Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Wydział Zarządzania

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Wydział Zarządzania został powołany 1 października 1998 roku, jako jeden z dwóch pierwszych wydziałów Uczelni. Pierwotnie nosił nazwę Wydziału Zarządzania i Marketingu, a od dnia 1 października 2003 roku nosi nazwę Wydziału Zarządzania. W okresie kilkunastu lat istnienia Wydziału nastąpił znaczący rozwój organizacyjny i naukowy. Od roku 2012 w wyniku przeprowadzonych w Społecznej Akademii Nauk zmian w strukturze organizacyjnej Wydział Zarządzania prowadzi badania naukowe i kierunki studiów związane z obszarem nauk ekonomicznych.
Polityka Prywatności