Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Hiszpania  
status uczelni  
Oviedo, Hiszpania

Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos

Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: www.uniovi.es

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce

Polityka Prywatności