Prezentacja uczelni
Facebook
Łódź, Polska

Uniwersytet Łódzki

Typ uczelni: uniwersytety
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AmerykanistykaStudia w języku angielskim
Asian StudiesStudia w języku angielskim
Business ManagementStudia w języku angielskim
ClimatologyStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
Economics - Advanced economic and financial analysisStudia w języku angielskim
Economics - Business on international marketStudia w języku angielskim
Estudios latinoamericanosStudia w języku angielskim i hiszpańskimStudia w języku angielskim i hiszpańskim
GeographyStudia w języku angielskim
Intercultural CommunicationStudia w języku angielskim
International MarketingStudia w języku angielskim
Management and FinanceStudia w języku angielskim
NanotechnologyStudia w języku angielskim
Security StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka Biznesu
Analityka Chemiczna
Analityka Gospodarcza
Analityka Społeczna
Analityka społeczna - Analiz zjawisk życia społecznego
Analityka społeczna - Doradcze
Analityka społeczna - Interdyscyplinarne
Analityka społeczna - Metodologiczne
Analityka społeczna - Warsztatowe w zakresie narzędzi pracy analitycznej
Archeologia
Bankowość i finanse cyfrowe
Bankowość i Finanse Cyfrowe - Bankowość 3.0
Bankowość i Finanse Cyfrowe - IT w finansach
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia - Nauczycielska w zakresie nauczania przyrody
Biomonitoring
Biotechnologia
Chemia
Chemia - Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
Chemia - Chemia w nauce i gospodarce
Chemia Kosmetyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską
Dziennikarstwo międzynarodowe
Dziennikarstwo międzynarodowe - Dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką
Dziennikarstwo międzynarodowe - Dziennikarstwo z językiem i kulturą rosyjską
Ekonomia
Ekonomia - Ekonomika i finansowanie działalności gospodarczej
Ekonomia - Inwestycje i nieruchomości
Ekonomia - Inwestycje kapitałowe
Ekonomia - Kierowanie małą i średnią firmą
Ekonomia - Kreowanie kompetencji menedżerskich
Ekonomia - Zaawansowana analiza ekonomiczna i finansowa
Ekonomia - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ekonomia Ekobiznes
Ekonomia miasta zrównoważonego
Ekonomika kultury
Etnologia
Europeistyka
Filmoznawstwo
Filmoznawstwo - Krytyka filmowa i promocja kultury filmowej
Filmoznawstwo - Scenariopisarstwo
Filologia angielska
Filologia Angielska - Anglistyczna
Filologia Angielska - Filologia Angielska z drugim językiem obcym
Filologia Angielska - Wiedza o kulturze
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie
Filologia polska
Filologia Romańska
Filologia Romańska - Filologia romańska z drugim językiem obcym
Filologia Romańska - Filologia romańska z drugim językiem romańskim
Filologia rosyjska
Filologia Słowiańska
Filologia słowiańska - Językowa
Filologia Słowiańska - Turystyczna
Filologia włoska
Filologia włoska - Nauczycielska
Filologia włoska - Translatorska
Filozofia
Finanse i inwestycje
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - Audyt i kontrola wewnętrzna
Finanse i Rachunkowość - Bankowość
Finanse i rachunkowość - Strategie podatkowe
Finanse i rachunkowość - ubezpieczenia
Finanse i rachunkowość - Usługi i doradztwo finansowe
Finanse i Rachunkowość - Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
Finanse międzynarodowe
Fizyka
Geografia
Geoinformacja
Geomonitoring
