Prezentacja uczelni
Facebook
Łódź, Polska

Uniwersytet Łódzki

Typ uczelni: uniwersytety
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Asian StudiesStudia w języku angielskim
Business ManagementStudia w języku angielskim
ClimatologyStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
GeographyStudia w języku angielskim
Intercultural CommunicationStudia w języku angielskim
International MarketingStudia w języku angielskim
Management and FinanceStudia w języku angielskim
NanotechnologyStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka Biznesu
Analityka Chemiczna
Analityka Gospodarcza
Analityka Społeczna
Archeologia
Bankowość i finanse cyfrowe
Bankowość i Finanse Cyfrowe - Bankowość 3.0
Bankowość i Finanse Cyfrowe - IT w finansach
Biologia
Biologia - Nauczycielska
Biomonitoring
Biotechnologia
Chemia
Chemia - Chemia w nauce i gospodarce
Chemia Kosmetyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką
Dziennikarstwo międzynarodowe
Ekonomia
Ekonomia Ekobiznes
Ekonomia miasta zrównoważonego
Etnologia
Europeistyka
Filmoznawstwo
Filologia angielska
Filologia Angielska - Anglistyczna
Filologia Angielska - Filologia Angielska z drugim językiem obcym
Filologia Angielska - Wiedza o kulturze
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia Hiszpańska - Językoznawcza
Filologia Hiszpańska - Literaturoznawcza
Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie
Filologia polska
Filologia Romańska
Filologia Romańska - Filologia romańska z drugim językiem obcym
Filologia Romańska - Filologia romańska z drugim językiem romańskim
Filologia rosyjska
Filologia Słowiańska
Filologia Słowiańska - Filologia słowiańska z drugim językiem obcym
Filologia Słowiańska - Turystyczna
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i inwestycje
Finanse i rachunkowość
Finanse międzynarodowe
Fizyka
Geografia
Geoinformacja
Geomonitoring
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Przestrzenna - Inwestycje i Nieruchomości
Gospodarka Przestrzenna - Kapitał ludzki w regionie
Gospodarka Przestrzenna - Regionalne analizy ekonomiczne
Gospodarka Przestrzenna - Samorząd terytorialny
Gospodarka Przestrzenna - Zarządzanie miastem i regionem
Grupa Kierunków Finanse i Rachunkowość
Grupa Kierunków Zarządzanie
Historia
Historia Sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja w Środowisku Cyfrowym
Informacja w Środowisku Cyfrowym - Wirtualne instytucje książki
Informacja w Środowisku Cyfrowym - Zarządzanie informacją
Informatyka
Informatyka i Ekonometria
Inwestycje i Nieruchomości
Kulturoznawstwo
Lingwistyka dla Biznesu
Logistyka
Logopedia z Audiologią
Marketing
Matematyka
Matematyka - Matematyka finansowa
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Studia Kulturowe
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
Mikrobiologia
Niemcoznawstwo
Nowe media i kultura cyfrowa
Ochrona Środowiska
Okcydentalistyka
Pedagogika
Politologia
Polityka Społeczna
Praca socjalna
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Rachunkowość
Regionalistyka Kulturowa
Religioznawstwo
Rynek Finansowy
Rynek Finansowy - Analityka finansowa
Rynek Finansowy - Doradztwo inwestycyjne
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia Polsko-Niemieckie
Studia Regionalne
