Prezentacja uczelni
Dąbrowa Górnicza, Polska

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepaństwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International BusinessStudia w języku angielskim
International TourismStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja publiczna i samorządowa
Administracja - Administracja skarbowa i celna
Administracja - Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
Administracja - E-administracja
Administracja - Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
Bezpieczeństwo narodowe - Kryminalistyka
Bezpieczeństwo narodowe - Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo narodowe - Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwie państwa
Bezpieczeństwo narodowe - Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
Ekonomia
Ekonomia - Bankowość i ubezpieczenia
Ekonomia - Ekonomia menedżerska
Ekonomia - Rachunkowość i podatki
Filologia angielska
Filologia angielska - Angielski język w biznesie i w turystyce
Filologia angielska - Filologia angielska z językiem hiszpańskim
Filologia angielska - Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia angielska - Filologia angielska z językiem rosyjskim
Filologia angielska - Specjalizacja tłumaczeniowa
Fizjoterapia
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - specjalność dodatkowa
Pedagogika - Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - specjalność dodatkowa
Pedagogika - Resocjalizacja
Pedagogika - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Socjologia
Socjologia - Coaching w biznesie
Socjologia - Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
Socjologia - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Handel międzynarodowy
Stosunki międzynarodowe - Turystyka międzynarodowa
Zarządzanie
Zarządzanie - Kadry i płace w praktyce
Zarządzanie - Marketing i zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie - Menedżer jakości
Zarządzanie - Psychologia w Biznesie
Zarządzanie - Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie projektem
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Informatyka - Aplikacje mobilne
Informatyka - Bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów IT
Informatyka - Cloud Computing
Informatyka - Grafika komputerowa i projektowanie WWW
Informatyka - Sieci komputerowe i bazy danych
Informatyka - Systemy rzeczywistości wirtualnej
Logistyka
Logistyka - Inżynier jakości
Logistyka - Logistyka i transport
Logistyka - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Logistyka - Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
Logistyka - Zarządzanie portami lotniczymi
TransportStudia dualne
Transport - Inżynieria ruchu
Transport - Spedycja w transporcie
Transport - Transport szynowy - Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
Transport - Transport szynowy - Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Transport - Transport szynowy - Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
Transport - Transport szynowy - Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International BusinessStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Bezpieczeństwo narodowe - Kryminalistyka i techniki śledcze
Bezpieczeństwo narodowe - Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Informatyka
Informatyka - Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych
Informatyka - Grafika komputerowa i multimedia
Informatyka - Menedżer projektów IT
Informatyka - Przetwawarzanie danych w systemach komputerowych
Informatyka - Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy
Informatyka - Zastosowania sieci komputerowych
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
Pedagogika - Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
Pedagogika - Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
TransportStudia dualne
Transport - Inżynieria ruchu
Transport - Systemy informatyczne w transporcie
Transport - Transport szynowy - Automatyka i sterowanie ruchem kolejowym
Transport - Transport szynowy - Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
Transport - Transport szynowy - Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Transport - Transport szynowy - Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Transport - Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
Zarządzanie
Zarządzanie - Coaching i mentoring
Zarządzanie - Kadry i płace w praktyce
Zarządzanie - Konsulting w biznesie
Zarządzanie - Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Menedżer jakości
Zarządzanie - Menedżer projektu
Zarządzanie - Menedżer w administracji publicznej
Zarządzanie - Prawo w biznesie
Zarządzanie - Psychologia menedżerska
Zarządzanie - Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie - Zarządzanie menedżerskie
Zarządzanie - Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie - Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia doktoranckiewięcej »
Nauki o zarządzaniu

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration Studia w języku angielskim
Executive Master of Business Administration (dla branży wodociągowej)
MBA w placówkach ochrony zdrowia
Menedżer Klastra Executive MBA
Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA
Zarządzanie procesami logistycznymi - Master of Business Engeenering - MBE