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Przestrzenna - Inwestycje i Nieruchomości
Grupa Kierunków Finanse i Rachunkowość
Grupa Kierunków Zarządzanie
Historia
Historia - Nauczycielskiej
Historia - Ogólnohistorycznej
Historia Sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Nauczycielska
Informacja w Środowisku Cyfrowym
Informacja w Środowisku Cyfrowym - Wirtualne instytucje książki
Informacja w Środowisku Cyfrowym - Zarządzanie informacją
Informatyka
Informatyka - Bazy danych
Informatyka - Informatyczne wspomaganie decyzji
Informatyka - Informatyka w biznesie
Informatyka i Ekonometria
Informatyka i ekonometria - Ekonometria
Informatyka i ekonometria - Informatyka ekonomiczna i multimedia
Informatyka i ekonometria - Optymalizacja decyzji menedżerskich
Informatyka i ekonometria - Statystyka w zarządzaniu ryzykiem
Inwestycje i Nieruchomości
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Teatrologia
Kulturoznawstwo - Twórcze pisanie
Lingwistyka dla Biznesu
Logistyka
Logistyka - Eurologistyka
Logistyka - Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych
Logistyka - Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Logopedia z Audiologią
Marketing
Matematyka
Matematyka - Matematyka finansowa
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Biznes na rynku międzynarodowym
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Przedsiębiorstwo na międzynarodowych rynkach finansowych
Międzynarodowe Studia Kulturowe
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Mikrobiologia
Nowe media i kultura cyfrowa
Nowe media i kultura cyfrowa - Gry komputerowe
Nowe media i kultura cyfrowa - Media społeczne
Nowe media i kultura cyfrowa - Sztuka nowych mediów
Ochrona Środowiska
Okcydentalistyka
Pedagogika
Politologia
Politologia - Bezpieczeństwo międzynarodowe
Politologia - Kultura polityczna i polityka historyczna
Politologia - Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych
Polityka Społeczna
Polityka społeczna - Instytucjach międzynarodowych
Polityka społeczna - Instytucjach państwowych
Polityka społeczna - Instytucjach samorządowych
Polityka społeczna - Organizacjach pozarządowych
Polityka społeczna - Przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego
Praca socjalna
Praca socjalna - Praca z rodziną i asystentura rodzinna
Praca socjalna - Praca ze społecznością lokalną
Praca socjalna - Zarządzanie pomocą w cyklu życia
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Rachunkowość
Regionalistyka Kulturowa
Religioznawstwo
Rynek Finansowy
Rynek Finansowy - Analityka finansowa
Rynek finansowy - Doradca inwestycyjny
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Studia azjatyckie
Studia polsko-niemieckie/deutsch-polnische studien
Studia Regionalne
Turystyka i Rekreacja
Turystyka i rekreacja - Organizacja hotelarstwa i gastronomii
Turystyka i rekreacja - Organizacja rekreacji
Turystyka i rekreacja - Organizacja turystyki
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie - Analityka systemowa i technologie e-biznesu
Zarządzanie - Zarządzanie projektami
Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Analiza Danych
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Przestrzenna - Kapitał ludzki w regionie
Gospodarka Przestrzenna - Regionalne analizy ekonomiczne
Gospodarka Przestrzenna - Samorząd terytorialny
Gospodarka Przestrzenna - Zarządzanie miastem i regionem
Informatyka
Informatyka - Informatyka Stosowana

