Kraków, Polska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jako samodzielna jednostka naukowo-dydaktyczna powstał w roku 1952 w wyniku podziału ówczesnego Wydziału Elektromechanicznego. Pierwotnie funkcjonował pod nazwą Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa, a następnie jako Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych. Obecna nazwa została nadana jednostce w 1991 roku. Wydział zatrudnia 325 pracowników, w tym 220 nauczycieli akademickich i kształci ponad 3700 studentów. Podstawowymi zagadnieniami działalności naukowo-badawczej wydziału od wielu lat są: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka oraz mechatronika. Wymiernym efektem prowadzonych badań naukowych jest duża liczba patentów i wdrożeń w ostatnich latach. Wydział prowadzi wielopłaszczyznową współpracę z tradycyjnymi dla AGH dziedzinami przemysłu i zapleczem technicznym tych branż oraz z całym szeregiem zakładów realizujących produkcję z wykorzystaniem najnowszych technologii. Szczególnie intensywnie w ostatnim okresie wydział współpracuje z: KGHM Polska Miedź SA, SKANSKA SA, SIEMENS, MITSUBISHI ELECTRIC, ABB, VALEO, KIRCHHOFF, MAN, DELPHI Automotive Systems, Polskimi Zakładami Lotniczymi Sikorsky w Mielcu, a także z PIMOT-em (Przemysłowy Instytut Motoryzacji). Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników jednostka prowadzi szeroką współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w krajach Unii Europejskiej, Ameryki Środkowej i Południowej oraz USA. Studenci wydziału wyjeżdżają na stypendia do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, uzyskując podwójne dyplomy. Szeroki profil kształcenia sprawia, że absolwenci wydziału trafiają praktycznie do wszystkich branż i specjalności przemysłowych w Polsce i poza jej granicami, a ich kariery świadczą o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych i intelektualnych. Wydział w sposób ciągły zmienia i dostosowuje profil kształcenia, tak aby studenci studiowali na takich kierunkach i specjalnościach, które odpowiadają na zapotrzebowanie przemysłu i gospodarki. Wydział prowadzi studia w zakresie Inżynierii Akustycznej. W najnowszej ofercie edukacyjnej znajdują się studia w zakresie Inżynierii Mechanicznej i Materiałowej.
Polityka Prywatności