Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kolegium Zarządzania i Finansów

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kolegium Zarządzania i Finansów oferujemy nowoczesne programy nauczania, dodatkowe wykłady i specjalności stwarzające możliwości nabycia wykształcenia i zdobycia umiejętności ułatwiających start na rynku pracy we współczesnym środowisku biznesowym. Jedną z podstawowych zasad kolegium Zarządzania i Finansów jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi, w tym wykorzystanie teorii w praktyce i zastosowanie praktyki do teorii. Badania naukowe w kolegium skoncentrowane są wokół kluczowych zagadnień rynkowych. Główne obszary badawcze to: - zarządzanie w polskich i globalnych przedsiębiorstwach, - małe i średnie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem umiędzynarodowienia, - strategii, dobrych praktyk zarządzania, wirtualizacji i informatyzacji - zarządzanie zasobami ludzkimi - zarządzanie systemem zdrowia publicznego - kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą - makro i mikroekonomia, rozwój gospodarczy Polski i członków UE - polityka gospodarcza - zaawansowane technologie w zastosowaniu przedsiębiorstw - zachowania ekonomiczne – psychologia, marketing, globalizacja
Polityka Prywatności