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkohydrologiaStudia w języku angielskim
EuropeistykaStudia w języku angielskim
Gospodarka przestrzennaStudia w języku angielskim
InformatykaStudia w języku angielskim
American Studies and Mass MediaStudia w języku angielskim
Asian StudiesStudia w języku angielskim
Business ManagementStudia w języku angielskim
GeographyStudia w języku angielskim
Intercultural CommunicationStudia w języku angielskim
International MarketingStudia w języku angielskim
Political ManagementStudia w języku angielskim
Cultura-Sociedad-PoliticaStudia w języku hiszpańskim
Administracja
Administracja - Administracja gospodarcza
Administracja - Administracja społeczna
Administracja - Bezpieczeństwo, porządek publiczny, wymiar sprawiedliwości
Administracja - Finanse publiczne
Analityka Chemiczna
Analityka Gospodarcza
Analityka Społeczna
Archeologia
Biologia
Biologia - Biochemia i biologia molekularna
Biologia - Biofizyka medyczna z bioinformatyką
Biologia - Biologia eksperymentalna
Biologia - Biologia stosowana i molekularna
Biologia - Biologia środowiskowa
Biotechnologia
Biotechnologia - Biotechnologia medyczna
Biotechnologia - Biotechnologia mikrobiologiczna
Biotechnologia - Biotechnologia roślinna
Chemia
Chemia - Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
Chemia - Chemia w nauce i gospodarce
Chemia Kosmetyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Economics and international business
Ekonomia
Ekonomia Ekobiznes
Etnologia
Europeistyka
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia Romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - doradca finansowy
Finanse i rachunkowość - Finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
Finanse i rachunkowość - Finanse korporacyjne
Finanse i rachunkowość - Instytucje i produkty finansowe
Finanse i rachunkowość - Inżynieria finansowa
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość i zarządzanie finansami
Finanse i rachunkowość - Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego
Finanse i rachunkowość - Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
Fizyka
Genetyka
Geografia
Geografia - Geoekologia z ekofizjografią
Geografia - Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne
Geografia - Geografia społeczna i rozwoju regionalnego
Geografia - Geografia urbanistyczna
Geografia - Klimatologia i ochrona atmosfery
Geografia - Monitoring i kształtowanie środowiska
Geografia - Studia ludnościowe i badania nad usługami
Geoinformacja
Gospodarka Przestrzenna
Historia
Historia - Nauczycielskiej
Historia - Ogólnohistorycznej
Historia Sztuki
Historia sztuki - Krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki
Historia sztuki - Ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka - Informatyka Stosowana
Informatyka - Interaktywne media
Informatyka - Superkomputery i symulacje
Informatyka - Systemy informatyczne
Informatyka i Ekonometria
Informatyka i ekonometria - Badania zjawisk demo-społecznych i ekonomicznych
Informatyka i ekonometria - Informatyka w biznesie
Informatyka i ekonometria - Inwestycje na rynkach finansowych
Informatyka i ekonometria - Optymalizacja decyzji w praktyce
Informatyka i ekonometria - Procesy zarządzania logistycznego
Informatyka i ekonometria - Rynki finansowe w teorii i praktyce
Informatyka i ekonometria - Statystyka ubezpieczeniowa
Informatyka i ekonometria - Teoria i praktyka badań demograficznych i analiz rynku
Informatyka i ekonometria - Zaawansowane metody analizy danych
Informatyka i ekonometria - Zastosowania metod optymalizacyjnych
Inwestycje i Nieruchomości
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Filmoznawstwo
Kulturoznawstwo - Nowe media
Kulturoznawstwo - Produkcja teatralna
Kulturoznawstwo - Promocja sztuki
Kulturoznawstwo - Twórcze pisanie
Logistyka
Logistyka - Informatyka w Logistyce
Logistyka - Zarządzanie łańcuchem dostaw
Logopedia
Matematyka
Matematyka - Matematyka finansowa
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Regiony w gospodarce globalnej
Międzynarodowe Studia Kulturowe
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Mikrobiologia
Mikrobiologia - Immunologia i diagnostyka laboratoryjna
Mikrobiologia - Mikrobiologia medyczna
Nauczanie Chemii
Ochrona Środowiska
Ochrona środowiska - Biotechnologie ekologiczne
Ochrona środowiska - Diagnostyka skażeń środowiska
Ochrona środowiska - Ekologia człowieka
Ochrona środowiska - Ekologia i ochrona wód
Ochrona środowiska - Ochrona przyrody
Pedagogika
Politologia
Polityka Społeczna
Praca socjalna
Prawo Medyczne
Prawo ochrony danych osobowych
Prawo Podatkowe i Rachunkowość
Prawo zatrudnienia- kadry i płace
Religioznawstwo
Rynek Finansowy
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - American studies and mass media
Stosunki międzynarodowe - Brytyjska i krajów wspólnoty narodów
Stosunki międzynarodowe - Dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka
Stosunki międzynarodowe - Iberoamerykańska
Stosunki międzynarodowe - International marketing
Stosunki międzynarodowe - Modern german studies
Stosunki międzynarodowe - Orientalna
Turystyka i Rekreacja
Turystyka i rekreacja - Zarządzanie przestrzenią rekreacyjną
Turystyka i rekreacja - Zarządzanie przestrzenią turystyczną
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie - Marketing
Zarządzanie - Zarządzanie Biznesem
Zarządzanie - Zarządzanie publiczne
Zarządzanie - Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »
Chemia
Ekologia i Ochrona Środowiska
Ekonomia
Fizyka
Genetyka Molekularna, Cytogenetyka i Biofizyka Medyczna
Geografia
Informatyka
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo i Kulturoznawstwo
Mikrobiologia, Biotechnologia i Biologia Eksperymentalna
Nauki biochemiczno-biofizyczne
Nauki Humanistyczne
Prawo
Socjologia
Zarządzanie

