Białystok, Polska

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Wydział Lekarski posiada najstarszą tradycję na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Powstał wraz z powołanie Akademii Lekarskiej w Białymstoku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. W 1969 r. poszerzono profil działalności uczelni poprzez powołanie Oddziału Stomatologii. Przez kolejne lata sukcesywnie poszerzano ofertę kształcenia. W roku 1999 przy Wydziale Lekarskim powołano Oddział Pielęgniarstwa, który cztery lata później wyodrębnił się jako Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia.

więcej na  umb.edu.pl/wl
Polityka Prywatności