Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Grupa kierunków: społeczne
Działalność dydaktyczna i naukowa Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wychodzi naprzeciw zachodzącym przemianom w gospodarce światowej oraz związanym z tym zmieniającym się potrzebom rynku edukacyjnego. Postępujący proces globalizacji, przejawiający się w intensyfikacji przepływów towarów, usług i ludzi pomiędzy krajami, rosnącym znaczeniu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, pogłębianiu i dynamicznym rozwoju procesów integracyjnych powoduje wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry, które są przygotowane do działania w warunkach gospodarki otwartej. Rośnie potrzeba pozyskania fachowej wiedzy zarówno na poziomie makroekonomicznym, głównie z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i procesów integracyjnych, jak również na poziomie branży i przedsiębiorstwa z zakresu finansów międzynarodowych, logistyki międzynarodowej, marketingu międzynarodowego, strategii i polityki konkurencyjności międzynarodowej zarządzania międzynarodowego czy wreszcie odgrywającej coraz większą rolę w gospodarkach narodowych wielu krajów turystyki. Sprostanie powyższym zadaniom poprzez dostarczanie słuchaczom wiedzy na najwyższym jakościowo poziomie jest możliwe dzięki zatrudnieniu przez Wydział wysokiej klasy specjalistów z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, handlu i biznesu międzynarodowego, finansów międzynarodowych, zachowań strategicznych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, logistyki międzynarodowej, europeistyki, marketingu międzynarodowego oraz turystyki
Polityka Prywatności