Prezentacja uczelni
Cel uczelni
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej kształci specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych.

Poza działalnością dydaktyczną uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.
Facebook
Międzynardowe certyfikaty

Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów,

w ramach funkcjonującej w WSB jednostki - Centrum Certyfikowania i Szkoleń WSB. Certyfikaty niejednokrotnie stanowią przepustkę do pracy w prestiżowej firmie lub dają możliwość awansu. Są potwierdzeniem posiadanej wiedzy, umiejętności, kompetencji. Poprzez uczestnictwo w dodatkowych warsztatach WSB daje zainteresowanym możliwość doskonalenia zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z największymi światowymi ośrodkami certyfikowania.


Wśród certyfikatów możliwych do zdobycia znajdują się:


Certyfikaty w zakresie zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy TÜV Nord Polska (Certyfikat Pełnomocnika Jakości TÜV (QB), Certyfikat Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (QM), Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w Placówkach Medycznych, Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg wymagań PN-N-18001 i OHSAS 18001, Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w Placówkach Oświatowych , Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001, Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w transporcie wg ISO 9001),


Certyfikaty informatyczne:

MCTPS (Microsoft Certified Technology Specialist), MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator), MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer), Certyfikat Cisco CCNA (Cisco Certified Networking Associate)

Certyfikat SUN Microsystems - SAI , Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL – European Computer Driving Licence),


Certyfikaty z zakresu zarządzania i ekonomii:

Certyfikat CDN Optima , Certyfikat SPSS , Certyfikat CRM-Simple,  Certyfikat APM Group "Prince 2 Foundation" , Certified Associate in Project Management (CAPM) , MIcrosoft Operations Framework,


Certyfikaty językowe:

Certyfikat LCCI, Certyfikat TELC (Certificate in English; Zertifikat Deutsch), Certyfikat TOEIC® Bridge, Certyfikat TOEIC, Certyfikat TOEFL, Certyfikat TFI, Certyfikat WiDaF.


Wykaz wszystkich certyfikatów: www.wsb.edu.pl/certyfikaty

Dąbrowa Górnicza, Polska

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepaństwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International BusinessStudia w języku angielskim
International TourismStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja publiczna i samorządowa
Administracja - Administracja skarbowa i celna
Administracja - Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
Administracja - Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
Bezpieczeństwo narodowe - Kryminalistyka
Bezpieczeństwo narodowe - Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
Bezpieczeństwo narodowe - Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
Bezpieczeństwo narodowe - Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
Ekonomia
Ekonomia - Bankowość i ubezpieczenia
Ekonomia - Doradztwo finansowe
Ekonomia - Ekonomia menedżerska
Ekonomia - Rachunkowość i podatki
Filologia angielska
Filologia angielska - Angielski język w biznesie i w turystyce
Filologia angielska - Filologia angielska z językiem hiszpańskim
Filologia angielska - Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia angielska - Filologia angielska z językiem rosyjskim
Filologia angielska - Specjalizacja tłumaczeniowa
Fizjoterapia
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - specjalność dodatkowa
Pedagogika - Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - specjalność dodatkowa
Pedagogika - Resocjalizacja
Pedagogika - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Socjologia
Socjologia - Analityk mediów społecznościowych
Socjologia - Coaching w biznesie
Socjologia - Nowe media i grafika użytkowa
Socjologia - Projektowanie i organizacja szkoleń
Socjologia - Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej
Socjologia - Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
Socjologia - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Handel międzynarodowy
Stosunki międzynarodowe - Turystyka międzynarodowa
Zarządzanie
Zarządzanie - Kadry i płace w praktyce
Zarządzanie - konsulting gospodarczy
Zarządzanie - Marketing i zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie - Psychologia w Biznesie
Zarządzanie - Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie finansami i inwestycje giełdowe
Zarządzanie - Zarządzanie jakością
Zarządzanie - Zarządzanie projektem
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Informatyka - Aplikacje mobilne
Informatyka - Cloud Computing
Informatyka - Grafika komputerowa
Informatyka - Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
Informatyka - Sieci komputerowe i bazy danych
Informatyka - Systemy rzeczywistości wirtualnej
Logistyka
Logistyka - Inżynier jakości
Logistyka - Logistyka i transport
Logistyka - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Logistyka - Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
Logistyka - Zarządzanie portami lotniczymi
TransportStudia dualne
Transport - Inżynieria ruchu
Transport - Transport i spedycja
Transport - Transport szynowy - Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
Transport - Transport szynowy - Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Transport - Transport szynowy - Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
Transport - Transport szynowy - Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Bezpieczeństwo narodowe - Kryminalistyka i techniki śledcze
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Informatyka
Informatyka - Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych
Informatyka - Grafika komputerowa i multimedia
Informatyka - Menedżer projektów IT
Informatyka - Projektowanie sprzętu komputerowego
Informatyka - Przetwawarzanie danych w systemach komputerowych
Informatyka - Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy
Informatyka - Zastosowania sieci komputerowych
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
Pedagogika - Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
Pedagogika - Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
TransportStudia dualne
Transport - Inżynieria ruchu
Transport - Systemy informatyczne w transporcie
Transport - Transport szynowy - Automatyka i sterowanie ruchem kolejowym
Transport - Transport szynowy - Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
Transport - Transport szynowy - Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Transport - Transport szynowy - Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Transport - Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
Zarządzanie
Zarządzanie - Coaching i mentoring
Zarządzanie - International Business
Zarządzanie - Kadry i płace w praktyce
Zarządzanie - Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Menedżer projektu
Zarządzanie - Prawo w biznesie
Zarządzanie - Psychologia zarządzania
Zarządzanie - Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie - Zarządzanie finansami i inwestycje giełdowe
Zarządzanie - Zarządzanie i promocja w sporcie
Zarządzanie - Zarządzanie jakością
Zarządzanie - Zarządzanie menedżerskie
Zarządzanie - Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie - Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia doktoranckiewięcej »
Nauki o zarządzaniu

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration Studia w języku angielskim
Executive Master of Business Administration (dla branży wodociągowej)
MBA w placówkach ochrony zdrowia
Menedżer Klastra Executive MBA
Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA
Zarządzanie procesami logistycznymi - Master of Business Engeenering - MBE

Studia podyplomowewięcej »
Administracja samorządowa i rozwój regionalny
Administrator baz danych w środowisku Microsoft
Administrator bezpieczeństwa informacji
Akademia Administratorów CISCO
Akademia Menedżera Sprzedaży
Akademia menedżerów IT
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Akademia Trenera Biznesu
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne
Bezpieczeństwo w portach lotniczych
Business Coaching
Bussines Inteligence - systemy wspomagania decyzji
Controling i audit w przedsiębiorstwie
Data Scientist
Doradca finansów osobistych
Doradca zawodowy - studia kwalifikacyjne
Doradztwo podatkowe
Dydaktyka przedsiębiorczości - studia kwalifikacyjne
Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Executive Master of Business Administration (dla branży wodociągowej)
Filozofia i etyka - kwalifikacyjne studia podyplomowe
Gerontologia społeczna
Grafika komputerowa i multimedia
HR Manager
Informatyczne Systemy Zarządzania
Integracja sensoryczna - studia kwalifikacyjne
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Komunikacja społeczna i Public Relations
Korekcja wad postawy
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Lean Management
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Logopedia - studia kwalifikacyjne
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe
MBA w placówkach ochrony zdrowia
Menedżer Innowacji
Menedżer Jakości
Menedżer Logistyki
Menedżer sprzedaży B2B
Multimedialny warsztat pracy nauczyciela - studia kwalifikacyjne
Neurologopedia - studia kwalifikacyjne
Neurorehabilitacja
Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia kwalifikacyjne
Podyplomowe studium Bezpieczeństwa Biznesu
Polityka personalna w administracji publicznej
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Przygotowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe
Psychokorekcja zaburzeń zachowania
Psychologia w biznesie
Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - studia kwalifikacyjne
Rachunkowość i finanse
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Sieci komputerowe i bazy danych
Sieci komputerowe i Internet rzeczy
Socjoterapia - studia kwalifikacyjne
Studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych
Surdologopedia - studia kwalifikacyjne
Surdopedagogika - studia kwalifikacyjne
Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne
Terapia manualna
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - studia kwalifikacyjne
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne
Wycena nieruchomości
Zaawansowane narzędzia trenerskie
Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i bezpieczeństwem imprez masowych
Zarządzanie BHP - patronat TÜV Nord i Wyższy Urząd Górniczy
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie kadrą kierowniczą w administracji publicznej
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie placówkami oświatowymi - studia doskonalące
Zarządzanie projektami
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla straży pożarnej
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w górnictwie
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia Liderów Biznesu. Innowacyjne podejście do biznesu
