Kraków, Polska

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej może się poszczycić długą i ciekawą historią. Katedra Fizyki powstała w 1919 wraz z założeniem samej uczelni. W 1962 roku powstał Instytut Techniki Jądrowej, przemianowany w 1967 roku na Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. Jednostki pod nazwą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej doczekano się w roku 1991. W roku 2004 dla podkreślenia poszerzenia profilu dydaktycznego i naukowego jednostki, zmieniono jej nazwę na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.
Polityka Prywatności