Kraków, Polska

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Podstawowym celem ACMiN jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie nowoczesnej inżynierii, fizyki i chemii materiałów, nanodiagnostyki materiałowej i nanotechnologii. ACMiN współpracuje z Wydziałami AGH, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, innymi krakowskimi Uczelniami i innymi podmiotami zewnętrznymi.
Polityka Prywatności