Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Poznań, Polska

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Grupa kierunków: informatyczne
Gospodarka oparta na wiedzy, dysponująca nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi i precyzyjnymi narzędziami analizy ekonomicznej jest u progu XXI wieku największym wyzwaniem cywilizacyjnym Europy. Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej – jedyny tego rodzaju wydział w Polsce – aktywnie uczestniczy w tych przemianach, co jest wymownym dowodem wysokiej pozycji naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kraju i za granicą. Wydział zatrudnia najwyższej klasy specjalistów z zakresu informatyki, ekonometrii, badań operacyjnych, ekonomii matematycznej i statystyki, o uznanym autorytecie w Polsce i na świecie, prowadzących szeroko zakrojone badania finansowane przez krajowe i międzynarodowe instytucje rządowe oraz pozarządowe. Uprawiana na Wydziale problematyka naukowa obejmuje ważne dla gospodarki obszary badań stosowanych oraz podstawowych: projektowanie i wdrażanie informatycznych systemów zarządzania, budowę i implementację najnowszych technik i technologii przechowywania i przekazywania informacji, gospodarkę elektroniczną, zarządzanie wiedzą, komputerowe wspomaganie decyzji menedżerskich, mikro- i makroekonomiczne zastosowania nowoczesnych narzędzi matematyczno-statystycznych i ekonometrycznych czy wreszcie badania podstawowe w zakresie optymalizacji decyzji ekonomicznych, programowania i ekonomii matematycznej. Wyniki badań są wysoko oceniane przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz praktykę gospodarczą, czego wymownym wyrazem są liczne nagrody i wyróżnienia oraz znaczący udział kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału w prestiżowych krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych, redakcjach wydawnictw naukowych, firmach konsultingowych, konsorcjach i grupach eksperckich.
Polityka Prywatności