Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Grupa kierunków: społeczne
Wydział został utworzony 30 września 2013 r. Wydział prowadzi badania naukowe i kierunki studiów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Historia pokazuje, że badania te wzajemnie się przenikały i skutecznie uzupełniały, dostarczając naukowców o międzynarodowej renomie oraz zaangażowanych w życie społeczne i gospodarcze humanistów. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych kontynuuje te bogate tradycje, wnosząc swój znaczący wkład w budowanie solidnych struktur o zasięgu międzynarodowym. W ten sposób przyczynia się do tego, że Polska znajduje uznanie i szacunek we wszystkich instytucjach europejskich i światowych. Pracownicy Wydziału nie tylko wykładają na innych wydziałach Społecznej Akademii Nauk, lecz także prowadzą swoje własne kierunki studiów.
Polityka Prywatności