Kraków, Polska

Wydział Humanistyczny

Misją Wydziału Humanistycznego jest kształcenie specjalistów łączących wiedzę z zakresu nauk społecznych z umiejętnościami wykorzystania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w różnych sferach życia publicznego i gospodarczego. Taka orientacja znajduje odbicie w ofercie edukacyjnej. Program studiów obejmuje, oprócz niezbędnych przedmiotów teoretycznych, szereg zajęć o charakterze stosowanym, jak choćby: prezentacja danych i multimedia, warsztaty z technologii internetowych, laboratorium produkcji obrazu i dźwięku, grafika komputerowa, zaawansowane techniki komputerowej analizy danych.
Polityka Prywatności