filologiczny (Katowice, Sosnowiec) - logoWydział Filologiczny (Katowice, Sosnowiec)

Pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
tel. (32) 2009 263

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 3640 828
Początki Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Śląskim sięgają roku 1973, kiedy powstał Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia, mające na celu dopasowanie organizacji Wydziału do potrzeb życia społecznego i posiadanego potencjału intelektualnego.

Obecnie Wydział Filologiczny obejmuje kilka instytutów i katedr (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej; Instytut Języka Polskiego; Katedra Dydaktyki Języka Polskiego; Instytut Nauk o Kulturze; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej; Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Literatury Porównawczej; Instytut Języka Angielskiego; Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej; Instytut Filologii Romańskiej; Instytut Filologii Germańskiej; Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej; Instytut Filologii Słowiańskiej). Filologie obce mają swoją siedzibę w Sosnowcu, natomiast polonistyka, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, filologia klasyczna i komparatystyka - w Katowicach. Wydział posiada prawo do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz doktora w zakresie bibliologii.
UczelniaUniwersytet Śląski w Katowicach
logo_140.gif
Politechnika Śląska

w Gliwicach, a także w Katowicach, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej, Rybniku i Tychach
zaprasza na studia:
• inżynierskie
• licencjackie
• magisterskie
• doktoranckie
• podyplomowe.
Wybierz spośród 49 kierunków oferowanych przez 15 wydziałów największej uczelni technicznej w regionie i przekonaj się, że Politechnika Śląska to idealne miejsce na studia.
www.rekrutacja.polsl.pl

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jest pierwszą w regionie, niepubliczną wyższą uczelnią, która kształci inżynierów na kierunku Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Wzornictwo - Projektowanie mody, Gospodarka Przestrzenna  oraz Architektura Wnętrz.
logo_WSZOP___podpis_140.gif
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
5 kierunków studiów:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Zarządzanie
Kulturoznawstwo
Filologia
Atrakcyjne specjalności m.in.: BHP, bezpieczeństwo i porządek publiczny, reklama i PR.

Więcej: www.wszop.edu.pl
logo_us_140.gif
Uniwersytet Śląski w Katowicach:
46 kierunków, ponad 130 specjalności;
12 Wydziałów oraz Jednostki Ogólnouczelniane;
●  blisko 40 tys. studentów i doktorantów z kraju i zagranicy;
ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej;
Więcej: www.us.edu.pl

Studia - artykuł najczęściej czytany
W sieci pojawiła się nowa możliwość szukania kierunków i uczelni. Na podstawie zaznaczonych przedmiotów z matury można odnaleźć odpowiednie kierunki studiów. Kryteria przyjęć dość znacznie różnią się w rekrutacji na poszczególne uczelnie, więc ich ujednolicenie bardzo się przyda.
Badanie efektów programu Erasmus potwierdza, że unijny program wymiany studentów zwiększa możliwości zatrudnienia i mobilność zawodową
48 programów prowadzonych przez 39 uczelni otrzymało dofinansowanie w rządowym Programie Rozwoju Kompetencji. Za przyznane w sumie 50 mln zł uczelnie wzmocnią kompetencje zawodowe studentów np. zwiększając liczbę staży, ucząc zarządzania czasem czy negocjacji.
Startuje rządowy Program Rozwoju Kompetencji. Studenci będą się uczyć m.in. przedsiębiorczości, zarządzania czasem, efektywnej komunikacji i skutecznego rozwiązywania problemów. Do 2020 roku na kształcenie takich kompetencji na studiach rząd przeznaczy ponad miliard złotych.