Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dietetyka
Pedagogika Specjalna

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne
Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna
Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Edukacja wczesnoszkolna
Filozofia i etyka
Historia
Informatyka
Logopedia
Matematyka
Neurologopedia
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika lecznicza z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Plastyka, Muzyka, Technika, Wiedza o kulturze
Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny manager
Przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Przygotowanie pedagogiczne
Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa oraz koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury
Psychodietetyka
Resocjalizacja i socjoterapia
Socjoterapia
Surdologopedia
Surdopedagogika
Technika
Terapia i diagnoza pedagogiczna
Tyflopedagogika
Wczesna interwencja logopedyczna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Zarządzanie oświatą

Kursy, szkoleniawięcej »
Asystent rodziny - praca socjalna z rodziną w środowisku otwartym

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Pedagogiki Specjalnej
logo.jpg
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
jest uczelnią opierającą się na znakomitych dydaktykach z całego kraju. Idea funkcjonowania uczelni jest bardzo prosta - spoiwem wszelkich związków między ludźmi jest szeroko rozumiana kultura. To właśnie ona stanowi wspólny mianownik wykładanych przez nas przedmiotów, a także filozofii nauczania. Wszelka inność, nietypowość, odmienność nie przeszkadza, wręcz przeciwnie - wzbogaca. Stajemy się przez to sami trochę inni, bardziej otwarci i empatyczni. Zaczynamy rozwijać się nie tylko dla samych siebie, ale również dla innych i poprzez innych. W tym procesie ważny jest cel, jaki chcemy osiągnąć. Czasami jest to dobrze płatna praca, satysfakcja z wykonywanego zawodu, poszukiwanie przygód, poczucie samorealizacji, a czasami potrzeba pomocy potrzebującym.

WS Uni-Terra dysponuje atrakcyjną ofertą dla osób, które chcą powiązać swoją karierę zawodową z pedagogiką specjalną i dietetyką. Uczelnia daje możliwość rozwoju także na studiach podyplomowych. Dzięki temu każdy absolwent jest specjalistą w wybranym przez siebie temacie i dysponuje praktyczną wiedzą, niezbędną do podjęcia pracy w zawodzie. Położenie nacisku na nowoczesną metodykę nauczania i najlepszych praktyków w kraju daje studentom WS Uni-Terra gwarancję doskonałego przygotowania do wejścia na rynek pracy.
Dlaczego warto wybrać WS Uni-Terra?
  • to jedyna w Wielkopolsce uczelnia niepubliczna kształcąca na kierunku pedagogika specjalna,
  • doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom kształcenia,
  • bardzo szeroki wybór specjalności daje możliwość dokładnego ukierunkowania na indywidualne zainteresowania i potrzeby,
  • wykładowcy kładą duży nacisk na praktyczna stronę kształcenia jako najistotniejszego elementu nauczania,
  • wszystkie zajęcia odbywają się w kompleksie budynków przy ul.Prądzyńskiego,
  • bliskość Dworca Kolejowego i Autobusowego - łatwy dojazd!


Strona www uczelni: www.wsuniterra.pl

Mapa


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg