uczelnie.studentnews.pl
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Powrót do wpisu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00 - 968 Warszawa 45
tel. (22) 834 04 31