Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego na dwóch Wydziałach kształci studentów kładąc szczególny nacisk nie tylko na przyswojenie teorii, ale także na rozmaite aspekty wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Wykładowcami są naukowcy polscy i zagraniczni, teoretycy z doskonałym przygotowaniem zawodowym. Dzięki temu możemy zaoferować uczniom system nauczania, który pozwoli im na podjęcie pracy zawodowej zaraz po skończeniu studiów, a nawet w ich trakcie.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce

Polityka Prywatności