Lorient, Francja

Université Bretagne-Sud

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
HistoriaStudia w języku francuskim
Bio-industries et biotechnologiesStudia w języku francuskim
Génie industriel et maintenanceStudia w języku francuskim
Génie thermique et énergieStudia w języku francuskim
Hygiène sécurité environnementStudia w języku francuskim
Langues Etrangères AppliquéesStudia w języku francuskim
Langues, littératures, civilisations étrangères et régionalesStudia w języku francuskim
LettresStudia w języku francuskim
Maintenance et technologie - systèmes pluritechniquesStudia w języku francuskim
Maintenance et technologie - technologie médicale et biomédicaleStudia w języku francuskim
Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durableStudia w języku francuskim
Métiers de l'électronique - communication, systèmes embarquésStudia w języku francuskim
Métiers de l'industrie - gestion de la production industrielleStudia w języku francuskim
Métiers de l'industrie - industrie navale et maritimeStudia w języku francuskim
Métiers de la merStudia w języku francuskim
Métiers du BTP - performance énergétique et environnementale des bâtimentsStudia w języku francuskim
Métiers du commerce internationalStudia w języku francuskim
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnementStudia w języku francuskim
Qualité, logistique industrielle et organisationStudia w języku francuskim
Sciences de la vie et de la terreStudia w języku francuskim
Sciences pour l'ingénieurStudia w języku francuskim
Sciences Sanitaires et SocialesStudia w języku francuskim

II stopnia magisterskie
Studia
BiotechnologiesStudia w języku francuskim
Génie industrielStudia w języku francuskim
Géographie, aménagement, environnement et développementStudia w języku francuskim
Histoire, civilisations, patrimoineStudia w języku francuskim
Ingénierie de conceptionStudia w języku francuskim
Ingénierie des systèmes complexesStudia w języku francuskim
Intervention et développement socialStudia w języku francuskim
Langues Etrangères AppliquéesStudia w języku francuskim
Langues, littératures, civilisations étrangères et régionalesStudia w języku francuskim
LettresStudia w języku francuskim
MécatroniqueStudia w języku francuskim
Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formationStudia w języku francuskim
Métiers du livre et de l'éditionStudia w języku francuskim
Sciences du langageStudia w języku francuskim
Strona www uczelni:
www.univ-ubs.fr/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności