Zwickau, Niemcy

Elektrotechnika

Elektrotechnik

Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Elektrotechnika
Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności