Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Strona www uczelni: www.ukw.edu.pl/

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w kujawsko-pomorskim

Studia w sąsiednim województwie
boks.jpg

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg
Polityka Prywatności