Turystyka i Rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Analiza Danych
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Przestrzenna - Inwestycje i Nieruchomości
Gospodarka Przestrzenna - Kapitał ludzki w regionie
Gospodarka Przestrzenna - Regionalne analizy ekonomiczne
Gospodarka Przestrzenna - Samorząd terytorialny
Gospodarka Przestrzenna - Zarządzanie miastem i regionem
Informatyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AdministrationStudia w języku angielskim
American Studies and Mass MediaStudia w języku angielskim
Business ManagementStudia w języku angielskim
Economics and International BusinessStudia w języku angielskim
GeographyStudia w języku angielskim
Intercultural CommunicationStudia w języku angielskim
International Gender StudiesStudia w języku angielskim
International MarketingStudia w języku angielskim
Landscape EconomyStudia w języku angielskim
Political ManagementStudia w języku angielskim
Cultura-Sociedad-PoliticaStudia w języku hiszpańskim
Administracja
Analityka Chemiczna
Analityka Gospodarcza
Analityka Społeczna
Archeologia
Biologia
Biotechnologia
Biotechnologia - Biotechnologia medyczna
Biotechnologia - Biotechnologia mikrobiologiczna
Biotechnologia - Biotechnologia roślinna
Chemia
Chemia - Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
Chemia - Chemia w nauce i gospodarce
Chemia Kosmetyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Ekonomia Ekobiznes
Etnologia
Europeistyka
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia Hiszpańska - Językoznawcza
Filologia Hiszpańska - Literaturoznawcza
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia Romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Fizyka - Fizyka medyczna
Fizyka - Nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki
Genetyka
Geografia
Geoinformacja
Gospodarka Przestrzenna
Historia
Historia Sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka - Informatyka Stosowana
Informatyka i Ekonometria
International Gender Studies
Inwestycje i Nieruchomości
Kulturoznawstwo
Logistyka
Logopedia
Matematyka
Matematyka - Matematyka ogólna
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Studia Kulturowe
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
Mikrobiologia
Nauczanie Chemii
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Politologia
Polityka Społeczna
Praca socjalna
Prawo Medyczne
Prawo ochrony danych osobowych
Prawo Podatkowe i Rachunkowość
Prawo Zatrudnienia - Kadry i Płace
Religioznawstwo
Rewitalizacja miast
Rynek Finansowy
Rynek Finansowy - Doradztwo inwestycyjne
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i Rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie - Marketing
Zarządzanie - Zarządzanie Biznesem
Zarządzanie - Zarządzanie publiczne
Zarządzanie - Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Uprawlienije w PolitikieStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »
Chemia
Ekologia i Ochrona Środowiska
Ekonomia
Fizyka
Genetyka Molekularna, Cytogenetyka i Biofizyka Medyczna
Geografia
Informatyka
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo i Kulturoznawstwo
Mikrobiologia, Biotechnologia i Biologia Eksperymentalna
Nauki biochemiczno-biofizyczne
Nauki Humanistyczne
Prawo
Socjologia
Zarządzanie

