państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Katedra Historii Gospodarczej

Grupa kierunków: humanistyczne
Działalność naukowo-badawcza Katedry Historii Gospodarczej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- porównawcze badania nad procesami modernizacyjnymi
- dzieje banków emisyjnych w Polsce
- przekształcenia własnościowe (prywatyzacja, reprywatyzacja) w doświadczeniach Polski
- sektor publiczny w gospodarce Polski międzywojennej
Polityka Prywatności