MBAwięcej »
Polsko-Amerykański Program Studiów Executive MBA Studia w języku angielskim
Formation Franco-Polonaise De Gestion MBA Studia w języku francuskim
Polsko-Francuski program studiów w zakresie zarządzania MBA

Podwójny dyplomwięcej »
Université Jean Moulin Lyon 3, Francja, Lyon Studia w języku angielskim
Uniwersytet w Ratyzbonie, Niemcy, Ratyzbona Studia w języku angielskim
Universités de Tours, Francja, Tours Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
Administracja sądowa i mediacje
Agrobiznes
Akademia Business Intelligence
Akademia Technologii Sieciowych
Akademia trenera biznesu – rozwój umiejętności profesjonalnych
Analityka finansowa w przedsiębiorstwie
Analiza Danych i Data Mining
Animator projektów społecznych w procesie rewitalizacji
Asystent rodziny
Audyt i kontrola wewnętrzna
Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce
Audyt wewnętrzny, rachunkowość i kontrola zarządcza
Bankowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi
Biologia
Biologia sądowa
Biomonitoring wód powierzchniowych w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej
Biznesowe studia azjatyckie
Broker informacji
Certyfikowany kierownik projektu
Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie
Coaching i mentoring organizacyjny
Coaching w życiu i biznesie
Coaching zrównoważonego stylu życia
Corporate Wellness i holistyczne przywództwo
Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej
Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą
Doradztwo na rynku nieruchomości
Dziennikarstwo sportowe i marketing sportu
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edytorstwo tekstów literackich
Ekonomiczno-prawne podstawy małego i średniego biznesu
Etyka i filozofia w szkole – studia dla nauczycieli
Europejskie studia problematyki przestępczości
Finanse i ekonomia
Finanse w praktyce
Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski – studia II stopnia
Gender Studies
Gender Studies – polityka równych szans w procesie kształcenia
Geoinformacja – systemy informacji geograficznej w praktyce
Gerontologia społeczna
Grafika komputerowa Adobe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka w biznesie
Informatyzacja administracji publicznej i sądów
Innowacje w marketingu i finansach międzynarodowych
Innowacyjne przywództwo – doskonalenie kompetencji liderów
Interdyscyplinarne Studia Antropologiczne (ISA)
International Hotel Management
International Marketing Management
Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych
Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej
Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
Kadry i płace
Kognitywistyczne zagadnienia umysłu i procesów myślowych
Komercjalizacja nauki i technologii
Komunikacja międzykulturowa w cyfrowym świecie
Komunikacja w biznesie
Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego
Kontrola Zarządcza w Administracji Publicznej
Kształtowanie wizerunku publicznego
Liderzy w środowisku lokalnym. Psychospołeczne i systemowe podstawy działania.
Logopedia medialna z logopedią ogólną
Logopedia z emisją głosu
Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro
Menedżerowie organizacji pozarządowych
Metody statystyczne w medycynie, technice i finansach
Metody statystycznej analizy danych społeczno-ekonomicznych
Metody wspierania relacji międzyludzkich – coaching życiowy
Metody wspierania rozwoju kompetencji społecznych. Coaching, mentoring i konsulting personalny
Nauczanie fizyki i matematyki
Nauczanie historii
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Neurologopedia
Nowe media w animacji kultury
Nowoczesne usługi turystyczne
Nowy model postępowania karnego
Obsługa językowa instytucji UE
Ochrona danych osobowych
Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnych
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Organizacja pomocy społecznej
Organizator procesów rewitalizacji
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Polityka i administracja podatkowa
Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery
Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Prawa człowieka – konteksty społeczno – kulturowe i polityczne
Prawna obsługa przedsiębiorców
Prawne aspekty kontroli państwa
Prawnokarna ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
Prawo egzekucji sądowej
Prawo karne skarbowe
Prawo konstytucyjne dla sędziów
Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne
Prawo podatkowe
Prawo podatkowe e-learning
Prawo podatkowe II stopnia
Prawo pracy dla pracodawców i kadry kierowniczej
Prawo rodzinne z elementami psychologii dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, asystentów sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prokuratorów
Prawo samorządu terytorialnego
Prawo spółek
Prawo w przedsiębiorstwie. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej przedsiębiorstw.
Prawo wyborcze
Produkcja teatralna
Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie
Promocja miasta i regionu
Property Manager – zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Przekład filmowy
Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji
Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki
Przyroda – studia podyplomowe dla nauczycieli
Psychologia w oświacie
Psychologia w zarządzaniu
Public Relations
Publikowanie cyfrowe
Rachunkowość i zarządzanie finansowe
Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Rachunkowość zarządcza i controlling
Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych
Retoryka praktyczna
Rynek nieruchomości – wycena
Rzeczoznawstwo uzbrojenia
Skarga konstytucyjna, wnioski organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz pytania prawne
Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Stanowienie aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych generalnych
Stosunki zatrudnienia w sferze publicznej
Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000. Specjalizacja: Menedżer Jakości
Szkoła prawa amerykańskiego
Szkoła prawa francuskiego – studia I stopnia
Technologie Microsoft BI Developer
Technologie Microsoft DB Administrator
Technologie Microsoft DB Developer
Technologie Microsoft Web Developer
Tłumaczenia specjalistyczne
Transport, spedycja i logistyka
Ubezpieczenia – w zakresie ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej dla osób podejmujących działalność zarobkową w państwach członkowskich; ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne, prawa pacjenta, prawo medyczne) oraz ubezp
User Experience Design
Zamówienia publiczne
Zarządzanie apteką
Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań
Zarządzanie emocjami
Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie oświatą w praktyce
Zarządzanie procesami logistycznymi
Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku kapitałowym
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Zarządzanie środowiskowe w MŚP
Zarządzanie w strukturach administracji
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes
Żydzi polscy – kultura, język, historia

