Warszawa, Polska

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business ManagementStudia w języku angielskim
Accounting & AuditStudia w języku angielskim
Corporate ManagementStudia w języku angielskim
E-marketing & Social MediaStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
LeadershipStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja publiczna
Administracja samorządowa
Bezpieczeństwo pracy (BHP)
Bezpieczeństwo w administracji publicznej
Ochrona danych osobowych
Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo narodowee
Bezpieczeństwo w administracji publicznej
Zarządzanie kryzysowe
Finanse i rachunkowość
Controlling i audyt finansowy
Doradztwo finansowo-księgowe
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
Kryminologia
Pedagogika
Doradztwo zawodowe z HR
Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży
Zarządzanie
Emarketing & social media
Logistyka
Rachunkowość i controlling
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer & Software EngineeringStudia w języku angielskim
DatabasesStudia w języku angielskim
Facility and Information SecurityStudia w języku angielskim
Mobile SystemsStudia w języku angielskim
Network TechnologiesStudia w języku angielskim
Object and Information SecurityStudia w języku angielskim
Systems EngineeringStudia w języku angielskim
Web SystemsStudia w języku angielskim
Informatyka
Bazy danych
Bezpieczeństwo obiektów i informacji
Cyberbezpieczeństwo
Grafika komputerowa
Informatyka śledcza
Inżynieria systemów
Kryptografia i kryptoanaliza
Systemy mobilne
Systemy webowe
Technologie sieciowe
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
Logistyka procesów wytwórczych
Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologyStudia w języku angielskim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Psychologia
Pomoc psychologiczna i psychologia kliniczna
Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka
Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business ManagementStudia w języku angielskim
Accounting & AuditStudia w języku angielskim
Corporate ManagementStudia w języku angielskim
E-marketing & Social MediaStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
LeadershipStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja publiczna
Administracja samorządowa
Bezpieczeństwo pracy (BHP)
Bezpieczeństwo w administracji publicznej
Ochrona danych osobowych
Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Cyberbezpieczeństwo
Zarządzanie kryzysowe
Finanse i rachunkowość
Controlling
Rachunkowość i audytt
Rachunkowość i finanse publiczne
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Informatyka
Internet rzeczy
Zaawansowane bazy danych
Kryminologia
Zarządzanie
Emarketing & social media
Logistyka
Menedżer HR
Przywództwo w biznesie
Rachunkowość i audyt
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie projektami
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw
Zarządzanie technologiami wspomagającymi przemysł 4.0 i 5.0

Studia podyplomowewięcej »
Akademia nowoczesnego zarządzania coachingowego
Asystent rodziny
Audyt IT
Audyt podatkowy z elementami rachunkowości
Audyt śledczy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
Budowanie kompetencji menedżerskich
Compliance w organizacji
Doradztwo i mentoring międzykulturowy
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka
Emisja głosu
ESG
Inspektor Ochrony Danych (RODO)
Kontrola wewnętrzna i audyt
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
Logopedia
Media, kultura, sztuka
Menedżer Jakości
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
Neurologopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Psychologia kliniczna
Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw
Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu
Suicydologia
Sztuczna inteligencja
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Zarządzanie Flotą Samochodową
Zarządzanie kryzysowe w turystyce
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – Kontrola biznesowa

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Kole Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii
Koło Młodych Pedagogów Mentor
Koło Naukowe „Bezpieczeństwo Obiektów Informacji”
Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania”
Koło Naukowe „Przedsiębiorczości”
Koło Naukowe „Quality Management”
Koło Naukowe „Rachunkowości i Finansów”
Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji
Koło Naukowe Studentów Psychologii (KNSP)
Koło Socjologiczne
Samorząd Studencki

Akademikiwięcej »
Dom Studenta przy MANS

Inne ośrodki
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych - Filia w CiechanowieCiechanów
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych- Filia w BełchatowieBełchatów
O uczelni

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
powstała w 1995 r. Założycielem Uczelni jest Stanisław Dawidziuk.

Uczelnia kształci 6 000 studentów w Warszawie, Bełchatowie, Ciechanowie i Karwinie na 12 kierunkach studiów. Do chwili obecnej Uczelnia wydała ponad 37000 dyplomów.

Od początku funkcjonowania MANS w Warszawie prowadzi aktywną współpracę międzynarodową z uczelniami, m.in. z Belgii, Białorusi, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Hiszpanii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Uczelnia posiada Kartę Erasmusa.

MANS jako pierwsza spośród polskich uczelni niepublicznych zorganizowała Biuro Karier, które zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach łączących się z profilem szkoły, rynkiem pracy, możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomaganiem zainteresowanym w podejmowaniu decyzji w sprawach edukacji i pracy. Biuro Karier zainaugurowało swoją działalność pod koniec września 2000 r.


budynek_WSM.jpg


„Kampus XXI wieku”

W 2005 r. uczelnia oddała do użytku przy ul. Kawęczyńskiej 36 na warszawskiej Pradze nową część kampusu, zwanego "Kampusem XXI wieku".

Dzięki tej infrastrukturze Uczelnia zwiększyła liczbę sal wykładowych oraz nowoczesnych laboratoriów.

Nowy Kampus posiada salę koncertowo-widowiskową (na 700 miejsc), basen pływacki, dwie hale sportowe (w tym jedną pełnowymiarową), akademik, podziemne parkingi.

MANS nie tylko polepszyła warunki studiowania i rekreacji studentów, ale zbliżyła się - a czasami nawet wyprzedziła - standardy europejskie.


Strona www uczelni:
mans.org.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności