Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Poznań, Polska

Wydział Zarządzania

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu należy do największych wydziałów zarządzania w Polsce. Wydział Zarządzania posiada pełne prawa akademickie - uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego i doktora w zakresie dwóch dyscyplin naukowych: ekonomii oraz nauk o zarządzaniu. Z dniem 20 czerwca 2011 r. Wydział Zarządzania uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Pozycję Wydziału budują osiągnięcia skoncentrowane wokół trzech podstawowych sfer aktywności: działalności dydaktycznej, badań naukowych oraz związków z praktyką gospodarczą. W ostatnim okresie dokonano kompleksowej modyfikacji programów kształcenia na studiach stacjonarnych, w celu dostrojenia ich do wymogów ECTS, co umożliwiło ustalenie międzynarodowej ścieżki studiów dla studentów Wydziału wyjeżdżających na studia za granicę i dla studentów przyjeżdżających w ramach programów wymian do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Nowe programy nauczania oraz aktywność międzynarodowa Uczelni sprawia, że rokrocznie kilkudziesięciu studentów Wydziału odbywa studia na partnerskich uczelniach zagranicznych. Stale rozwijana jest także działalność badawcza Wydziału. Dotyczy ona najważniejszych problemów funkcjonowania gospodarki polskiej, europejskiej i światowej. Zespoły badawcze Wydziału z powodzeniem uczestniczą w konkursach o granty na badania naukowe, organizowane przez instytucje krajowe i zagraniczne, w tym KBN.
Polityka Prywatności