Białystok, Polska

Wydział Nauk o Zdrowiu

Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powstał w 1999 r.
Początkowo funkcjonował jako Oddział Pielęgniarstwa na Wydziale Lekarskim. W roku 2003, mocą Uchwały Senatu Akademii Medycznej Białymstoku powołano Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia. W dniu 27 marca 2008 r., decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została zmieniona nazwa Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia na Wydział Nauk o Zdrowiu.
Wydział Nauk o Zdrowiu UMB posiada doskonale przygotowaną kadrę nauczająca, strukturę organizacyjną oraz bazę lokalową zapewniające realizację nowoczesnego programu dydaktycznego i naukowego.

więcej na umb.edu.pl/wnoz
Polityka Prywatności