Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.lazarski.pl
Wydział Ekonomii i Zarządzania ma w ofercie studia na kierunkach ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe. Stwarza studentom możliwość wyboru innowacyjnej ścieżki studiów w zakresie e-marketingu, finansów osobistych, zarządzania projektami w sektorze energii odnawialnej i ekonomii ochrony zdrowia.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce

Polityka Prywatności