Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Czechy  
status uczelni  
Praga, Czechy

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Strona www uczelni: www.cuni.cz

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
Polityka Prywatności