Kraków, Polska

Wydział Energetyki i Paliw

Wydział Energetyki i Paliw powstał poprzez integrację Wydziału Paliw i Energii oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki. Senat Akademii Górniczo-Hutniczej podjął uchwałę o połączeniu tych dwóch jednostek w grudniu 2008 r. Wydział znajduje się obecnie w kluczowym momencie rozwoju. Docelowo, ma prowadzić zintegrowane badania i kształcenie w zakresie szeroko pojętej tematyki paliwowo-energetycznej. Wynikiem konsekwentnej realizacji planów rozwojowych będzie więc konieczność rozwijania na Wydziale dwóch podstawowych kierunków: energetyki i technologii chemicznej. Wiąże się to ze znacznym powiększeniem Wydziału, który do końca roku 2008 liczył cztery Katedry, prowadzące wyłącznie działalność obejmującą technologię chemiczną (Katedra Nauk o Środowisku w Energetyce, Katedra Technologii Paliw, Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego) zaś do dzisiaj powiększył się o cztery kolejne (Katedra Podstawowych Problemów Energetyki, Katedra Energetyki Wodorowej, Katedra Energetyki Jądrowej oraz Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych), z których tylko pierwsza nie reprezentuje dyscypliny energetyka.;
Polityka Prywatności