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Akademia Administratorów CISCO
Akademia biznesu Polska-Chiny
Akademia biznesu rodzinnego
Akademia Menedżera Sprzedaży
Akademia menedżerów IT
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Akademia Trenera Biznesu
Akademia Trenerów Lean Management
Audyt (kontrola wewnętrzna) i compliance w przedsiębiorstwie
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne
Bezpieczeństwo w portach lotniczych
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Business Coaching
Bussines Inteligence - systemy wspomagania decyzji
Controling i audit w przedsiębiorstwie
Data Scientist - analiza i zarządzanie bazami danych
Doradca finansów osobistych
Doradca podatkowy
Doradca zawodowy - studia kwalifikacyjne
Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Executive train the trainers - poziom zaawansowany dla trenerów
Filozofia i etyka - kwalifikacyjne studia podyplomowe
Grafika komputerowa i multimedia
HR Business Partner
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
Innowacyjne zarządzanie gospodarką energetyczną
Integracja sensoryczna
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Konsultant - doradca biznesowy
Korekcja wad postawy
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Lean Management
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Logopedia - studia kwalifikacyjne
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe
Menedżer Jakości
Menedżer Logistyki
Menedżer sprzedaży B2B
Neurologopedia - studia kwalifikacyjne
Neurorehabilitacja
Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia kwalifikacyjne
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
Polityka personalna w administracji publicznej
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce
Przygotowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe
Psychokorekcja zaburzeń zachowania
Psychologia w biznesie
Rachunkowość i finanse
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Ryzyko operacyjne w przedsiębiorstwie
Sieci komputerowe i Internet rzeczy
Socjoterapia i resocjalizacja- studia kwalifikacyjne
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży
Studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych
Surdologopedia - studia kwalifikacyjne
Surdopedagogika - studia kwalifikacyjne
Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne
Terapia manualna
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - studia kwalifikacyjne
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne
Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
Zarządzanie BHP - patronat TÜV Nord i Wyższy Urząd Górniczy
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie kadrą kierowniczą w administracji publicznej
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Zarządzanie procesami logistycznymi - Master of Business Engeenering -MBE
Zarządzanie projektami
Zarządzanie rozwojem w biznesie
Zarządzanie ryzykiem w transporcie
Zarządzanie siecią retail
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla straży pożarnej
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia Liderów Biznesu. Innowacyjne podejście do biznesu
Analiza dowodów elektronicznych w postępowaniach związanych z przestępczością komputerową oraz internetową
Asertywność
Certyfikowany Analityk Ryzyka wg ISO/IEC 31010
Certyfikowany Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001
Certyfikowany Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008
Diagnostyka obrazowa
Dowód elektroniczny. Informatyka śledcza. Przestępstwa komputerowe
Drama, jako metoda aktywizująca uczniów
Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce oświatowej
Jak prowadzić działania w mediach społecznościowych - Facebook PRO
Kinesiotaping
Komunikacja i budowanie zespołów
Komunikacja interpersonalna. Efektywne komunikowanie się wewnątrz firmy i w jej otoczeniu zewnętrznym
Koncepcja Terapii manualnej wg PLAATSMANA
Kurs Integracji sensorycznej (stopień I II)
Kurs metoda Neurac
Kurs wychowawcy kolonijnego
Metoda symultaniczno-sekwencyjna dedykowana dla oświaty
Mierzenie jakości pracy skoły z zastosowaniem komputera
Neurolingwistyczne programowanie (NLP)
Neurorehabilitacja
Nowy nadzór pedagogiczny 2013 a ewaluacja wewnętrzna pracy placówki
Prawo pracy w praktyce
Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
Stres. Sposoby radzenia sobie ze stresem życiowym i zawodowym - nabywanie sprawności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz eliminowania symptomów stresu
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
Szkolenia z zakresu charakterystyk, zabezpieczenie i wstępnego rozpoznania dowodu cyfrowego. Specyfika przestępstw komputerowych
Szkolenie dotyczące aktywizacji sprzedaży
Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Terapia manualna
Tłumaczenie pisemne wspomagane komputerowo
Umuzyklanienie z elementami rytmiki, program pt. "Latawiec i wiatr"
Zaburzenia stabilizacji ciała u dzieci i dorosłych
Zarządzanie czasem. Rozwijanie umiejętności skutecznego planowania i wydajnej organizacji czasu pracy
Zarządzanie imprezą masową
Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 (poziom Fundation, Practitional)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – AC/ DC
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Ja – Menedżer
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Rekrutacja i selekcja personelu
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – System Oceny Okresowych
Znowelizowany System Informacji Oświatowej