MBAwięcej »
Polsko-Amerykański Program Studiów Executive MBA Studia w języku angielskim
Formation Franco-Polonaise De Gestion MBA Studia w języku francuskim
Polsko-Francuski program studiów w zakresie zarządzania MBA

Podwójny dyplomwięcej »
Université Jean Moulin Lyon 3, Francja, Lyon Studia w języku angielskim
Uniwersytet w Ratyzbonie, Niemcy, Ratyzbona Studia w języku angielskim
Universités de Tours, Francja, Tours Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
International Hotel Management Studia w języku angielskim
International Marketing Management Studia w języku angielskim
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
Akademia Business Intelligence
Akademia Technologii Sieciowych
Akademia trenera biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych
Akademia ubezpieczeń majątkowych
Analityka finansowa w przedsiębiorstwie
Analiza Danych i Data Mining
Asystent rodziny
Audyt i kontrola wewnętrzna
Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce
Audyt wewnętrzny, rachunkowość i kontrola zarządcza
Bankowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi
Biologia
Biologia sądowa
Biomonitoring wód powierzchniowych w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej
Biznesowe studia azjatyckie
Broker informacji
Certyfikowany kierownik projektu
Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie
Coaching i mentoring organizacyjny
Coaching w życiu i biznesie
Coaching zrównoważonego stylu życia
Corporate Wellness i holistyczne przywództwo
Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej
Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą
Doradztwo na rynku nieruchomości
Dziennikarstwo sportowe i marketing sportu
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edytorstwo tekstów literackich
Ekonomia społeczna
Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej
Ekonomiczno-prawne podstawy małego i średniego biznesu
Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczycieli
Europejskie studia problematyki przestępczości
Filologia polska
Filologia polska (dla polonistów)
Finanse i ekonomia
Finanse i strategie spółek
Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski - studia II stopnia
Gender Studies
Gender Studies - polityka równych szans w procesie kształcenia
Geoinformacja - systemy informacji geograficznej w praktyce
Gerontologia społeczna
Grafika komputerowa Adobe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka w biznesie
Informatyzacja administracji publicznej i sądów
Innowacje w marketingu i finansach międzynarodowych
Innowacyjne przywództwo - doskonalenie kompetencji liderów
Interdyscyplinarne Studia Antropologiczne (ISA)
Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych
Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej
Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
Kadry i płace
Kognitywistyczne zagadnienia umysłu i procesów myślowych
Komercjalizacja nauki i technologii
Komunikacja międzykulturowa w cyfrowym świecie
Komunikacja w biznesie
Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego
Kontrola Zarządcza w Administracji Publicznej
Kształtowanie wizerunku publicznego
Liderzy w środowisku lokalnym. Psychospołeczne i systemowe podstawy działania.
Logopedia medialna z logopedią ogólną
Logopedia z emisją głosu
Marketing międzynarodowy
Marketingowe zarządzanie firmą
Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro
Menadżer sportu
Menedżerowie organizacji pozarządowych
Metody statystyczne w medycynie, technice i finansach
Metody statystycznej analizy danych społeczno-ekonomicznych
Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy
Metody wspierania rozwoju kompetencji społecznych. Coaching, mentoring i konsulting personalny
MPA Master of Public Administration
Nauczanie fizyki i matematyki
Nauczanie historii
Nauczanie języka polskiego jako obcego / drugiego
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Neurologopedia
Nowe media w animacji kultury
Nowoczesne usługi turystyczne
Nowoczesne usługi turystyczne - studia podyplomowe dla nauczycieli
Nowy model postępowania karnego
Obsługa językowa instytucji UE
Ocena potencjału rynkowego prac badawczych
Ochrona danych osobowych
Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnych
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Organizacja pomocy społecznej
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
Polityka i administracja podatkowa
Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery
Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Prawa człowieka – konteksty społeczno – kulturowe i polityczne
Prawna obsługa przedsiębiorców
Prawnokarna ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
Prawo egzekucji sądowej
Prawo finansowe i gospodarcze
Prawo karne skarbowe
Prawo karne skarbowe i gospodarcze
Prawo konstytucyjne dla sędziów
Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne
Prawo podatkowe
Prawo podatkowe e-learning
Prawo podatkowe II stopnia
Prawo pracy
Prawo rynku pracy, specjalnosci: Pośrednictwo pracy; Doradztwo zawodowe
Prawo samorządu terytorialnego
Prawo spółek
Prawo w przedsiębiorstwie. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej przedsiębiorstw.
Prawo wyborcze
Produkcja teatralna
Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie
Promocja miasta i regionu
Property Manager - Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Przekład filmowy
Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki
Przyroda - studia podyplomowe dla nauczycieli
Psychologia w oświacie
Psychologia w zarządzaniu
Public Relations
Publikowanie cyfrowe
Rachunkowość i zarządzanie finansowe
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Rachunkowość zarządcza i controlling
Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych
Retoryka praktyczna
Rynek nieruchomości - wycena
Rzeczoznawstwo uzbrojenia
Skarga konstytucyjna, wnioski organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz pytania prawne
Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Stanowienie aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych generalnych
Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000. Specjalizacja: Menedżer Jakości
Szkoła prawa amerykańskiego
Szkoła prawa francuskiego - studia I stopnia
Technologie Microsoft BI Developer
Technologie Microsoft DB Administrator
Technologie Microsoft DB Developer
Technologie Microsoft Web Developer
Tłumaczenia specjalistyczne
Transport, spedycja i logistyka
Ubezpieczenia - w zakresie ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej dla osób podejmujących działalność zarobkową w państwach członkowskich; ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne, prawa pacjenta, prawo medyczne) oraz ubezp
User Experience Design
Usługi i doradztwo finansowe
Zamówienia publiczne
Zarządzanie apteką
Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań
Zarządzanie emocjami
Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie instytucjami publicznymi
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie oświatą w praktyce
Zarządzanie procesami logistycznymi
Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku kapitałowym
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Zarządzanie środowiskowe w MŚP
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie wartością i wycena przedsiębiorstwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes
Żydzi polscy - kultura, język , historia
Русский язык в бизнесе и туризме Studia w języku rosyjskim

