Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną. Na jego czele stoi dziekan. Kształcenie na Akademii Sztuk Pięknych odbywa się na siedmiu wydziałach.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
boks_220.gif
Polityka Prywatności