państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Katedra Mikroekonomii

Działalność naukowo-badawcza Zakładu Mikroekonomii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- zmiany wydajności czynników produkcji w Polsce
- transfer technologii do Polski
- wpływ rządu na działalność rynku i wydajność gospodarki
- efektywność polityk sektorowych, w szczególności: polityki energetycznej, regionalnej i ochrony środowiska
Polityka Prywatności