Uniwersytety Otwartewięcej »
Uniwersytet Zawsze Otwarty

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Łódzki dla Dzieci

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier Zawodowych

Organizacje studenckiewięcej »
Dialektologiczne Koło Naukowe
IAESTE - The International Association for The Exchange of Students for Technical Experience
Koło Amerykanistyki i Mediów
Koło Ameryki Łacińskiej
Koło Azji Wschodniej i Pacyfiku
Koło Naukowe Antropologów Literatury
Koło Naukowe Bliskiego Wschodu Al-Maszrik
Koło Naukowe Edytorów
Koło Naukowe Filmoznawców
Koło naukowe filozofów
Koło Naukowe Germanistów UŁ "Mehr Licht!"
Koło Naukowe Glottodydaktyków
Koło Naukowe Innowatorzy WSMiP
Koło Naukowe Młodych Geografów - Geoholicy
Koło Naukowe ONZ
Koło Naukowe Pedagogiki
Koło Naukowe Politologów
Koło Naukowe Praw Człowieka
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Slawistów im. Św. Św. Cyryla i Metodego (gazetka)
Koło Naukowe Studentów Fizyki NABLA
Koło Naukowe Studiów Brytyjskich
Międzywydziałowe Koło Naukowe Teoretyków Kultury UŁ
Międzywydziałowe Studenckie Koło UE "Europejczyk"
Radiowe Laboratorium Reportażystów
Sekcja Sztuki Współczesnej Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego
SKN Centrum Nauk Informatycznychh
Stowarzyszenie Fascynatow Matematyki
Studenckie Centrum Informatyczne
Studenckie Kolo Naukowe Historyków
Studenckie Kolo Naukowe Pedagogiki "Paradygmat"
Studenckie Koła Naukowe Geografów Turyzmu "Włóczykije"
Studenckie Koło Kryminalistyków
Studenckie Koło Naukowe "Globalni"
Studenckie Koło Naukowe "Integra"
Studenckie Koło Naukowe "Uni-Logistics"
Studenckie Koło Naukowe Razem Możemy Więcej
Studenckie Koło Naukowe AIDA
Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego "4Future"
Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologiczno-Mikrobiologiczne UŁ
Studenckie Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Łódzkiego
Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes
Studenckie Koło Naukowe Etnologów
Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości PROGRESS
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM
Studenckie Koło Naukowe im. Geoffreya Chaucera
Studenckie Koło Naukowe Informatyki "Wirtualni"
Studenckie Koło Naukowe INWESTOR
Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji "LOGIN"
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii
Studenckie Koło Naukowe Młodych Prawników
Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnej Ekonomii EKSPERT
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody
Studenckie Koło Naukowe OPTEAM
Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego
Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego
Studenckie Koło Naukowe Public Relations
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "SIGMA"
Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji
Studenckie Koło Naukowe Socjologii (gazetka)
Studenckie Koło Naukowe Teatrologów
Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech
Studenckie Koło Naukowe TRiADA
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw "SCM"
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Personelem "Personalni"
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Strategicznego "Stratolog"
Studenckie Koło Prawa Karnego Międzynaraodowego
Studenckie Koło Prawa Podatkowego
Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych TIAL
Studenckie Naukowe Koło Marketingu "MarkeTEAM"
Studencko-Doktoranckie Dziennikarskie Koło Naukowe

Akademikiwięcej »
II Dom Studencki UŁ "Balbina"
III Dom Studencki UŁ "Pretor"
IX Dom Studencki UŁ "Hades"
V Dom Studencki UŁ
VII Dom Studencki UŁ
VIII Dom Studencki UŁ
X Dom Studencki UŁ "Olimp"
XI Dom Studencki UŁ
XIII Dom Studencki UŁ
XIV Dom Studencki UŁ "Wieża Babel"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk o Wychowaniu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Uniwersytet Łódzki - Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie MazowieckimTomaszów Mazowiecki
Strona www uczelni: www.uni.lodz.pl/

Mapa

Youtube

Facebook

O uczelni
Uniwersytet Łódzki kształci na ponad 60. kierunkach studiów i ponad 180. specjalnościach. Prowadzi także studia doktoranckie i ponad 60 studiów podyplomowych, w tym studia typu MBA oraz finansowane przez EFS.

