Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wydział Prawa i Administracji

Grupa kierunków: prawnicze
Strona www uczelni: www.lazarski.pl
Wydział Prawa i Administracji oferuje możliwość podjęcia studiów prawniczych w ramach specjalizacji karnej, cywilnej i gospodarczo-handlowej, a w ramach Kolegium Administracji Publicznej kształci na nowoczesnym i interdyscyplinarnym kierunku administracja.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polityka Prywatności