Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Poznań, Polska

Wydział Ekonomii

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu należy do grupy niewielu instytucji naukowych w Polsce, które uzyskują niezmiennie najwyższą kategorię (1) Komitetu Badań Naukowych. Działalność naukowa pracowników wydziału obejmuje problemy badawcze związane z funkcjonowaniem gospodarki w skali kraju, Europy i świata. Wydział rozwija swoją pozycję naukową, uczestnicząc w konkursach grantów na badania naukowe organizowane przez KBN, a także konkursach rozpisywanych przez inne instytucje w kraju i zagranicą. Rezultatem badań pracowników Wydziału są liczne publikacje naukowe, podręczniki wyróżniane nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz innych gremiów cenionych w środowisku ekonomicznym. Wysoka jakość odnosi się również do dydaktyki. Wydział corocznie rozszerza ofertę praktyk zawodowych w kraju i zagranicą oraz studiów na uczelniach zagranicznych w ramach programu Socrates/Erasmus oraz umów bilateralnych.
Polityka Prywatności