Kraków, Polska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB) AGH jest jednym z największych wydziałów wśród polskich uczelni. Zajmuje bardzo wysoką pozycję w gronie pokrewnych placówek w kraju i na świecie. Wydział swoimi korzeniami sięga roku 1952 kiedy to Wydział Elektromechaniczny został podzielony na dwa Wydziały (Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa). Obecny Wydział jest kontynuatorem dynamicznego rozwoju przez ostatnich 60 lat Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa. Aktualną nazwę Wydział przyjął w roku 2012 po restrukturyzacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Wydział EAIiIB jest kontynuatorem kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna w miejsce Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. Potencjał naukowy Wydziału potwierdzają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w czterech dyscyplinach: automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika oraz informatyka, ponadto doktoryzowania w dziedzinach: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.
Polityka Prywatności