państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Działalność naukowo-badawcza Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- makroekonomia, w szczególności makroekonomia gospodarki otwartej
- makroekonomiczna polityka stabilizacyjna, w tym kwestie bezrobocia i inflacji
- międzynarodowe rynki kapitałowe, instytucje finansowe oraz inwestycje zagraniczne
- polityka handlowa i konkurencyjność gospodarki polskiej, procesy integracji gospodarki polskiej z gospodarką światową w ramach WTO i Unii Europejskiej
- międzynarodowy handel w sferze usług
Polityka Prywatności