Uniwersytety Otwartewięcej »
Uniwersytet Zawsze Otwarty

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Łódzki dla Dzieci

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier Zawodowych

Organizacje studenckiewięcej »
Dialektologiczne Koło Naukowe
IAESTE - The International Association for The Exchange of Students for Technical Experience
Koło Amerykanistyki i Mediów
Koło Ameryki Łacińskiej
Koło Azji Wschodniej i Pacyfiku
Koło Naukowe Antropologów Literatury
Koło Naukowe Bliskiego Wschodu Al-Maszrik
Koło Naukowe Edytorów
Koło Naukowe Filmoznawców
Koło naukowe filozofów
Koło Naukowe Germanistów UŁ "Mehr Licht!"
Koło Naukowe Glottodydaktyków
Koło Naukowe Innowatorzy WSMiP
Koło Naukowe Młodych Geografów - Geoholicy
Koło Naukowe ONZ
Koło Naukowe Pedagogiki
Koło Naukowe Politologów
Koło Naukowe Praw Człowieka
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Slawistów im. Św. Św. Cyryla i Metodego (gazetka)
Koło Naukowe Studentów Fizyki NABLA
Koło Naukowe Studiów Brytyjskich
Międzywydziałowe Koło Naukowe Teoretyków Kultury UŁ
Międzywydziałowe Studenckie Koło UE "Europejczyk"
Radiowe Laboratorium Reportażystów
Sekcja Sztuki Współczesnej Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego
SKN Centrum Nauk Informatycznychh
Stowarzyszenie Fascynatow Matematyki
Studenckie Centrum Informatyczne
Studenckie Kolo Naukowe Historyków
Studenckie Kolo Naukowe Pedagogiki "Paradygmat"
Studenckie Koła Naukowe Geografów Turyzmu "Włóczykije"
Studenckie Koło Kryminalistyków
Studenckie Koło Naukowe "Globalni"
Studenckie Koło Naukowe "Integra"
Studenckie Koło Naukowe "Uni-Logistics"
Studenckie Koło Naukowe Razem Możemy Więcej
Studenckie Koło Naukowe AIDA
Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego "4Future"
Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologiczno-Mikrobiologiczne UŁ
Studenckie Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Łódzkiego
Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes
Studenckie Koło Naukowe Etnologów
Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości PROGRESS
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM
Studenckie Koło Naukowe im. Geoffreya Chaucera
Studenckie Koło Naukowe Informatyki "Wirtualni"
Studenckie Koło Naukowe INWESTOR
Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji "LOGIN"
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii
Studenckie Koło Naukowe Młodych Prawników
Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnej Ekonomii EKSPERT
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody
Studenckie Koło Naukowe OPTEAM
Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego
Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego
Studenckie Koło Naukowe Public Relations
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "SIGMA"
Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji
Studenckie Koło Naukowe Socjologii (gazetka)
Studenckie Koło Naukowe Teatrologów
Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech
Studenckie Koło Naukowe TRiADA
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw "SCM"
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Personelem "Personalni"
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Strategicznego "Stratolog"
Studenckie Koło Prawa Karnego Międzynaraodowego
Studenckie Koło Prawa Podatkowego
Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych TIAL
Studenckie Naukowe Koło Marketingu "MarkeTEAM"
Studencko-Doktoranckie Dziennikarskie Koło Naukowe

Akademikiwięcej »
II Dom Studencki UŁ "Balbina"
III Dom Studencki UŁ "Pretor"
IX Dom Studencki UŁ "Hades"
V Dom Studencki UŁ
VII Dom Studencki UŁ
VIII Dom Studencki UŁ
X Dom Studencki UŁ "Olimp"
XI Dom Studencki UŁ
XIII Dom Studencki UŁ
XIV Dom Studencki UŁ "Wieża Babel"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk o Wychowaniu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Uniwersytet Łódzki - Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie MazowieckimTomaszów Mazowiecki
Strona www uczelni: www.uni.lodz.pl/

Mapa

Youtube

Facebook

O uczelni
Uniwersytet Łódzki kształci na ponad 60. kierunkach studiów i ponad 180. specjalnościach. Prowadzi także studia doktoranckie i ponad 60 studiów podyplomowych, w tym studia typu MBA oraz finansowane przez EFS.

