Kraków, Polska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Początki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki sięgają roku 1949, kiedy w Akademii Górniczo-Hutniczej powołano Wydział Mineralny, przekształcony następnie w Wydział Ceramiczny. Obecną nazwę wydział otrzymał w roku 1971 w związku z otwarciem pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie, nowego kierunku kształcenia – Inżynierii Materiałowej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki kształci specjalistów z zakresu technologii materiałowych tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych oraz projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej techniki (np. energetyka, przemysł lotniczy, samochodowy, elektronika), materiałów dla medycyny i ochrony środowiska, a także analityki i kontroli jakości. Działalność naukowo-badawcza, głównie w obszarze chemii ciała stałego, koncentruje się wokół wielkotonażowych technologii tradycyjnych materiałów ceramicznych, a także materiałów zaawansowanych oraz najnowszych technik badawczych i analitycznych. Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułów profesorskich w dziedzinie nauk technicznych i nauk chemicznych, w zakresie dyscyplin naukowych: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki jest nowoczesną i elitarną jednostką naukowo-dydaktyczną, dobrze wyposażoną w aparaturę badawczą, o trwałych powiązaniach z przemysłem i szerokich kontaktach międzynarodowych.
Polityka Prywatności