Analiza dowodów elektronicznych w postępowaniach związanych z przestępczością komputerową oraz internetową
Asertywność
Certyfikowany Analityk Ryzyka wg ISO/IEC 31010
Certyfikowany Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001
Certyfikowany Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008
Diagnostyka obrazowa
Dowód elektroniczny. Informatyka śledcza. Przestępstwa komputerowe
Drama, jako metoda aktywizująca uczniów
Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce oświatowej
Jak prowadzić działania w mediach społecznościowych - Facebook PRO
Kinesiotaping
Komunikacja i budowanie zespołów
Komunikacja interpersonalna. Efektywne komunikowanie się wewnątrz firmy i w jej otoczeniu zewnętrznym
Koncepcja Terapii manualnej wg PLAATSMANA
Kurs Integracji sensorycznej (stopień I II)
Kurs metoda Neurac
Kurs wychowawcy kolonijnego
Metoda symultaniczno-sekwencyjna dedykowana dla oświaty
Mierzenie jakości pracy skoły z zastosowaniem komputera
Neurolingwistyczne programowanie (NLP)
Neurorehabilitacja
Nowy nadzór pedagogiczny 2013 a ewaluacja wewnętrzna pracy placówki
Prawo pracy w praktyce
Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
Stres. Sposoby radzenia sobie ze stresem życiowym i zawodowym - nabywanie sprawności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz eliminowania symptomów stresu
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
Szkolenia z zakresu charakterystyk, zabezpieczenie i wstępnego rozpoznania dowodu cyfrowego. Specyfika przestępstw komputerowych
Szkolenie dotyczące aktywizacji sprzedaży
Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Terapia manualna
Tłumaczenie pisemne wspomagane komputerowo
Umuzyklanienie z elementami rytmiki, program pt. "Latawiec i wiatr"
Zaburzenia stabilizacji ciała u dzieci i dorosłych
Zarządzanie czasem. Rozwijanie umiejętności skutecznego planowania i wydajnej organizacji czasu pracy
Zarządzanie imprezą masową
Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 (poziom Fundation, Practitional)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – AC/ DC
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Ja – Menedżer
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Rekrutacja i selekcja personelu
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – System Oceny Okresowych
Znowelizowany System Informacji Oświatowej

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
UTW

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy Wyższej Szkoły Biznesu

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Informatyczne Koło Naukowe
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Zarządzania Wiedzą i Informacją
Koło Naukowe "Climate Changes"
Koło Naukowe "Pedagogica"
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Grupa PoPrzezMEDIA
Koło Naukowe Komunikacji Społecznej
Koło Naukowe Profesjonalnego Zarządzania
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
Naukowe Koło "Obieżyświat"
Studenckie Koło Naukowe ITLogis

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

Strona www uczelni: www.wsb.edu.pl

Mapa

Facebook

Dlaczego WSB?


Ponad 15 letnie doświadczenie,
Gwarantujące najwyższą  jakość kształcenia , ciągle aktualizowaną i poszerzaną ofertę programową, kształtowaną w oparciu o analizę rynku, profesjonalną kadrę dydaktyczną, świetną obsługę administracyjną.
 
Nowoczesne metody nauczania,
wykorzystywane przez wykładowców w ramach zajęć. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, tj. case studies, symulacje, metoda projektu, dyskusje, praca w mała łych grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i nowoczesnego oprogramowania.