W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej wprowadzane są nowe kierunki studiów oraz kierunki całkowicie w jęz. angielskim: administracja, informatyka, ekonomia, informatyka i ekonometria, zarządzanie oraz Women's and Gender Studies. Od 2008 działają Międzywydziałowe Studia Humanistyczne.

Uczelnia prowadzi także 3 kierunki w języku francuskim: http://www.uni.lodz.pl/index.php/studia/studiesinfrench

Podwójny dyplom

Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi w Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów 2 uczelni:

Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie zarządzania typu MBA (WZ i Uniwersytet Jean Moulin Lyon 3)

Polsko-Amerykański program Studiów Menedżerskich Executive MBA (Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania oraz Towson University wraz z University of Baltimore)

Podyplomowe studia I stopnia: "Szkoła Prawa Francuskiego" (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours)

Podyplomowe studia II stopnia: Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours)

Zajęcia w ramach "Szkoły Prawa Niemieckiego" (WPiA i Uniwersytet Wilhelma w Münster)

Polsko-Amerykańskie studia w zakresie Komercjalizacji Innowacyjnych Przedsięwzięć i Nowych Technologii (Centrum Innowacji UŁ wraz z University of Texas w Austin
USA).

Jakość

Kierunki studiów posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA), wiele z nich otrzymało pozytywną opinię jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).
Uniwersytet w liczbach


Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim studiuje ok. 43 tys. osób.

Na ponad 60 studiach podyplomowych dokształca się ponad 2,5 tys. osób, w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców co roku uczy się ok. 350 obcokrajowców.

Na studiach doktoranckich kształci się ponad 900 słuchaczy (na stacjonarnych studiach doktoranckich - ok. 700 słuchaczy, na niestacjonarnych zaocznych doktoranckich - 210 osób).

Od początku istnienia Uczelni studia w UŁ ukończyło ponad 140.801 osób (bez studiów podyplomowych i doktoranckich).

W uczelni zatrudnionych jest 3.983 pracowników, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem Uczelni, w tym 2.355 nauczycieli akademickich (222 profesorów tytularnych) i 1.628 pracowników administracji, naukowo-technicznych i bibliotecznych oraz pracowników obsługi.

Od 1952 roku w Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, którego dyplom uzyskało już ponad 15 000 studentów. Studium prowadzi kursy języka polskiego: miesięczne, 5-miesięczne, 9-miesięczne przygotowujące kandydatów na studia w Polsce (humanistyczne, medyczne, techniczne, ekonomiczne, rolnicze itp), oraz dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie

Biblioteka Uniwersytecka - jedna z największych oraz najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce - posiada ok. 3 milionów woluminów. Przy BUŁ funkcjonuje American Corner - Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji, które poprzez programy edukacyjne i kulturalne promuje wśród mieszkańców Polski Stany Zjednoczone Ameryki.

Uniwersytet Łódzki realizuje 97 międzynarodowych umów o współpracy z wyższymi uczelniami. Z tej liczby 35 to umowy ogólnouniwersyteckie, a 62 to umowy wydziałowe. Pracownicy UŁ biorą udział w wielu programach międzynarodowych m.in.: Jean Monnet, SOCRATES/ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, CAMPUS EUROPAE, Program Uniwersytetu Bałtyckiego.

Uniwersytet Łódzki jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: European University Association EUA, Alliance of Universities for Democracy (AUDEM), INTER-University Dubrovnik, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Association of European Schools of Planning (AESOP), COPERNICUS-CAMPUS University Alliance for Sustainability.

Działa także w ramach europejskich sieci uniwersytetów: Grupo Compostela de Universidades, European Universities Continuing Education Network (EUCEN), Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Scientific Information for Policy Support in Europe (SINAPSE), Akademicka Sieć dla Europy Środkowej i Wschodniej (ANforCEE).
Pracownicy Uniwersytetu realizują liczne projekty badawcze w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej i inne projekty w ramach różnych innych grantów badawczych.

Dzięki wprowadzeniu systemu ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu Socrates/Erasmus studenci UŁ mogą kontynuować naukę w 23 krajach Europy.