Kraków, Polska

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji powstał w wyniku przekształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki w dwa wydziały i jest wiodącą jednostką, realizującą na światowym poziomie dydaktykę i badania naukowe w zakresie informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Skupia on potencjał trzech istniejących od ponad 30 lat Katedr: Informatyki, Elektroniki oraz Telekomunikacji, gromadzących znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną. Znajduje to odzwierciedlenie w fakcie, że kierunki: Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja uzyskały wyróżniającą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W roku akademickim 2012/13 została po raz pierwszy przeprowadzona rekrutacja na nowy, unikatowy kierunek Teleinformatyka, który stanowi dynamicznie rozwijającą się dziedzinę łączącą osiągnięcia informatyki i telekomunikacji. Strategia rozwoju Wydziału obejmuje priorytetowe kierunki: technologie społeczeństwa informacyjnego, technologie organizacji chmur obliczeniowych, szybkich sieci optycznych, globalnej komunikacji bezprzewodowej, Internetu Przyszłości, Internetu Rzeczy oraz zrównoważonego rozwoju, w tym systemy wbudowane w elektronice, elektronikę przemysłową, odnawialne źródła energii, sensorykę i nanotechnologię.
Polityka Prywatności