Profesjonalna i doświadczona kadra,
złożona z doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków potrafiących przekazać swoją wiedzę w przystępny dla studentów sposób. Wśród wykładowców m.in. pracownicy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, TÜV Nord Polska, Simple Sp. z o. o., Państwowej Inspekcji Pracy, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Izby Biegłych Rewidentów, ABC Data IT Consulltuing, Raben Polska Sp. z o. o., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Sadu Administracyjnego, Rady Polityki Pieniężnej, Radia Katowice, Telewizji Katowice, Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Infrastruktura najnowszej generacji,
usytuowana na powierzchni ok.  12 000 m2. Infrastruktura uczelni jest corocznie unowocześniana i powiększana. Budynek Uczelni w 2004 r. otrzymał nagrodę Budowa Roku. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy. Baza sprzętowa posiada w całości licencjonowane oprogramowanie. Istniejący w Uczelni system IT pozwala na dostęp z każdego miejsca Uczelni do globalnej sieci Internet i cyfrowej telefonii naziemnej pozwalając na pełne wykorzystanie posiadanego systemu. WSB posiada łącze szerokopasmowe światłowodowe z dostępem do Internetu poprzez sieć komputerową (Śląską Akademicką Sieć Komputerową) ŚASK, co daje możliwość korzystania z bardzo szybkiego dostępu do różnych baz udostępnianych dla uczelni wyższych.
 
Nowoczesna biblioteka,
której księgozbiór liczy ponad 50 000 woluminów książek oraz ponad 100 tytułów czasopism naukowych w języku polskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka  pozwala na zdalne przeszukiwanie katalogu bibliotecznego jak również na zdalne składanie zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Biblioteka współtworzy zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, a studenci mają możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce. Biblioteka udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe, m.in.: Springer, Elsevier, EBSCO.
 
Partnerzy,
współpracujący z WSB, to prestiżowe firmy i instytucje, m.in. Doradztwo Personalne Menedżer, Polska Izba Coachingu, TUV Nord Polska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Bielsko –Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach, Agencja IArt w Częstochowie,

Języki obce na najwyższym poziomie
WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów.  Uczelnia prowadzi również studia w całości w języku angielskim – m.in. specjalność International Business,

Studia dla aktywnych

Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy to miejsce gdzie podczas studiów studenci uczą się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i co najważniejsze zdobywają  doświadczenia  niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy. WSB daje studentom możliwość wszechstronnego rozwoju.
Studia i programy

3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz

Studenci studiów stacjonarnych mogą skorzystać z programu 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz dzięki czemu studenci przez 3 dni w tygodniu  uczestniczą w zajęciach na uczelni, a przez kolejne 2 dni mogą zdobywać doświadczenie zawodowe.  Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw oraz instytucji, które w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym dają możliwość odbywania praktyk oraz pracy studentom WSB. Już od pierwszego semestru każdy student w ramach studiów odbywa cykl szkoleń m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta czy negocjacji. Kolejnym etapem są szkolenia stworzone wspólnie z agencjami doradztwa zawodowego i pracodawcami, mające na celu przygotowanie studenta do pracy i funkcjonowania w realiach życia gospodarczego.

Studia i praktyki za granicą – między innymi w ramach Programu Socrates – Erasmus

Z WSB podczas studiów studenci mogą kształcić się w kilkudziesięciu uczelniach wyższych na całym świecie.  Uczelnia zawarła wiele porozumień z uczelniami zagranicznymi, które pozwalają studentom na zdobywać wiedze i doświadczenia studiując za granicą. WSB realizuję współpracę międzynarodowa w ramach: Erasmus, Erasmus Mundus, Młodzież w działaniu, Ludzie (7.PR) - Działania Marie Curie, Be the Change!, Europejska Fundacja Młodzieży, DAAD Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków, Polsko- Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Leonardo da Vinci, Staże w Delegacji Komisji Europejskiej przy ONZ w Nowym Jorku, Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim, Staże w Banku Światowym, Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert, Google - program stypendialny im. Anity Borg, Praktyki w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Vulcanus w Japonii.

Studia dofinansowane ze środków unijnych,

są również realizowane w WSB. Uczelnia jest bowiem ogólnopolskim liderem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Obecnie realizuje 12 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, nad którymi nadzór sprawuje m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego) na ogólną kwotę ponad 42 mln złotych.