W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej wprowadzane są nowe kierunki studiów oraz kierunki całkowicie w jęz. angielskim: administracja, informatyka, ekonomia, informatyka i ekonometria, zarządzanie oraz Women's and Gender Studies. Od 2008 działają Międzywydziałowe Studia Humanistyczne.

Uczelnia prowadzi także 3 kierunki w języku francuskim: http://www.uni.lodz.pl/index.php/studia/studiesinfrench

Podwójny dyplom

Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi w Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów 2 uczelni:

Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie zarządzania typu MBA (WZ i Uniwersytet Jean Moulin Lyon 3)

Polsko-Amerykański program Studiów Menedżerskich Executive MBA (Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania oraz Towson University wraz z University of Baltimore)

Podyplomowe studia I stopnia: "Szkoła Prawa Francuskiego" (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours)

Podyplomowe studia II stopnia: Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours)

Zajęcia w ramach "Szkoły Prawa Niemieckiego" (WPiA i Uniwersytet Wilhelma w Münster)

Polsko-Amerykańskie studia w zakresie Komercjalizacji Innowacyjnych Przedsięwzięć i Nowych Technologii (Centrum Innowacji UŁ wraz z University of Texas w Austin
USA).

Jakość

Kierunki studiów posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA), wiele z nich otrzymało pozytywną opinię jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).
Uniwersytet w liczbach


Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim studiuje ok. 43 tys. osób.

Na ponad 60 studiach podyplomowych dokształca się ponad 2,5 tys. osób, w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców co roku uczy się ok. 350 obcokrajowców.

Na studiach doktoranckich kształci się ponad 900 słuchaczy (na stacjonarnych studiach doktoranckich - ok. 700 słuchaczy, na niestacjonarnych zaocznych doktoranckich - 210 osób).

Od początku istnienia Uczelni studia w UŁ ukończyło ponad 140.801 osób (bez studiów podyplomowych i doktoranckich).

W uczelni zatrudnionych jest 3.983 pracowników, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem Uczelni, w tym 2.355 nauczycieli akademickich (222 profesorów tytularnych) i 1.628 pracowników administracji, naukowo-technicznych i bibliotecznych oraz pracowników obsługi.

Od 1952 roku w Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, którego dyplom uzyskało już ponad 15 000 studentów. Studium prowadzi kursy języka polskiego: miesięczne, 5-miesięczne, 9-miesięczne przygotowujące kandydatów na studia w Polsce (humanistyczne, medyczne, techniczne, ekonomiczne, rolnicze itp), oraz dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie

Biblioteka Uniwersytecka - jedna z największych oraz najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce - posiada ok. 3 milionów woluminów. Przy BUŁ funkcjonuje American Corner - Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji, które poprzez programy edukacyjne i kulturalne promuje wśród mieszkańców Polski Stany Zjednoczone Ameryki.

Uniwersytet Łódzki realizuje 97 międzynarodowych umów o współpracy z wyższymi uczelniami. Z tej liczby 35 to umowy ogólnouniwersyteckie, a 62 to umowy wydziałowe. Pracownicy UŁ biorą udział w wielu programach międzynarodowych m.in.: Jean Monnet, SOCRATES/ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, CAMPUS EUROPAE, Program Uniwersytetu Bałtyckiego.

Uniwersytet Łódzki jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: European University Association EUA, Alliance of Universities for Democracy (AUDEM), INTER-University Dubrovnik, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Association of European Schools of Planning (AESOP), COPERNICUS-CAMPUS University Alliance for Sustainability.

Działa także w ramach europejskich sieci uniwersytetów: Grupo Compostela de Universidades, European Universities Continuing Education Network (EUCEN), Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Scientific Information for Policy Support in Europe (SINAPSE), Akademicka Sieć dla Europy Środkowej i Wschodniej (ANforCEE).
Pracownicy Uniwersytetu realizują liczne projekty badawcze w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej i inne projekty w ramach różnych innych grantów badawczych.

Dzięki wprowadzeniu systemu ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu Socrates/Erasmus studenci UŁ mogą kontynuować naukę w 23 krajach Europy.