Kraków, Polska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zalążkiem Wydziału stały się utworzone na jedynym wydziale ówczesnej Akademii Górniczej - Wydziale Górniczym - trzy katedry: Mineralogii i Petrografii, Geologii oraz Geologii Stosowanej. Przeszły one do powołanego po II wojnie światowej (1946) Wydziału Geologiczno-Mierniczego, z którego powstały kolejno Wydział Geologiczny (1951/52) oraz Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy (1952/53). W kolejnych latach Wydział rozwijał się dynamicznie, a jego struktura ewoluowała. Od roku akademickiego 1992/93 funkcjonuje on jako Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Jest to najbardziej humanistyczny spośród technicznych wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako jedyny w Polsce wydział kształci z jednej strony inżynierów z zakresu geologii i geofizyki stosowanej, z drugiej zaś oferuje przedmioty typowe dla klasycznego uniwersytetu. Wykształcenie, jakie otrzymują absolwenci, pozwala na podjęcie zatrudnienia w zakładach przemysłowych, placówkach naukowo-badawczych, szkołach, biurach turystycznych, urzędach państwowych i samorządowych. Badania naukowe, prowadzone na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska mają przede wszystkim charakter stosowany. Najliczniejsza wśród europejskich uniwersytetów kadra profesorów i doktorów habilitowanych z zakresu nauk o Ziemi, którą uzupełnia liczne grono doktorów i magistrów, oraz dobrze wyposażone laboratoria pozwalają na podjęcie prawie każdego tematu badawczego. Wydział prowadzi także badania podstawowe, tj. takie, które pozwalają lepiej poznać otaczający nas świat i zachodzące w nim procesy, ale których wyniki nie znajdują jeszcze praktycznego zastosowania z uwagi na obecny stan wiedzy i technologii. Wśród pracowników Wydziału są byli stypendyści czołowych fundacji naukowych: amerykańskiej Fulbrighta i niemieckiej Humboldta.
Polityka Prywatności