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
UTW

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy Wyższej Szkoły Biznesu

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Informatyczne Koło Naukowe
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Zarządzania Wiedzą i Informacją
Koło Naukowe "Climate Changes"
Koło Naukowe "Pedagogica"
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Grupa PoPrzezMEDIA
Koło Naukowe Komunikacji Społecznej
Koło Naukowe Profesjonalnego Zarządzania
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
Naukowe Koło "Obieżyświat"
Studenckie Koło Naukowe ITLogis

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

Ponad 20-letnie doświadczenie
gwarantujące najwyższą jakość kształcenia jest jednym z kluczowych atutów Wyższej Szkoły Biznesu. Oprócz tego nasza oferta dydaktyczna jest na bieżąco aktualizowana i poszerzana, aby móc zapewnić studentom i absolwentom jak najlepsze perspektywy zawodowe oraz umożliwić młodym ludziom realizowanie swojego potencjału.

Nowoczesne metody nauczania
są wykorzystywane przez wykładowców w ramach zajęć. Metody kształcenia stosowane w WSB należą do obecnie najpopularniejszych. Są to na przykład case studies, symulacje, dyskusje lub praca w małych grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i nowoczesnego oprogramowania.

Profesjonalna i doświadczona kadra
składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków, potrafiących przekazać swoją wiedzę w przystępny dla studentów sposób. Do grona wykładowców należą m.in. pracownicy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, TÜV Nord Polska, Simple Sp. z o. o., Państwowej Inspekcji Pracy, Rady Polityki Pieniężnej, Radia Katowice, Telewizji Katowice i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Infrastruktura najnowszej generacji
jest rozmieszczona na powierzchni około 12 000 m2. Infrastruktura uczelni jest corocznie unowocześniana i powiększana. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Baza sprzętowa posiada w całości licencjonowane oprogramowanie. WSB posiada łącze szerokopasmowe światłowodowe z dostępem do Internetu poprzez sieć komputerową (Śląską Akademicką Sieć Komputerową) ŚASK, co daje możliwość korzystania z bardzo szybkiego dostępu do baz udostępnianych dla uczelni wyższych.

Nowoczesna biblioteka
zawiera księgozbiór, liczący ponad 50 000 woluminów książek oraz ponad 100 tytułów czasopism naukowych w języku polskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka pozwala na komfortowe przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, jak również na składanie zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Biblioteka współtworzy zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, a studenci mają możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce. Biblioteka udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe, m.in.: Springer, Elsevier, EBSCO.

Partnerzy
współpracujący z WSB to prestiżowe firmy i instytucje, m.in. Doradztwo Personalne Menedżer, Polska Izba Coachingu, TUV Nord Polska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Bielsko -Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach, czy Agencja IArt w Częstochowie.

Języki obce na najwyższym poziomie
WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów. Uczelnia prowadzi również studia w całości w języku angielskim - m.in. specjalność International Business.

Studia dla aktywnych
Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy - to organizacje, dzięki którym podczas studiów studenci uczą się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i zdobywają doświadczenie niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

"3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz"
Studenci studiów stacjonarnych mogą skorzystać z programu "3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz", dzięki czemu studenci przez 3 dni w tygodniu uczestniczą w zajęciach na uczelni, a przez kolejne 2 dni mogą zdobywać doświadczenie zawodowe. Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw, które w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym dają możliwość odbywania praktyk oraz pracy studentom WSB. Już od pierwszego semestru każdy student w ramach studiów odbywa cykl szkoleń m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta czy negocjacji. Kolejnym etapem są szkolenia stworzone wspólnie z agencjami doradztwa zawodowego i pracodawcami, mające na celu przygotowanie studenta do pracy i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.

Studia i praktyki za granicą
Podczas studiów w WSB studenci mogą kształcić się na kilkudziesięciu uczelniach wyższych całego świata. Uczelnia zawarła wiele porozumień z uczelniami zagranicznymi, które pozwalają studentom zdobywać cenną wiedzę i doświadczenie. WSB realizuje współpracę międzynarodową w ramach projektów takich jak: Erasmus, Erasmus Mundus, Młodzież w działaniu, Be the Change!, Europejskiej Fundacji Młodzieży, staży w Banku Światowym, Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert, Google - programu stypendialnego im. Anity Borg oraz praktyk w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Strona www uczelni: www.wsb.edu.pl

Mapa